Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
162 lines (120 sloc) 4.98 KB

Build Status Dependency Status

npm install

npm install bower yo -g

bower install

 • Homepage seriálu: http://jakubmrozek.github.com/Zdrojak/
 • Coding Standards: http://nodeguide.com/style.html
 • Kontrola syntaxe: příkaz "grunt" (grunt.cmd na Windows), musí být nainstalován balíček grunt globálně (-g)
 • Spuštění testů: npm test
 • Spuštění e2e testů na Windows: node server.js + scripts/e2e-test.bat
 • Spuštění e2e testů na Linuxu: node server.js + scripts/e2e-test.sh
 • Spuštění unit testů přes Testacular na Windows: scripts/test.bat
 • Spuštění unit testů přes Testacular na Linux: scripts/test.sh
 • Generování dokumentace: dox-foundation --source ./ --target docs --ignore node_modules,docs,public,test --title "Zdrojak shop"

Seriál E-shop pomocí moderních technologií

 1. dil =======
 1. dil =======
 1. dil =======
 1. dil =======
 1. dil =======
 1. díl =======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======

Seriál Node.js: S JavaScriptem na server

 1. díl =======
 1. díl =======
 1. díl =======
 1. díl =======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======
 1. díl ======