Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Seriál pro Zdroják.cz
JavaScript CSS

README.md

Build Status Dependency Status

npm install

npm install bower yo -g

bower install

  • Homepage seriálu: http://jakubmrozek.github.com/Zdrojak/
  • Coding Standards: http://nodeguide.com/style.html
  • Kontrola syntaxe: příkaz "grunt" (grunt.cmd na Windows), musí být nainstalován balíček grunt globálně (-g)
  • Spuštění testů: npm test
  • Spuštění e2e testů na Windows: node server.js + scripts/e2e-test.bat
  • Spuštění e2e testů na Linuxu: node server.js + scripts/e2e-test.sh
  • Spuštění unit testů přes Testacular na Windows: scripts/test.bat
  • Spuštění unit testů přes Testacular na Linux: scripts/test.sh
  • Generování dokumentace: dox-foundation --source ./ --target docs --ignore node_modules,docs,public,test --title "Zdrojak shop"

Seriál E-shop pomocí moderních technologií

15. dil

14. dil

13. dil

12. dil

11. dil

10. díl

9. díl

8. díl

7. díl

6. díl

5. díl

4. díl

3. díl

2. díl

1. díl

Seriál Node.js: S JavaScriptem na server

13. díl

12. díl

11. díl

10. díl

9. díl

8. díl

7. díl

6. díl

5. díl

4. díl

3. díl

2. díl

1. díl

Something went wrong with that request. Please try again.