Skip to content

Ispep/Hemautomation

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemautomation - www.automatiserar.se

alt tag

Här delar vi med oss av smarta script och program för hemautomation som vi skriver om på bloggen. Vi hoppas att fler har lust att bidra med smarta funktioner eller säger till du hittar fel i koden.

Målet med detta är att göra det smidig och enkelt att komma igång med Hemautomation för alla. Vi försöker dela med oss om hur dessa ska nyttjas.

  • Powershell --- Auomtaiserar.psm1 - Modulen har idag stöd för att hantera både Vera och Telldus Live

  • Esp8266 --- WifiSensor: Koden där är allt som behövs för att skapa en billig rörelse sensor till Vera.

Vill du läsa mer om hemautomation eller få inspiration så rekommenderar jag bloggen www.automatiserar.se, vi har skrivit om nästan allt som går att göra med Vera och Telldus.

// Ispep

About

Powershell modul för hemautomation. Funktioner mot Vera och Telldus finns för tillfället.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published