Yksinkertainen projektien listaus ohjelma windowsille
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
ProjectStarter
images
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
ProjectStarter.sln
README.md

README.md

Project Starter

Yksinkertainen projektien listaus ohjelma. Määritä kansio niin ohjelma skannaa kansion projekti tiedostoilta ja listaa ne.

Screenshots

Window JumpMenu