Permalink
Browse files

Added Dutch translations for all the language in the views, that was …

…previously hardcoded in English.
  • Loading branch information...
1 parent 80eb51c commit ad5a945a84eae114a63e236353d0872d6312d5d6 @JosRoseboom committed Apr 12, 2012
Showing with 104 additions and 0 deletions.
  1. +104 −0 config/locales/nl.yml
View
@@ -0,0 +1,104 @@
+# Additional translations at http://github.com/plataformatec/devise/wiki/I18n
+
+nl:
+ errors:
+ messages:
+ expired: "is verlopen, vraag een nieuwe aan"
+ not_found: "niet gevonden"
+ already_confirmed: "is reeds bevestigd"
+ not_locked: "is niet gesloten"
+ not_saved:
+ one: "Kon de gebruiker niet opslaan:"
+ other: "Kon de gebruiker niet opslaan:"
+
+ devise:
+ email: 'e-mail'
+ password: 'wachtwoord'
+ password_confirmation: 'nogmaals het wachtwoord'
+ sign_in: 'Aanmelden'
+ sign_up: 'Registreer'
+ failure:
+ already_authenticated: 'Je bent al ingelogd.'
+ unauthenticated: 'Je dient in te loggen of je in te schrijven.'
+ unconfirmed: 'Je dient eerst je account te bevestigen.'
+ locked: 'Je account is geblokkeerd.'
+ invalid: 'Ongeldig e-mail of wachtwoord.'
+ invalid_token: 'Ongeldig authenticatie token.'
+ timeout: 'Je sessie is verlopen, log a.u.b. opnieuw in.'
+ inactive: 'Je account is nog niet geactiveerd.'
+ sessions:
+ new:
+ remember_me: 'onthoud mij'
+ signed_in: 'Je bent succesvol ingelogd.'
+ signed_out: 'Je bent succesvol uitgelogd.'
+ passwords:
+ edit:
+ change_your_password: 'Verander je wachtwoord'
+ new_password: 'Nieuw wachtwoord'
+ confirm_new_password: 'Bevestig nieuw wachtwoord'
+ change_my_password: 'Verander mijn wachtwoord'
+ new:
+ forgot_your_password: 'Wachtwoord vergeten?'
+ request_reset_password_instructions: 'Stuur me instructies om mijn wachtwoord opnieuw in te stellen'
+ send_instructions: 'Je ontvangt via e-mail instructies hoe je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.'
+ send_paranoid_instructions: 'Als je e-mailadres bij ons bekend is, ontvang je via e-mail instructies hoe je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.'
+ updated: 'Je wachtwoord is gewijzigd. Je bent nu ingelogd.'
+ updated_not_active: 'Je wachtwoord is gewijzigd.'
+ confirmations:
+ new:
+ resend_confirmation_instructions: 'Stuur mij bevestigingsinstructies.'
+ send_instructions: 'Je ontvangt via e-mail instructies hoe je je account kan bevestigen.'
+ send_paranoid_instructions: 'Als je e-mailadres bij ons bekend is, ontvang je via e-mail instructies hoe je je account kan bevestigen.'
+ confirmed: 'Je account is bevestigd.'
+ registrations:
+ edit:
+ edit: 'Bewerk'
+ leave_blank_if_no_change_wanted: 'laat leeg als je het niet wilt veranderen'
+ need_current_password_to_confirm: 'we hebben je huidige wachtwoord nodig om je veranderingen te verwerken'
+ update: 'Update'
+ unhappy: 'Niet tevreden?'
+ cancel_my_account: 'Verwijder mijn account'
+ are_you_sure: 'Weet je het zeker?'
+ back: 'Terug'
+ current_password: 'huidig wachtwoord'
+ signed_up_but_unconfirmed: 'Je ontvangt via e-mail instructies hoe je je account kunt activeren.'
+ signed_up_but_inactive: 'Je bent inschreven. Je kan niet automatisch ingelogd worden omdat je account nog niet geactiveerd is.'
+ signed_up_but_locked: 'Je bent inschreven. Je kan niet automatisch ingelogd worden omdat je account geblokkeerd is.'
+ signed_up: 'Je bent inschreven.'
+ update_needs_confirmation: 'Je hebt je e-mailadres succesvol gewijzigd, dit adres moet nog bevestigd worden. Controleer je e-mail
+ en klik op de link in de mail om je mailadres te bevestigen.'
+ updated: 'Je account gegevens zijn opgeslagen.'
+ destroyed: 'Je account is verwijderd, wellicht tot ziens!'
+ unlocks:
+ new:
+ resend_unlock_instructions: 'Stuur deblokkeer instructies'
+ send_instructions: 'Je ontvangt via e-mail instructies hoe je je account kan deblokkeren.'
+ unlocked: 'Je account is niet meer geblokkeerd. Je kan nu weer inloggen.'
+ send_paranoid_instructions: 'Als je e-mailadres bij ons bekend is, ontvang je via e-mail instructies hoe je je account kan deblokkeren.'
+ omniauth_callbacks:
+ success: 'Successvol aangemeld met je %{kind} account.'
+ failure: 'Kon je niet aanmelden met je %{kind} account, omdat "%{reason}".'
+ mailer:
+ hello: 'Hallo'
+ confirmation_instructions:
+ subject: 'Bevestiging mailadres'
+ welcome: 'Welkom'
+ confirm_through_mail: 'Je kunt je account e-mailadres bevestigen door te klikken op onderstaande link.'
+ confirm_my_account: 'Bevestig mijn e-mailadres'
+ reset_password_instructions:
+ subject: 'Wachtwoord opnieuw instellen'
+ change_password_through_link_below: 'Je hebt aangegeven dat je je wachtwoord wilt veranderen. Dit kun je doen door te klikken op onderstaande link.'
+ change_my_password: 'Verander mijn wachtwoord'
+ ignore_if_not_requested: 'Als je dit niet aangegeven hebt, negeer dan deze e-mail.'
+ password_unchanged_unless_link_used: 'Je wachtwoord zal niet veranderen tot je via bovenstaande link een nieuwe maakt.'
+ unlock_instructions:
+ subject: 'Deblokkeer instructies'
+ locked_because_too_much_failed_logins: 'Je account is geblokkeerd vanwege een groot aantal niet succesvolle inlogpogingen.'
+ click_below_to_unlock: 'Klik op onderstaande link om je account te deblokkeren.'
+ unlock_my_account: 'Deblokkeer mijn account'
+ shared:
+ links:
+ forgot_your_password: 'Wachtwoord vergeten?'
+ did_not_receive_confirmation_instructions: "Geen bevestigingsinstructies ontvangen?"
+ did_not_receive_unlock_instructions: "Geen deblokkeerinstructies ontvangen?"
+ sign_in_with: 'Aanmelden met'

0 comments on commit ad5a945

Please sign in to comment.