Skip to content

lib home cs CZ

Ales_Svoboda edited this page Oct 17, 2019 · 6 revisions

Domovská stránka C++ knihovny

Toto je domovská stránka dokumentace k Adeon C++ knihovně. Pokud hledáte dokumentaci k mobilní aplikaci Adeon, klikněte zde.

Úvod

Tato knihovna je určena pro vývojáře pro použití s vestavnými systémy, které podporují GSM komunikaci. Jedná se převážně o Arduino a podobné vývojové kity (např. Raspberry Pi, Nucleo, Beaglebone, ESP32/ESP8266), ke kterým jsou připojeny GSM moduly (např. U-blox, Quectel, SIMCom, Neoway, Telit, Cinterion, Huawei, Sierra Wireless). Společně s mobilní aplikací Adeon vytváří knihovna jednoduchý způsob, jak vzdáleně nastavit/změnit hodnoty proměnných, které si uživatel zadefinuje ve svém programu.

Knihovnu je možné nainstalovat přímo ve vývojovém prostředí Arduino IDE a PlatformIO.

Obsah

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.