Skip to content
Permalink
Browse files

html style

  • Loading branch information...
silverailscolo committed May 13, 2019
1 parent 50173b6 commit 6a1fee9cbe16eae1b2fa1ea66dd0e472fecc02ac
Showing 947 changed files with 3,019 additions and 3,059 deletions.
@@ -7,79 +7,79 @@
# Splash screen
PressF8ToDebug = Houd F8 ingedrukt om Logixs uit te schakelen.
#Multiple errors in Startup Actions
StartupActionsMultipleErrors=Tijdens het laden van Opstartacties zijn meerdere fouten opgetreden.
StartupActionsMultipleErrors = Tijdens het laden van Opstartacties zijn meerdere fouten opgetreden.
#Startup Actions unable to create class
StartupActionsCreationError=Kan ondersteuning "{0}" voor opstartactie type "{1}" niet aanmaken.
StartupActionsCreationError = Kan ondersteuning "{0}" voor opstartactie type "{1}" niet aanmaken.
#Startup Actions unable to load created class
StartupActionsLoadError=Kan opstartactie "{1}" met "{0}" niet laden.
StartupActionsLoadError = Kan opstartactie "{1}" met "{0}" niet laden.
#Startup actions throw this error when overridden by another class
StartupActionsOverriddenClasses=<html>Opstartactie type {0} is bijgewerkt naar {1}.<br>Bewaar je Voorkeuren om dit definitief te maken.</html>
StartupActionsOverriddenClasses = <html>Opstartactie type {0} is bijgewerkt naar {1}.<br>Bewaar je Voorkeuren om dit definitief te maken.</html>
# Restart Action Title
RestartAction=Herstart JMRI
RestartAction = Herstart JMRI
#Displayed when unable to run startup actions
StartupActionsManager.RefusalToInitialize=Door eerdere fouten kunnen de opstartacties niet worden uitgevoerd.
MenuItemDP3=DecoderPro3
MenuItemOpen=Open...
MenuItemSave=Bewaar
MenuItemSaveAs=Bewaar als...
MenuItemQuit=Stop
MenuPrintDecoderDefinitions=Decoderdefinities afdrukken...
MenuPrintPreviewDecoderDefinitions=Decoderdefinities voorvertoning
MenuItemPreferences=Voorkeuren...
MenuTools=Gereedschap
MenuRoster=Loclijst
MenuRailDriverThrottle=RailDriver Regelaar
MenuHelp=Help
MenuItemWindowHelp=Vensterhulp...
MenuItemHelp=Algemene Help...
MenuItemLicense=Licentie...
MenuItemLocations=Locaties...
MenuItemCheckUpdates=Controleer op Updates
MenuItemContext=Systeemcontext...
MenuItemConsole=Uitvoervenster...
MenuWindow=Venster
MenuItemMinimize=Minimaliseer
TitleContext=JMRI Systeemcontext
TitleUpdate=Controleer op Updates
TitleConsole=JMRI Uitvoervenster
StartupActionsManager.RefusalToInitialize = Door eerdere fouten kunnen de opstartacties niet worden uitgevoerd.
MenuItemDP3 = DecoderPro3
MenuItemOpen = Open...
MenuItemSave = Bewaar
MenuItemSaveAs = Bewaar als...
MenuItemQuit = Stop
MenuPrintDecoderDefinitions = Decoderdefinities afdrukken...
MenuPrintPreviewDecoderDefinitions = Decoderdefinities voorvertoning
MenuItemPreferences = Voorkeuren...
MenuTools = Gereedschap
MenuRoster = Loclijst
MenuRailDriverThrottle = RailDriver Regelaar
MenuHelp = Help
MenuItemWindowHelp = Vensterhulp...
MenuItemHelp = Algemene Help...
MenuItemLicense = Licentie...
MenuItemLocations = Locaties...
MenuItemCheckUpdates = Controleer op Updates
MenuItemContext = Systeemcontext...
MenuItemConsole = Uitvoervenster...
MenuWindow = Venster
MenuItemMinimize = Minimaliseer
TitleContext = JMRI Systeemcontext
TitleUpdate = Controleer op Updates
TitleConsole = JMRI Uitvoervenster

ButtonQuit=Stop
ButtonCopyClip=Kopieer naar klembord
ButtonClose=Sluit
ButtonDownloadPage=Ga naar JMRI Download pagina
ButtonStackTrace=Toon Stack Traces
CheckBoxAutoScroll=Auto-scrollen
CheckBoxOnTop=Altijd bovenop
ToolTipOnTop=Als deze optie is aangekruist, blijft dit venster altijd in beeld voor andere vensters.
PrintTable=Druk Tabel af
PreviewTable=Tabel Voorvertoning
MsgOpsButtonDisabled=Deze knop is niet actief omdat de Besturingscentrale geen ondersteuning biedt voor Programmeren op Hoofdspoor of JMRI je Centrale nog niet ondersteunt.
MsgServiceButtonDisabled=Deze knop is niet actief omdat de Besturingscentrale geen ondersteuning biedt voor Service Mode Programmeren of JMRI je Centrale nog niet ondersteunt.
MessageLongCloseWarning=Sluiten van dit venster stopt het programma. Toch sluiten?
MessageLongMultipleCloseWarning=Meerdere Roostervensters zijn geopend. Toch sluiten?
MessageShortCloseWarning=Stoppen?
DpButtonUseProgrammingTrack=Programmeren op Programmeerspoor...
DpButtonProgramOnMainTrack=POM (Program on Main) programmeren...
SpButtonAudioTable=Open Audiotabel
PanelProVersionCredit=PanelPro {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
DecoderProVersionCredit=DecoderPro {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
InstallTestVersionCredit=InstallTest {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
SoundProVersionCredit=SoundPro {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
DispatcherProVersionCredit=DispatcherPro {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
ConnectionCredit=Verbonden via {0} op {1}
MessageRememberSetting=Deze instellingen onthouden voor de volgende keer?
SingleConfigMigratedToSharedConfig={0} is bijgewerkt naar de nieuwe opslagstructuur.\n\n\
ButtonQuit = Stop
ButtonCopyClip = Kopieer naar klembord
ButtonClose = Sluit
ButtonDownloadPage = Ga naar JMRI Download pagina
ButtonStackTrace = Toon Stack Traces
CheckBoxAutoScroll = Auto-scrollen
CheckBoxOnTop = Altijd bovenop
ToolTipOnTop = Als deze optie is aangekruist, blijft dit venster altijd in beeld voor andere vensters.
PrintTable = Druk Tabel af
PreviewTable = Tabel Voorvertoning
MsgOpsButtonDisabled = Deze knop is niet actief omdat de Besturingscentrale geen ondersteuning biedt voor Programmeren op Hoofdspoor of JMRI je Centrale nog niet ondersteunt.
MsgServiceButtonDisabled = Deze knop is niet actief omdat de Besturingscentrale geen ondersteuning biedt voor Service Mode Programmeren of JMRI je Centrale nog niet ondersteunt.
MessageLongCloseWarning = Sluiten van dit venster stopt het programma. Toch sluiten?
MessageLongMultipleCloseWarning = Meerdere Roostervensters zijn geopend. Toch sluiten?
MessageShortCloseWarning = Stoppen?
DpButtonUseProgrammingTrack = Programmeren op Programmeerspoor...
DpButtonProgramOnMainTrack = POM (Program on Main) programmeren...
SpButtonAudioTable = Open Audiotabel
PanelProVersionCredit = PanelPro {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
DecoderProVersionCredit = DecoderPro {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
InstallTestVersionCredit = InstallTest {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
SoundProVersionCredit = SoundPro {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
DispatcherProVersionCredit = DispatcherPro {0}, onderdeel van het JMRI\u00ae Project.
ConnectionCredit = Verbonden via {0} op {1}
MessageRememberSetting = Deze instellingen onthouden voor de volgende keer?
SingleConfigMigratedToSharedConfig = {0} is bijgewerkt naar de nieuwe opslagstructuur.\n\n\
Deze nieuwe structuur wordt toegepast als dit Profiel de volgende keer wordt ingelezen.
ConfigMigratedToProfile=De configuratie van het programma wordt omgezet naar een JMRI Configuratieprofiel.\n\
ConfigMigratedToProfile = De configuratie van het programma wordt omgezet naar een JMRI Configuratieprofiel.\n\
JMRI Configuratieprofielen maken uitwisseling van instellingen tussen JMRI applicaties mogelijk.\n\n\
Controleer de opslaglocaties van gebruikersgegevens en Loclijsten (roster.xml).
MenuItemPreferencesProfile=Profiel...
TitlePreferences=Voorkeuren
MenuItemAbout=Over JMRI
MenuItemPreferencesProfile = Profiel...
TitlePreferences = Voorkeuren
MenuItemAbout = Over JMRI
#Message displayed when at least one preferences panel returns invalid.
InvalidPreferencesMessage=<html><b>De {0}voorkeuren zijn ongeldig.</b><br>Wil je ze herstellen?</html>
InvalidPreferencesMessage = <html><b>De {0}voorkeuren zijn ongeldig.</b><br>Wil je ze herstellen?</html>
#Title for dialog displaying InvalidPreferencesMessage
InvalidPreferencesTitle=Ongeldige Voorkeuren
InvalidPreferencesTitle = Ongeldige Voorkeuren

# Check For Update strings
MostRecent = Meest recente productieversie: {0}
@@ -11,15 +11,14 @@
* that the tag ID is a locomotive address.
* <hr>
* This file is part of JMRI.
* <P>
* <p>
* JMRI is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
* terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the Free
* Software Foundation. See the "COPYING" file for a copy of this license.
* <P>
* <p>
* JMRI is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
* WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
* <P>
*
* @author Paul Bender Copyright (C) 2019
* @since 4.15.4
@@ -2,39 +2,39 @@

/**
* Provide access to the hardware DCC decoder programming capability.
* <P>
* <p>
* Programmers come in multiple types:
* <UL>
* <LI>Global, previously "Service Mode" or on a programming track
* <LI>Addressed, previously "Ops Mode" also known as "programming on the main"
* </UL>
* <ul>
* <li>Global, previously "Service Mode" or on a programming track
* <li>Addressed, previously "Ops Mode" also known as "programming on the main"
* </ul>
* Different equipment may also require different programmers:
* <ul>
* <LI>DCC CV programming, on service mode track or on the main
* <LI>CBUS Node Variable programmers
* <LI>LocoNet System Variable programmers
* <LI>LocoNet Op Switch programmers
* <li>DCC CV programming, on service mode track or on the main
* <li>CBUS Node Variable programmers
* <li>LocoNet System Variable programmers
* <li>LocoNet Op Switch programmers
* <li>etc
* </UL>
* </ul>
* Depending on which type you have, only certain modes can be set. Valid modes
* are specified by the class static constants.
* <P>
* <p>
* You get a Programmer object from an {@link AddressedProgrammerManager}, which
* in turn can be located from the {@link InstanceManager}.
* <p>
* Starting in JMRI 3.5.5, the CV addresses are Strings for generality. The
* methods that use ints for CV addresses will later be deprecated.
* <hr>
* This file is part of JMRI.
* <P>
* <p>
* JMRI is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
* terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the Free
* Software Foundation. See the "COPYING" file for a copy of this license.
* <P>
* <p>
* JMRI is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
* WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
* <P>
*
* @see jmri.AddressedProgrammerManager
* @see jmri.Programmer
* @author Bob Jacobsen Copyright (C) 2001, 2008, 2013, 2014
@@ -6,32 +6,32 @@

/**
* Get access to available {@link Programmer} objects.
* <P>
* <p>
* Programmers come in two types:
* <UL>
* <LI>Global, previously "Service Mode" or on a programming track. Request
* <ul>
* <li>Global, previously "Service Mode" or on a programming track. Request
* these from an instance of {@link GlobalProgrammerManager}.
* <LI>Addressed, previously "Ops Mode" also known as "programming on the main".
* <li>Addressed, previously "Ops Mode" also known as "programming on the main".
* Request these from an instance of this interface.
* </UL>
* </ul>
* You get a {@link Programmer} object from a ProgrammerManager, which in turn
* can be located from the {@link InstanceManager}.
* <P>
* <p>
* This interface also provides a reserve/release system for tools that want to
* pretend they have exclusive use of a Programmer. This is a cooperative
* reservation; both tools (first and second reserver) must be using the
* reserve/release interface.
* <P>
* <p>
* This file is part of JMRI.
* <P>
* <p>
* JMRI is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
* terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the Free
* Software Foundation. See the "COPYING" file for a copy of this license.
* <P>
* <p>
* JMRI is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
* WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
* <P>
*
* @see jmri.Programmer
* @author Bob Jacobsen Copyright (C) 2001, 2008, 2014
* @since 3.9.6
@@ -42,7 +42,7 @@ default public boolean isConsistentValue() {
* Change the commanded value, which results in the relevant command(s)
* being sent to the hardware. The exception is thrown if there are problems
* communicating with the layout hardware.
* <P>
* <p>
* The value must be a valid number, not a NaN or infinity number.
*
* @param value the desired analog value
@@ -56,7 +56,7 @@ default public boolean isConsistentValue() {
/**
* Query the commanded value. This is a bound parameter, so you can also
* register a listener to be informed of changes.
* <P>
* <p>
* The result must be a valid number, not a NaN or infinity number.
*
* @return the analog value
@@ -68,7 +68,7 @@ default public boolean isConsistentValue() {
* register a listener to be informed of changes. A result is always
* returned; if no other feedback method is available, the commanded value
* will be used.
* <P>
* <p>
* The result must be a valid number, not a NaN or infinity number.
*
* @return the known analog value
@@ -3,19 +3,18 @@
/**
* A lightweight class that provides a methods to retrieve the current JMRI
* application name and icon.
* <P>
* <p>
* The current name is set when a given JMRI application is launched.
* <hr>
* This file is part of JMRI.
* <P>
* <p>
* JMRI is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
* terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the Free
* Software Foundation. See the "COPYING" file for a copy of this license.
* <P>
* <p>
* JMRI is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
* WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
* <P>
*
* @author Matthew Harris Copyright (C) 2011
*/
@@ -2,31 +2,30 @@

/**
* Represent an Audio, a place to store or control sound information.
* <P>
* <p>
* The AbstractAudio class contains a basic implementation of the state and
* messaging code, and forms a useful start for a system-specific
* implementation. Specific implementations in jmrix sub-packages will convert
* to and from the layout commands.
* <P>
* <p>
* The states and names are Java Bean parameters, so that listeners can be
* registered to be notified of any changes.
* <P>
* <p>
* Each Audio object has a two names. The "user" name is entirely free form, and
* can be used for any purpose. The "system" name is provided by the
* system-specific implementations, and provides a unique mapping to the layout
* control system and address within that system.
* <BR>
* <br>
* <hr>
* This file is part of JMRI.
* <P>
* <p>
* JMRI is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
* terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the Free
* Software Foundation. See the "COPYING" file for a copy of this license.
* </P><P>
* <p>
* JMRI is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
* WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
* </P>
*
* @author Matthew Harris copyright (c) 2009
*/
@@ -5,15 +5,14 @@
*
* <hr>
* This file is part of JMRI.
* <P>
* <p>
* JMRI is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
* terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the Free
* Software Foundation. See the "COPYING" file for a copy of this license.
* <P>
* <p>
* JMRI is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
* WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
* <P>
*
* @author Matthew Harris copyright (c) 2009
*/

0 comments on commit 6a1fee9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.