No description, website, or topics provided.
ASP C#
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
0.9.4.7_Data
1.0
Gra_Konkurs/Assets
.gitattributes
README.md

README.md

gra_unity_konkurs

Hej, Tutaj umieszczam wszelkie pliki jakie stworzyłem na konkurs "Daj się poznac 2017". Poniżej link do strony głównej konkursu: http://uczestnicy.dajsiepoznac.pl/

Dzisiaj (22.05.2017) na GitHub pliki niezbędne to włączenia gry. Aby uruchomić ją na swoim komputerze należy zgrać folder 1.0.0.0_Data. Następnie znaleść plik *.exe Niedługo pojawi się też link do strony internetowej, z której będzie można zgrać instalator i pobrać grę.

Zachęcam także do odwiedzenia mojego bloga: http://jakubmiros.blogspot.com/