Permalink
Commits on Nov 4, 2013
 1. merge changes

  committed Nov 4, 2013
Commits on Oct 9, 2013
Commits on May 22, 2013
 1. 0.9

  jamesturk committed May 22, 2013
 2. tox

  jamesturk committed May 22, 2013
Commits on Apr 23, 2013
 1. fix test for python 3.3

  jamesturk committed Apr 23, 2013
Commits on Mar 19, 2013
 1. tweaks to readme

  jamesturk committed Mar 19, 2013
 2. tag the release date

  jamesturk committed Mar 19, 2013
 3. drop 2.6 and fix scrapeshell

  jamesturk committed Mar 19, 2013
 4. clean up tests for 0.8

  jamesturk committed Mar 19, 2013
 5. drop even more parameters

  jamesturk committed Mar 19, 2013
Commits on Jan 4, 2013
 1. move scrapeshell to own file

  jamesturk committed Jan 4, 2013
Commits on Dec 21, 2012
 1. clean up constructor a bit

  jamesturk committed Dec 21, 2012
 2. requests bump

  jamesturk committed Dec 21, 2012
 3. 0.8.0 started

  jamesturk committed Dec 21, 2012
 4. fix requests quoting

  jamesturk committed Dec 21, 2012
 5. fix travis requests

  jamesturk committed Dec 21, 2012
 6. 0.7.4 changelog

  jamesturk committed Dec 21, 2012
Commits on Nov 27, 2012
 1. travis w/ 3.3

  jamesturk committed Nov 27, 2012
Commits on Nov 14, 2012
Commits on Sep 27, 2012
 1. 0.7.4-dev bump

  jamesturk committed Sep 27, 2012
Commits on Sep 7, 2012
 1. tiny typo

  konklone committed Sep 7, 2012