Permalink
Browse files

Updates to Danish and Dutch translations

Thanks @gernert
  • Loading branch information...
1 parent 79ae3f8 commit f9b4f747a13bc06bf48d4e97ea2424ad90b5b738 @Jermolene committed Jan 2, 2017
@@ -122,6 +122,8 @@ Preview/Caption: forhåndsvisning
Preview/Hint: Vis forhåndsvisnings panel
PreviewType/Caption: forhåndsvisnings type
PreviewType/Hint: Vælg forhåndsvisnings type
+Print/Caption: print side
+Print/Hint: Print den aktuelle side
Quote/Caption: Citat
Quote/Hint: Føj citat tekst formatering til linier indeholdende udvalgte
Refresh/Caption: genopfrisk
@@ -152,6 +154,11 @@ TagManager/Caption: tagadministrator
TagManager/Hint: Åbn tagadministrator
Theme/Caption: tema
Theme/Hint: Vælg visningstema
+Timestamp/Hint: Vælg om modifikationer opdaterer tidsstempler
+Timestamp/Off/Caption: tidsstempler er slået fra
+Timestamp/Off/Hint: Opdaterer ikke tiddstempler når tiddlere modificeres
+Timestamp/On/Caption: tidsstempker er slået til
+Timestamp/On/Hint: Opdater tidsstempler når tiddlere modificeres
Underline/Caption: understregning
Underline/Hint: Føj understregnings formatering til udvalgte
Unfold/Caption: udfold tiddler
@@ -70,10 +70,11 @@ Plugins/Installed/Hint: Aktuelt installerede udvidelser:
Plugins/Language/Prompt: Sprog
Plugins/Languages/Caption: Sprog
Plugins/Languages/Hint: Sprogpakkeudvidelser
+Plugins/NoInfoFound/Hint: Ingen ''"<$text text=<<currentTab>>/>"'' fundet
Plugins/NoInformation/Hint: Ingen information leveret
Plugins/NotInstalled/Hint: Dette plugin er ikke aktuelt installeret
Plugins/OpenPluginLibrary: Åbn plugin bibliotek
-Plugins/Plugin/Prompt: Udvidelser
+Plugins/Plugin/Prompt: Udvidelser
Plugins/Plugins/Caption: Udvidelser
Plugins/Plugins/Hint: Udvidelser
Plugins/Reinstall/Caption: geninstallér
@@ -84,7 +85,7 @@ Saving/Caption: Gemning
Saving/Heading: Gemning
Saving/TiddlySpot/Advanced/Heading: Avancerede indstillinger
Saving/TiddlySpot/BackupDir: Backupmappe
-Saving/TiddlySpot/Backups: Backups
+Saving/TiddlySpot/Backups: Backups
Saving/TiddlySpot/Description: Disse indstillinger bruges kun, når der gemmes til http://tiddlyspot.com eller en kompatibel server
Saving/TiddlySpot/Filename: Upload filnavn
Saving/TiddlySpot/Heading: ~TiddlySpot
@@ -103,6 +104,9 @@ Settings/Caption: Indstillinger
Settings/DefaultSidebarTab/Caption: Standard Sidepanelsfane
Settings/DefaultSidebarTab/Hint: Specificér hvilken sidepanelsfane der vises som standard
Settings/Hint: Disse indstillinger lader dig tilpasse din TiddlyWikis opførsel.
+Settings/InfoPanelMode/Hint: Kontrol når info panelet lukkes:
+Settings/InfoPanelMode/Popup/Description: Tiddler info panel lukkes automatisk
+Settings/InfoPanelMode/Sticky/Description: Tiddler info panel forbliver åbent indtil det udtrykkeligt lukkes
Settings/LinkToBehaviour/Caption: Tiddler åbnings adfærd
Settings/LinkToBehaviour/InsideRiver/Hint: Navigation fra //indefra// the story river
Settings/LinkToBehaviour/OpenAbove: Åben ovenover den aktuelle tiddler
@@ -1,16 +1,21 @@
title: $:/language/Docs/ModuleTypes/
+allfilteroperator: En sub-operator for ''all'' filter operator.
animation: Animationer kan bruges med RevealWidget.
+bitmapeditoroperation: En bitmap editor toolbar operation.
command: Kommandoer som kan køres under Node.js.
config: Data som indsættes i `$tw.config`.
filteroperator: Individuelle filter operator metoder.
global: Globale data som indsættes i `$tw`.
+info: Publiserer system information via [[$:/temp/info-plugin]] pseudo-plugin.
isfilteroperator: Operander for ''is'' filter operatoren.
+library: Generisk modul type for general purpose JavaScript moduler.
macro: JavaScript makro definitioner.
parser: Parsere for forskellige indholdstyper..
-saver: Savers håndterer forskellige metoder til at gemme filer fra browseren.
+saver: Gemmere håndterer forskellige metoder til at gemme filer fra browseren.
startup: Opstartsfunktioner.
storyview: Historievisninger tilpasser animation og adfærd for liste widgets.
+texteditoroperation: En text editor toolbar operation.
tiddlerdeserializer: konverterer forskellige indholdstyper til tiddlere.
tiddlerfield: Definerer adfærden for et individuelt tiddler felt.
tiddlermethod: Føjer metoder til `$tw.Tiddler` prototypen.
@@ -18,7 +18,7 @@ icon: Titlen på den tiddler som indeholder et ikon, der er knyttet til en tiddl
library: Hvis sat til "ja" indikeres at en tiddler bør gemmes som et JavaScript library
list: En ordnet liste af tiddlertitler som er knyttet til en tiddler
list-after: Hvis sat, titlen på den tiddler efter hvilken denne tiddler skal indsættes i den ordnede liste over tiddler titler.
-list-before: Hvis sat, titlen på en tiddler, før hvilken denne tiddler skal indsættes i den ordnede liste over tiddler titler, eller i starten af listen, hvis dette felt er tilstede men tomt.
+list-before: Hvis sat, titlen på en tiddler, før hvilken denne tiddler skal indsættes i den ordnede liste over tiddler titler, eller i starten af listen, hvis dette felt er tilstede men tomt.
modified: Dato og klokkeslæt, hvor en tiddler sidst blev ændret
modifier: Den tiddlertitel som har samme navn som den forfatter der sidst ændrede tiddleren
name: Det menneskeligt læsbare navn, som knyttes til en udvidelsestiddler
@@ -1,13 +1,13 @@
title: $:/language/Import/
-Imported/Hint: Følgende tiddlere blev importeret:
+Imported/Hint: Følgende tiddlere blev importeret:
Listing/Cancel/Caption: Fortryd
Listing/Hint: Disse tiddlere er klar til import:
Listing/Import/Caption: Importér
Listing/Select/Caption: Vælg
Listing/Status/Caption: Status
Listing/Title/Caption: Titel
-Upgrader/Plugins/Suppressed/Incompatible: Blokeret inkompatibelt eller forældet udvidelse
+Upgrader/Plugins/Suppressed/Incompatible: Blokeret inkompatibelt eller forældet udvidelse
Upgrader/Plugins/Suppressed/Version: Blokeret udvidelse (pga. at indkommende <<incoming>> er ældre end den eksisterende <<existing>>)
Upgrader/Plugins/Upgraded: Upgraderet udvidelse fra <<incoming>> til <<upgraded>>
Upgrader/State/Suppressed: Blokeret foreløbig statustiddler
@@ -2,7 +2,7 @@ title: $:/language/
AboveStory/ClassicPlugin/Warning: Det ser ud til, at du prøver at indlæse et plugin beregnet for ~TiddlyWiki Classic. Bemærk venligst, at [[disse plugins ikke virker med TiddlyWiki version 5.x.x|http://tiddlywiki.com/#TiddlyWikiClassic]]. ~TiddlyWiki Classic plugins opdaget:
BinaryWarning/Prompt: Denne tiddler indeholder binære data
-ClassicWarning/Hint: Denne tiddler er skrevet i ~TiddlyWiki Classic wikitekstformat, som ikke er fuldt kompatibel med ~TiddlyWiki version 5. Se http://tiddlywiki.com/static/Upgrading.html for flere detaljer..
+ClassicWarning/Hint: Denne tiddler er skrevet i ~TiddlyWiki Classic wikitekstformat, som ikke er fuldt kompatibel med ~TiddlyWiki version 5. Se http://tiddlywiki.com/static/Upgrading.html for flere detaljer..
ClassicWarning/Upgrade/Caption: Opgradér
CloseAll/Button: luk alle
ConfirmCancelTiddler: Ønsker du at fortryde ændringer til denne tiddler "<$text text=<<title>>/>"?
@@ -20,17 +20,39 @@ Encryption/PromptSetPassword: Angiv et nyt kodeord for denne ~TiddlyWiki
Encryption/RepeatPassword: Gentag kodeord
Encryption/SetPassword: Angiv kodeord
Encryption/Username: Brugernavn
+Error/Caption: Fejl
+Error/Filter: Filter fejl
+Error/FilterSyntax: Syntaks fejl i filter udtryk
+Error/IsFilterOperator: Filter fejl: ukendt operand for 'is' filter operator
+Error/LoadingPluginLibrary: Fejl ved indlæsning af plugin library
+Error/RecursiveTransclusion: Recursive transclusion fejl i transclude widget
+Error/SavingToTWEdit: Fejl ved gemning til TWEdit
+Error/WhileSaving: Fejl ved gemning
InternalJavaScriptError/Hint: Oh, dette er pinligt. Det anbefales at du genstarter TiddlyWiki ved at opfriske din browser
InternalJavaScriptError/Title: Intern JavaScript fejl
InvalidFieldName: Illegale tegn i felt navn "<$text text=<<fieldName>>/>". Felter kan kun indeholde små bogstaver, tal og tegnene undersstreg (`_`), bindestreg (`-`) og punktum (`.`)
LazyLoadingWarning: <p>indlæser ekstern tekst fra ''<$text text={{!!_canonical_uri}}/>''</p><p>Hvis denne besked ikke forsvinder, bruger du måske en browser, som ikke understøtter ekstern tekst i denne konfiguration. Se http://tiddlywiki.com/#ExternalText</p>
+LoginToTiddlySpace: Login til TiddlySpace
+Manager/Controls/FilterByTag/Prompt: Filtrer efter tag:
+Manager/Controls/Order/Prompt: Omvendt rækkefølge
+Manager/Controls/Search/Placeholder: Søg
+Manager/Controls/Search/Prompt: Søg:
+Manager/Controls/Show/Option/Tiddlers: tiddlere
+Manager/Controls/Show/Prompt: Vis:
+Manager/Controls/Sort/Prompt: Sortér efter:
+Manager/Item/Colour: Farve
+Manager/Item/Fields: Felter
MissingTiddler/Hint: Manglende tiddler "<$text text=<<currentTiddler>>/>" - klik {{$:/core/images/edit-button}} for at oprette den.
+No: Nej
OfficialPluginLibrary: Officielt ~TiddlyWiki udvidelsesbibliotek
+OfficialPluginLibrary/Hint: Det officielle ~TiddlyWiki plugin library på tiddlywiki.com. Plugins, temaer og sprog pakker vedligeholdes af core team.
PluginReloadWarning: Venligst gem {{$:/core/ui/Buttons/save-wiki}} og genindlæs {{$:/core/ui/Buttons/refresh}} for at tillade udvidelser at træde i kraft
RecentChanges/DateFormat: DD. MMM YYYY
SystemTiddler/Tooltip: Dette er en systemtiddler
TagManager/Colour/Heading: Farve
TagManager/Count/Heading: Tæl
TagManager/Icon/Heading: Ikon
TagManager/Tag/Heading: Tag
+Tiddler/DateFormat: DD. MMM YYYY kl. hh12:0mmam
UnsavedChangesWarning: Du har ændringer som ikke er gemt i ~TiddlyWiki
+Yes: Ja
@@ -8,6 +8,7 @@ Matches: //<small><<resultCount>> træffere</small>//
Matches/All: Alle træffere:
Matches/Title: Titel træffere:
Search: Søg
+Search/TooShort: Søge tekst for kort
Shadows/Caption: Skygger
Shadows/Hint: Søg i skyggetiddlere
Shadows/Matches: //<small><<resultCount>> træffere</small>//
@@ -0,0 +1,35 @@
+title: $:/language/ThemeTweaks/
+
+Metrics: Størrelser
+Metrics/BodyFontSize: Font størrelse for tiddler body
+Metrics/BodyLineHeight: Linie højde for tiddler body
+Metrics/FontSize: Font størrelse
+Metrics/LineHeight: Linie højde
+Metrics/SidebarBreakpoint/Hint: minimum side bredde ved hvilken story<br>river og sidebar vises side om side
+Metrics/SidebarWidth: Sidebar bredde
+Metrics/SidebarWidth/Hint: bredden af sidebar i flydende-fikseret layout
+Metrics/StoryLeft: Story venstre position
+Metrics/StoryLeft/Hint: hvor langt venstre kant af story river<br>(tiddler area) er fra vestre side af siden.
+Metrics/StoryRight: Story højre
+Metrics/StoryRight/Hint: hvor langt venstre margen af sidebar <br>er fra vesntre side af siden
+Metrics/StoryTop/Hint: hvor langt top margen af the story river<br>er fra troppen af siden
+Metrics/StoryWidth: Story bredde
+Metrics/StoryWidth/Hint: Hele bredden af story river
+Metrics/TiddlerWidth: Tiddler bredde
+Metrics/TiddlerWidth/Hint: i story river
+Options: Valgmuligheder
+Options/CodeWrapping: Omgiv lange linier i code blokke
+Options/SidebarLayout/Fixed-Fluid: Fikseretstory, flydende sidebar
+Options/SidebarLayout/Fluid-Fixed: Flydende story, fikseret sidebar
+Settings: Indstillinger
+Settings/BackgroundImage: Side baggrunds billede
+Settings/BackgroundImageAttachment: Side baggrunds billede tilknyttet
+Settings/BackgroundImageAttachment/Fixed: Fikseret til vindoe
+Settings/BackgroundImageAttachment/Scroll: Ruller med tiddlere
+Settings/BackgroundImageSize: Side baggrunds billede størrelse
+Settings/BackgroundImageSize/Contain: Indeholder
+Settings/BackgroundImageSize/Cover: Dækker
+Settings/CodeFontFamily: Code font familie
+Settings/FontFamily: Font familie
+ThemeTweaks: Tema justering
+ThemeTweaks/Hint: Du kan justere visse aspekter af ''Vanilla'' temaet.
@@ -16,6 +16,6 @@ Listed/Caption: Listet
Listed/Empty: Denne tiddler er ikke listet af andre
References/Caption: Referencer
References/Empty: Ingen tiddlere linker til denne
-Tagging/Caption: Tagging
+Tagging/Caption: Tagging
Tagging/Empty: Ingen tiddlere er tagget med denne
Tools/Caption: Værktøj
@@ -24,8 +24,6 @@ Edit/Caption: wijzig
Edit/Hint: Wijzig deze tiddler
EditorHeight/Caption: hoogte van de editor
EditorHeight/Caption/Auto: Pas automatisch hoogte aan zodat inhoud past
-
-
EditorHeight/Caption/Fixed: Vaste hoogte:
EditorHeight/Hint: Kies de hoogte van de teksteditor
Encryption/Caption: versleuteling
@@ -100,7 +98,6 @@ More/Hint: Meer mogelijkheden
NewHere/Caption: nieuw hier
NewHere/Hint: Maak een nieuwe tiddler gelabeld met deze tiddler
NewImage/Caption: nieuwe afbeelding
-
NewImage/Hint: Maak een nieuwe afbeelding
NewJournal/Caption: nieuw journaal
NewJournal/Hint: Maak een nieuwe journaaltiddler
@@ -115,7 +112,6 @@ Opacity/Hint: Stel de ondoorzichtigheid in
OpenWindow/Caption: open in een nieuw venster
OpenWindow/Hint: Open tiddler in nieuw venster
Paint/Caption: kleur om te tekenen
-
Paint/Hint: Kies kleur om te tekenen
Palette/Caption: palet
Palette/Hint: Kies het kleurpalet
@@ -129,6 +125,8 @@ Preview/Caption: voorbeeldweergave
Preview/Hint: Toon voorbeeldweergavepaneel
PreviewType/Caption: type voorbeeldweergave
PreviewType/Hint: Kies type voorbeeldweergave
+Print/Caption: druk pagina af
+Print/Hint: Druk the actuele pagina af
Quote/Caption: 'blockquote'
Quote/Hint: Maak van selectie een 'blockqoute'
Refresh/Caption: ververs
@@ -161,6 +159,12 @@ TagManager/Caption: labelmanager
TagManager/Hint: Open labelmanager
Theme/Caption: thema
Theme/Hint: Kies het thema
+Timestamp/Caption: tijdstempels
+Timestamp/Hint: Kies of veranderingen de tijdstempels bijwerken
+Timestamp/Off/Caption: tijdstempels zijn uit
+Timestamp/Off/Hint: Werk tijdstempels niet bij als tiddlers veranderd zijn
+Timestamp/On/Caption: tijdstempels zijn aan
+Timestamp/On/Hint: Werk tijdstempels bij als tiddlers veranderd zijn
Underline/Caption: onderstreept
Underline/Hint: Onderstreep het geselecteerde
Unfold/Caption: klap tiddler uit
@@ -71,6 +71,7 @@ Plugins/Installed/Hint: Geïnstalleerde plugins:
Plugins/Language/Prompt: Talen
Plugins/Languages/Caption: Talen
Plugins/Languages/Hint: Taal plugins
+Plugins/NoInfoFound/Hint: ''"<$text text=<<currentTab>>/>"'' niet gevonden
Plugins/NoInformation/Hint: Geen informatie beschikbaar
Plugins/NotInstalled/Hint: Deze plugin is nu niet geïnstalleerd
Plugins/OpenPluginLibrary: open plugin bibliotheek
@@ -102,14 +103,22 @@ Settings/CamelCase/Hint: Je kan globaal het automatisch linken van ~CamelCase wo
Settings/Caption: Instellingen
Settings/DefaultSidebarTab/Caption: Standaard tab in zijpaneel
Settings/DefaultSidebarTab/Hint: Geef aan welke tab in het zijpaneel standaard wordt getoond
+Settings/EditorToolbar/Caption: Editor knoppenbalk
+Settings/EditorToolbar/Description: Toon editor knoppenbalk
+Settings/EditorToolbar/Hint: Zet editor knoppenbalk aan of uit:
Settings/Hint: Met deze instellingen kun je het gedrag van TiddlyWiki veranderen.
+Settings/InfoPanelMode/Caption: Tiddler infopaneel modus
+Settings/InfoPanelMode/Hint: Controleer wanneer het tiddler infopaneel sluit:
+Settings/InfoPanelMode/Popup/Description: Tiddler informatiepaneel sluit automatisch
+Settings/InfoPanelMode/Sticky/Description: Tiddler informatiepaneel blijft open staan tot expliciet sluiten
Settings/LinkToBehaviour/Caption: Waar een tiddler opent
Settings/LinkToBehaviour/InsideRiver/Hint: Navigatie //vanuit// de 'story river'
Settings/LinkToBehaviour/OpenAbove: Open boven de huidige tiddler
Settings/LinkToBehaviour/OpenAtBottom: Open onderaan de 'story river'
Settings/LinkToBehaviour/OpenAtTop: Open bovenaan de 'story river'
Settings/LinkToBehaviour/OpenBelow: Open beneden de huidige tiddler
Settings/LinkToBehaviour/OutsideRiver/Hint: Navigatie //van buiten// de 'story river'
+Settings/MissingLinks/Caption: Wiki links
Settings/MissingLinks/Description: Sta links naar ontbrekende tiddlers toe
Settings/MissingLinks/Hint: Kies om te linken naar nog niet bestaande tiddlers
Settings/NavigationAddressBar/Caption: Navigatie adresbalk
@@ -120,12 +129,12 @@ Settings/NavigationAddressBar/Permaview/Description: Voeg alle open tiddlers toe
Settings/NavigationHistory/Caption: Navigeer-geschiedenis
Settings/NavigationHistory/Hint: Werk de browsergeschiedenis bij als er naar een tiddler genavigeerd wordt:
Settings/NavigationHistory/No/Description: Werk de browsergeschiedenis niet bij
-Settings/NavigationHistory/Yes/Description: Werk de browsergeschiedenis bij
+Settings/NavigationHistory/Yes/Description: Werk de browsergeschiedenis bij
Settings/PerformanceInstrumentation/Caption: Prestatiemeting
Settings/PerformanceInstrumentation/Description: Zet prestatiemeting aan
Settings/PerformanceInstrumentation/Hint: Toont prestatiestatistieken in de 'browser console'. Dit vereist herladen van de wiki om effect te hebben
Settings/TitleLinks/Caption: Titels van tiddlers
-Settings/TitleLinks/Hint: Toon (optioneel) tiddler titels als link
+Settings/TitleLinks/Hint: Toon (optioneel) tiddler titels als links
Settings/TitleLinks/No/Description: Toon tiddler titels niet als links
Settings/TitleLinks/Yes/Description: Toon tiddler titels als links
Settings/ToolbarButtons/Caption: Knoppen van knoppenbalk
@@ -144,12 +153,13 @@ Theme/Prompt: Huidig thema:
TiddlerFields/Caption: Tiddler velden
TiddlerFields/Hint: Dit is de complete reeks tiddlervelden in gebruik bij deze wiki (inclusief systeemtiddlers maar exclusief schaduwtiddlers).
Toolbars/Caption: Knoppenbalken
-Toolbars/EditorToolbar/Hint: Kies welke knoppen in de editor knoppenbalk getoond worden. Sommige knoppen worden alleen getoond bij een bepaald tiddler type
+Toolbars/EditorToolbar/Caption: Editor knoppenbalk
+Toolbars/EditorToolbar/Hint: Kies welke knoppen in de editor knoppenbalk getoond worden. Sommige knoppen worden alleen getoond bij een bepaald type tiddler
Toolbars/EditToolbar/Caption: Knoppenbalk bij wijzigen
Toolbars/EditToolbar/Hint: Kies welke knoppen getoond worden voor tiddlers in wijzigmode
Toolbars/Hint: Kies welke knoppen getoond worden
Toolbars/PageControls/Caption: Pagina-knoppenbalk
-Toolbars/PageControls/Hint: Kies welke knoppen getoond worden op de knoppenbalk van de pagina-knoppenbalk
+Toolbars/PageControls/Hint: Kies welke knoppen getoond worden op de pagina-knoppenbalk
Toolbars/ViewToolbar/Caption: Knoppenbalk bij weergave
Toolbars/ViewToolbar/Hint: Kies welke knoppen zichtbaar zijn bij weergave
Tools/Download/Full/Caption: Download complete wiki (inclusief documentatie)
@@ -1,16 +1,21 @@
title: $:/language/Docs/ModuleTypes/
+allfilteroperator: Een sub-operator voor de ''all'' filter operator.
animation: Animaties die door de RevealWidget gebruikt kunnen worden.
+bitmapeditoroperation: Een 'bitmap'-editor knoppenbalkbewerking.
command: Commando's die onder Node.js gebruikt kunnen worden.
config: Data die aan `$tw.config` moet worden toegevoegd.
filteroperator: Individuele methodes voor een filter operator.
global: Globale data die aan `$tw.config` moet worden toegevoegd.
+info: Publiceert systeeminformatie via de [[$:/temp/info-plugin]] pseudo-plugin.
isfilteroperator: Operands voor de ''is'' filter operator.
+library: Algemeen module type voor algemene JavaScript modules.
macro: JavaScript macro definities.
parser: 'Parsers' voor verschillende inhoudstypes.
saver: 'Savers' gebruiken verschillende methodes voor het opslaan van bestanden vanuit de browser.
startup: Startup functies.
-storyview: Story views passen de animatie en het gedrag van 'list' widgets aan.
+storyview: 'Story views' passen de animatie en het gedrag van 'list' widgets aan.
+texteditoroperation: Een teksteditor knoppenbalkbewerking.
tiddlerdeserializer: Zet verschillende inhoudstypes in tiddlers om.
tiddlerfield: Bepaalt het gedrag van een individueel tiddlerveld.
tiddlermethod: Voegt methodes aan het `$tw.Tiddler` prototype toe.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f9b4f74

Please sign in to comment.