No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
pdfs
test_sim
test_szybkosci
PID.m
README.md
anims.m
cart.m
diffEqFull.m
diffEqLinear.m
launcher_script.m
launcher_simulink.m
modelqwe_sfun.mexw64
objModel.m
plots.m
sFunction.m
sigrid.m
stabilizacja_lqr.slx
stabilizacja_pid_kaskada.slx
stabilizacja_pid_rownolegle.slx
strojenie_lqr.m
strojenie_pid_pozycja.m
strojenie_pid_wahadlo.m
timerFcn.m
timerStartEnd.m

README.md

Inverted-Pendulum

Implementacja symulatora odwróconego wahadła w Matlabie/Simulinku. W folderze pdfs znajdują się materiały przydatne w trakcie zagłębiania się w zagadnienie.

Aby odpalić symulację wystarczy uruchomić skrypt launcher_simulink

Do samego repo dorzuciłem kilka śmieci, które nie dotyczą samego zagadnienia ale mogą okazać się przydatne.

Przykład działania

Aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć symulację w działaniu można zajrzeć tutaj: JTJT