Kadaster Automatische Akteverwerking
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Java
kik-eto
kik-modeldocumenten
schema
stylesheets
waardelijsten
.gitignore
README.md

README.md

Aktemodellen

Kadaster Automatische Akteverwerking

Op deze locatie staat de informatie ten behoeve van software leveranciers die software ontwikkelen ten behoeve van het notariaat. Specifiek staat hier de informatie welke nodig is om zogeheten KIK-Akten te kunnen vervaardigen.

KIK staat voor Ketenintegratie Inschrijving Kadaster. KIK-Akten beoogt om sneller, met hogere kwaliteit en tegen lagere kosten akten in te kunnen schrijven bij het Kadaster.

We raden aan om een GitHub Desktop te gebruiken om een lokale kopie te creëren van deze repository. Voordelen hiervan zijn dat de inhoud van de repository lokaal op een eigen bestandssysteem beschikbaar is en tegelijkertijd eenvoudig te synchroniseren is met de hier gepubliceerde kopie. Lees pagina https://desktop.github.com/ voor details over de GitHub Desktop.

Globale release notes

15 oktober 2018

 • AA-4249: We hebben een bug in het modeldocument voor de Rabobank opgelost.
 • AA-4250: In het Tekstblok Partijnamen in Hypotheekakten hebben we 'de' in partijaanduiding optioneel gemaakt en toegepast voor de Rabobank.
 • AA-4248: We hebben verouderde documentatie van tekstblokken verwijderd.

5 oktober 2018

 • AA-3586: een kleine aanpassing aan de waardelijst land-codes-actueel. We hebben daarnaast voor Automatische Akteverwerking overbodige waardelijsten verwijderd uit de publicatie.
 • AA-4200: Er is een nieuwe generieke waardelijst met nnp-kodes met een extra kolom, code rechtsvorm. Voor het modeldocument van de Rabobank gebruiken we vanaf nu niet meer de specifieke waardelijst nnp-kodes_hypotheek. Ook voor andere modeldocumenten gaan we op termijn over op deze generieke waardelijst. De reden hiervoor is dat alle waardelijsten met nnp-kodes inhoudelijk identiek zijn.
 • We hebben een aantal bugs in het modeldocument voor de Rabobank opgelost.

10 september 2018

 • We hebben enkele bugs in het nieuwe modeldocument voor de Rabobank opgelost. De details staan in de release notes voor de Rabobank.
 • KIK-Akten van de Rabobank met stylesheetnummers 20140830000005 en 20180501000005 worden met ingang van heden niet meer geaccepteerd.

3 augustus 2018

4 juli 2018

 • Bij het modeldocument, de toelichting en de releasenotes van het modeldocument van Aegon is per abuis een verkeerd stylesheetnummer getoond. De fout is inmiddels in de documentatie hersteld, het juiste stylesheetnummer moet zijn 20180501000015.

18 juni 2018

 • Met deze release maken we de wijziging AA-3777 in de toelichting van het tekstblok Burgerlijke Staat ongedaan. Zie voor de details release notes van de verschillende modeldocumenten.
 • Voor de modeldocumenten van SNS en RegioBank hebben we de nu overbodige controle op datum ondertekening hypotheekofferte verwijderd.

29 mei 2018

18 mei 2018

 • In de nieuwe versie van tekstblok Burgerlijke Staat dient u ‘geregistreerd partnerschap’ i.p.v. ‘geregistreerd partner’ te gebruiken. Tevens hebben we de mogelijkheid om ook ‘in beperkte gemeenschap van goederen’ te gebruiken toegevoegd. Zie voor verdere details de release notes voor de nieuwe stylesheets van de verschillende modeldocumenten.
 • In de nieuwe versie van het tekstblok Recht dient bij (Eigendom belast met) Opstal, Erfpacht en BP rechten het aantal vermeld te worden. Voor BP rechten was dit al verplicht via een specifieke constructie. Het aantal kan voor zowel Opstal, Erfpacht als BP rechten nu op een gelijke wijze aangegeven worden. Zie voor verdere details de release notes voor de nieuwe stylesheets van de verschillende modeldocumenten.
 • Bij een recht van erfpacht of bij een recht van ondererfpacht (variant d) werd voorafgaand aan 'belast met' geen komma getoond. Dit is wel de bedoeling. Het tekstblok Recht en de Toelichting hebben we hier op aangepast.
 • De Documentatie XSD StukAlgemeen bevat nu alleen nog de algemene documentatie. De modelbeschrijving zelf is vanaf nu opgenomen in een HTML versie welke leesbaar is met Internet Explorer.
 • Ook de Overzichtsplaat StukAlgemeen is vanaf nu beschikbaar in deze HTML versie van de modelbeschrijving.
 • De datum ondertekening hypotheekofferte is verwijderd uit de modeldocumenten voor de RegioBank en de SNS.
 • We hebben een drietal bugs opgelost in de Doorhaling Hypotheek en een bug in de Akte van Levering.
 • Zoals eerder aangekondigd, kunnen de volgende stylesheet-nummers met ingang van heden niet meer aangeboden worden via KIK:
Nummer Model
20120323000001 ABN AMRO AAB
20120501000001 ABN AMRO AAB
20120323000002 ABN AMRO Florius
20120501000002 ABN AMRO Florius
20120501000003 ABN AMRO MoneYou
20120501000009 Akte van verdeling
20120323000004 ING bank
20120501000004 ING bank
20120501000008 Koop- of Optieovereenkomst
20120323000007 Leveringsakte KNB
20120501000007 Leveringsakte KNB
20120701000001 Leveringsakte KNB
20120323000006 Particuliere hypotheek
20120501000006 Particuliere hypotheek
20120323000005 Rabobank
20120501000005 Rabobank

4 mei 2018

 • De bestandstructuur hebben we aangepast om een hogere kwaliteit te kunnen bieden. De mappen tekstblokken en modeldocumenten hebben we beiden onder de map kik-modeldocumenten geplaatst. We hebben geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

10 april 2018

Nummer Model
20090513000002 Doorhaling
20140830000009 Akte van Verdeling
20150801000014 BLG
20140822000006 Particuliere hypotheek
20140830000004 ING bank
20150101000012 Obvion
20151001000015 Aegon
20150201000013 SNS
20160201000016 RegioBank

27 maart 2018

Intrekking release 20 maart.

20 maart 2018

Aanpassingen t.b.v. Volksbank. Ingetrokken op 27 maart.

23 februari 2018

 • De vaste tekst bij hypotheekrecht en overbrugging aangepast conform model MUNT 18.01. Daarnaast hebben we een voorbeeld en de toelichting verbeterd van dit modeldocument. Meer details staan beschreven in de release notes voor de Munt hypotheek.

29 januari 2018

 • Voor alle modeldocumenten is het nu mogelijk om de perceelgrootte in vierkante meters te tonen. Zie ook de release notes van de individuele modeldocumenten. Hiertoe hebben we de stylesheet, het Tekstblok - Registergoed en de bijbehorende Toelichting aangepast.
 • De op Github gepubliceerde informatie vervangt met ingang van deze release de informatie welke eerder gepubliceerd stond op de kadaster-site en is op deze laatste locatie dan ook niet meer beschikbaar.

15 december 2017

17 november 2017