Permalink
Browse files

translate.webtrees.net - Czech - 90.5%

  • Loading branch information...
jpretired authored and weblate committed Nov 9, 2018
1 parent 91173bf commit 69c96b34d86c39f488972409d2251199899fcd03
Showing with 52 additions and 52 deletions.
  1. +52 −52 language/cs.po
@@ -2,15 +2,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Fancy Treeview\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-31 17:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-17 09:01+0000\n"
"Last-Translator: Gyönyör János <gyj@centrum.sk>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-09 18:24+0000\n"
"Last-Translator: Josef Prause <josef.prause@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://translate.webtrees.net/projects/justcarmen/fancy-tree-view/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 2.10\n"
"X-Generator: Weblate 2.11\n"
"X-Poedit-Basepath: ../..\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"X-Poedit-KeywordsList: translate;noop;plural:1,2;translateContext:2,1c\n"
@@ -40,15 +40,15 @@ msgstr ""
#: fancy_treeview/app/Template/PageTemplate.php:75
msgid "Change root person"
msgstr "Změňit probanta"
msgstr "Změnit probanta"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:387
msgid "Check relationship between partners"
msgstr ""
msgstr "Kontrolovat spřízněnost mezi partnery"
#: fancy_treeview_pdf/app/FancyTreeviewPdfClass.php:48
msgid "Creating PDF file. This process may take a while. Please wait..."
msgstr "Vytváří se soubor PDF. Proces může chvíli trvat. Prosím, čekejte..."
msgstr "Vytváří­ se soubor PDF. Proces může chvíli trvat. Prosím, čekejte..."
#. I18N: %s is the surname of the root individual
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:209
@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr "Potomci rodu %s"
#: fancy_treeview/module.php:181
#, php-format
msgid "Error: A person with ID %s does not exist in this tree"
msgstr ""
msgstr "Chyba: Osoba s ID %s v rodokmenu neexistuje"
#: fancy_treeview/module.php:162
#, php-format
@@ -71,40 +71,40 @@ msgstr "Chyba: probant s identifikátorem ID %s už existuje"
#: fancy_treeview/module.php:160
msgid "Error: The root person belonging to this surname already exists"
msgstr "Chyba: probant patřící k tomuto příjmení už existuje"
msgstr "Chyba: probant patřící k tomuto příjmení­ už existuje"
#: fancy_treeview/module.php:152
msgid "Error: The surname you entered doesn’t exist in this tree."
msgstr ""
msgstr "Chyba: Zadané příjmení v rodokmenu neexistuje."
#: fancy_treeview/module.php:404
msgid "Family tree overview"
msgstr "Popis generací"
msgstr "Přehled generací"
#. I18N: Name of the module
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:40
#: fancy_treeview/module.php:83
msgid "Fancy Treeview"
msgstr ""
msgstr "Popis generací"
#. I18N: Name of the Fancy Treeview PDF-module
#: fancy_treeview_pdf/app/Template/AdminTemplate.php:38
#: fancy_treeview_pdf/module.php:89
msgid "Fancy Treeview PDF"
msgstr ""
msgstr "Popis generací ve formátu PDF"
#. I18N: Description of the module
#: fancy_treeview_pdf/module.php:94
msgid "Fancy Treeview module extension: offer your users to download a Fancy Treeview page as PDF."
msgstr ""
msgstr "Rozšíření modulu Popis generací: nabízí uživateli stáhnout popis generací ve formátu PDF."
#: fancy_treeview/app/Template/PageTemplate.php:88
msgid "Go"
msgstr "Provést"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:641
msgid "He had a relationship with"
msgstr "Je spřízněn s"
msgstr "Byl spřízněn s"
#. I18N: %s is a number
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:566
@@ -154,37 +154,37 @@ msgstr ""
#: fancy_treeview_pdf/app/Template/PdfTemplate.php:101
msgid "Index"
msgstr ""
msgstr "Rejstřík"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:365
msgid "Number of generation blocks to show"
msgstr ""
msgstr "Počet generačních bloků k zobrazení"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:342
#, php-format
msgid "Options for %s"
msgstr ""
msgstr "Volby pro %s"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:139
msgid "Or enter an ID"
msgstr ""
msgstr "Nebo zadejte ID"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:166
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:236
msgid "Page title"
msgstr ""
msgstr "Titul stránky"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:92
msgid "Pages"
msgstr ""
msgstr "Stránky"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:454
msgid "Read more"
msgstr "Zobrazit více"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:445
msgid "Resize thumbnails"
msgstr ""
msgstr "Změnit rozměry náhledových obrázků"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:162
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:232
@@ -202,11 +202,11 @@ msgstr "Vyhledat probanta"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:423
msgid "Select your country"
msgstr ""
msgstr "Vyberte svoji zem"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:644
msgid "She had a relationship with"
msgstr "Byla spřízněná s"
msgstr "Byla spřízněna s"
#. I18N: %s is a number
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:572
@@ -222,7 +222,7 @@ msgstr "Byla pokřtěna"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:1039
msgctxt "PRESENT"
msgid "She was baptized"
msgstr "Je pokřtěna"
msgstr "Byla pokřtěna"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:1019
msgctxt "PAST"
@@ -236,32 +236,32 @@ msgstr "Narodila se"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:494
msgid "Show a Fancy Treeview tab on the individual page"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit panel Popis generací na stránce osoby"
#: fancy_treeview_pdf/app/Template/AdminTemplate.php:67
msgid "Show a PDF icon in the Fancy Treeview tab"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit ikonu PDF na panelu Popisu generací"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:485
msgid "Show form to change start person"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit formulář pro změnu probanta"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:436
msgid "Show occupations"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit zaměstnání"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:401
msgid "Show places"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit místa"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:376
msgid "Show singles"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit svobodné osoby"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:164
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:234
msgid "Surname in page title"
msgstr ""
msgstr "Příjmení v titulu stránky"
#. I18N: %s is an ordinal
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:568
@@ -287,23 +287,23 @@ msgstr "Podrobnosti o této generaci jsou soukromé."
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:349
msgid "The options for this tree are succesfully reset to the default settings"
msgstr ""
msgstr "Volby pro tento rodokmen jsou úspěšně nastaveny na předvolené hodnoty"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:348
msgid "The options for this tree are succesfully saved"
msgstr ""
msgstr "Volby pro tento rodokmen jsou úspěšně uloženy"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:350
msgid "The options for this tree are succesfully saved and copied to all other trees"
msgstr ""
msgstr "Volby pro tento rodokmen jsou úspěšně uloženy a okopírovány do ostatních rodokmenů"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:224
msgid "The settings for this tree are succesfully updated"
msgstr ""
msgstr "Volby pro tento rodokmen jsou úspěšně aktualizovány"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:311
msgid "This individual doesn’t exist anymore in this tree"
msgstr ""
msgstr "Tato osoba v tomto rodokmenu už neexistuje"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:647
msgid "This individual had a relationship with"
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr "Tato osoba si vzala"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:578
#, php-format
msgid "This individual married %s times"
msgstr "Tato osoba uzavřela %s sňatků"
msgstr "Tato osoba uzavřela sňatek %s krát"
#. I18N: Help text for the “Number of generation blocks to show” configuration setting
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:370
@@ -326,7 +326,7 @@ msgstr ""
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:456
msgid "Thumbnail size"
msgstr ""
msgstr "Rozměr náhledového obrázku"
#. I18N: Help text for the “Show singles” configuration setting
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:381
@@ -335,20 +335,20 @@ msgstr ""
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:410
msgid "Use default GEDCOM settings to abbreviate place names"
msgstr ""
msgstr "Ke zkrácení názvů míst použít nastavení GEDCOM"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:356
msgid "Use fullname in menu"
msgstr ""
msgstr "V menu použít plné jméno"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:476
msgid "Use square thumbnails"
msgstr ""
msgstr "Použít čtvercové náhledové obrázky"
#. I18N: Help text for creating Fancy Treeview pages
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:104
msgid "Use the search form below to search for a root person. After a successful search the Fancy Treeview page will be automatically created. You can add as many root persons as you want."
msgstr ""
msgstr "Pomocí níže zobrazeného formuláře vyhledat probanta. Po úspěšném nalezení se automaticky vytvoří stránka Popisu generací. Je možno přidat libovolný počet probantů."
#. I18N: Help text for the “Check relationship between partners” configuration setting
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:393
@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr ""
#: fancy_treeview_pdf/module.php:61
msgid "You have installed the Fancy Treeview PDF module. This module won’t work without the Fancy Treeview module enabled. Please enable Fancy Treeview to use this module."
msgstr ""
msgstr "Instalovali jste modul Popis generací PDF. Tento modul nebude pracovat, není-li povolen modul Popis generací."
#: fancy_treeview_pdf/module.php:53
#, php-format
@@ -419,7 +419,7 @@ msgstr "odvolat"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:808
msgid "child of"
msgstr "dítě"
msgstr "dítě (čí)"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:1068
msgctxt "FEMALE"
@@ -439,7 +439,7 @@ msgstr "osmý"
#. I18N: fifth marriage
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:556
msgid "fifth"
msgstr "páté"
msgstr "pátý"
#. I18N: first marriage
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:552
@@ -448,7 +448,7 @@ msgstr "první"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:1598
msgid "follow"
msgstr "přejdi na"
msgstr "přejít na"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:722
msgctxt "FEMALE"
@@ -462,11 +462,11 @@ msgstr "pěstounské dítě"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:804
msgid "foster child of"
msgstr "pěstounské dítě"
msgstr "pěstounské dítě (čí)"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:795
msgid "foster daughter of"
msgstr "pěstounská dcera"
msgstr "pěsrounská dcera"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:786
msgid "foster son of"
@@ -475,7 +475,7 @@ msgstr "pěstounský syn"
#. I18N: fourth marriage
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:555
msgid "fourth"
msgstr "čtvrté"
msgstr "čtvrtý"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:698
msgctxt "One parent/multiple children"
@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr "v "
#. I18N: ninth marriage
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:560
msgid "ninth"
msgstr "deváté"
msgstr "devátý"
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:1599
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:152
@@ -539,11 +539,11 @@ msgstr "procent"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:519
msgid "save and copy options to other trees"
msgstr ""
msgstr "uložit a okopírovat hodnoty voleb do ostatních rodokmenů"
#: fancy_treeview/app/Template/AdminTemplate.php:132
msgid "search"
msgstr ""
msgstr "vyhledat"
#. I18N: second marriage
#: fancy_treeview/app/FancyTreeviewClass.php:553

0 comments on commit 69c96b3

Please sign in to comment.