Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

66 lines (52 sloc) 1.346 kB
HOST: http://infinite-ridge-6275.herokuapp.com/api/v1
--- Zdrojak ---
---
Demo e-shop pro Zdrojak.cz (http://jakubmrozek.github.com/Zdrojak/)
---
--
Stranky
--
Vrácení seznamu všech stránek.
GET /pages
< 200
< Content-Type: application/json
[
{"id":"5098eaef0496600200000001",
"content":"Lorem ipsum set dolorem",
"title":"Kontakt",
"url":"kontakt"},
{"id":"5098eaef0496600200000002",
"content":"Lorem ipsum set dolorem",
"title":"Obchodní podmínky",
"url":"obchodni-podminky"},
{"id":"5098eaef0496600200000003",
"content":"Lorem ipsum set dolorem",
"title":"Doprava a platba",
"url":"doprava a platba"}
]
Zobrazení detailu jedné stránky.
GET /pages/{id}
< 200
< Content-Type: application/json
{"id":"5098eaef0496600200000001",
"content":"Lorem ipsum set dolorem",
"title":"Kontakt",
"url":"kontakt"}
Vložení nové stránky do databáze.
POST /pages
> Content-Type: application/json
{"content":"Lorem ipsum set dolorem", "title":"Nákupní řád"}
< 201
< Location: //api/v1/pages/nakupni-rad
Editace jedné stránky v databázi.
PUT /pages/{id}
> Content-Type: application/json
{"content":"Lorem ipsum set dolorem",
"title":"Nákupní řád e-shopu"}
< 200
< Content-Type: application/json
{"content":"Lorem ipsum set dolorem",
"title":"Nákupní řád e-shopu"}
Smazání stránky z databáze.
DELETE /pages/{id}
< 204
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.