Nem happolható könyvek elrejtése a rukkolán (bookmarklet)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
csak_happolhatoak_bookmarklet.js
rukkola_hacks.js

README.md

Nem happolható könyvek elrejtése a rukkolán

A script elrejti a nem rukkolható könyveket a kollekciók böngészésénél / keresésnél, illetve az előbbinél többoldalas navigációt lecseréli végtelen görgetésre, ami automatikusan betölti a következő oldalról a fenti kritériának megfelelő könyveket.

Update: a funkcionalitás többsége azóta bekerült az oldalba, ezért a bookmarklet nyugdíjba ment.