Skip to content
Seriál pro Zdroják.cz
JavaScript CSS Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
controllers
lib
middleware
models
public
scripts
test
views
.bowerrc
.gitignore
.jshintrc
.travis.yml
Gruntfile.js
LICENSE
Procfile
README.md
apiary.apib
app.js
bower.json
config.js
package.json
server.js
testacular-e2e.conf.js
testacular.conf.js

README.md

Build Status Dependency Status

npm install

npm install bower yo -g

bower install

 • Homepage seriálu: http://jakubmrozek.github.com/Zdrojak/
 • Coding Standards: http://nodeguide.com/style.html
 • Kontrola syntaxe: příkaz "grunt" (grunt.cmd na Windows), musí být nainstalován balíček grunt globálně (-g)
 • Spuštění testů: npm test
 • Spuštění e2e testů na Windows: node server.js + scripts/e2e-test.bat
 • Spuštění e2e testů na Linuxu: node server.js + scripts/e2e-test.sh
 • Spuštění unit testů přes Testacular na Windows: scripts/test.bat
 • Spuštění unit testů přes Testacular na Linux: scripts/test.sh
 • Generování dokumentace: dox-foundation --source ./ --target docs --ignore node_modules,docs,public,test --title "Zdrojak shop"

Seriál E-shop pomocí moderních technologií

 1. dil =======
 1. dil =======
 1. dil =======
 1. dil =======
 1. dil =======
 1. díl =======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======

Seriál Node.js: S JavaScriptem na server

 1. díl =======
 1. díl =======
 1. díl =======
 1. díl =======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
You can’t perform that action at this time.