cad files for housing
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
#gora_.dxf
#przood.dxf
.gitignore
IMG_20190113_151034.jpg
IMG_20190123_085626.jpg
LICENSE
README.md
dol.dxf
dol_pdf.pdf
gora_pdf.pdf
konfig_www_podstawa.png
lewy.dxf
lewy_pdf.pdf
pmv111.jpeg
prawy.dxf
prawy_pdf.pdf
przood_pdf.pdf
tyl_poprawiony.pdf
tyl_poprawka.dxf
wifi _promyk.png
www_browser_promyk.jpg

README.md

promyk_v1_11-housing / cad files for housing

pliki dxf (librecad) do wyprodukowania obudowy, grubość obudowy 3mm

informacje o interfejsie promyk w wersji OEM: Interfejs Pro-Myk posiada wbudowaną stronę www konfiguracyjną (podobieństwo do typowych ruterów domowych). Preferowana przeglądarka www to CHROME (FIREFOX też działa prawidłowo) . Na tej stronie oprócz ustawień ethernet' owych można ustawić parametry dotyczące samego DMX512 "ART-NET Universe" : numer "świata" w którym będzie operował ,każdy UNIVERSE to 512 kanałów . Dla każdego interfejsu ustawienie innego ART-NET, oprócz tego można ustawić parametry MAB i BREAK dla sygnału DMX512 niezależnie od aplikacji DMX512.

Cechy Urządzenia:

 • Przyznany przez "Artistic Licence Holdings" numer OEM dla każdego produktu związanego z protokołem ART-NET "0x294c"
 • Zgodność z protokołem ART-NET w wersjach 1-4
 • Prędkość połączenia ethernet 10/100 Mbit/s oraz możliwość zmiany MAC adresu (ostatni oktet)
 • obsługa DHCP
 • Zmiana nr Universe od 0 do 254 (255 x 512 kanałów DMX512)
 • regulacja parametrów MAB i BREAK dla sygnału DMX512
 • Gniazdo dla DMX512 w formacie XLR-3 firmy Neutrik , magistrala DMX512 odizolowana od strefy mikroprocesora i karty sieciowej opto-izolacją 2,5KVolt na linii i 1kV na zasilaniu. Zabezpieczenie linii DMX512 przed elektrostatyką
 • Dla linii DMX512 standardowa obciążalność prądowa 32 urządzenia, prędkość 250kbit/s , długość magistrali maks. 300 metrów, liczba kanałów 512
 • zasilanie 5V /300mA gniazdo zasilania micro-USB z montażem przewlekanym
 • możliwość zapisu w pamięci FLASH jednej konfiguracji
 • przycisk powrotu do ustawień fabrycznych (aktywny po ciągłym trzymaniu przez 11 sekund
 • płytka elektroniki o wymiarach 75mm x 59mm dwustronna z metalizacją