This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Vocabulary Management and Training Tool
C# NSIS Batchfile
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.nuget
MyVocabulary
MyVocabularyTests
Slovnicek2MyVocabulary
nsis-install
nuget-packages
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
MyVocabulary.sln
README.md

README.md

MyVocabulary

http://www.myvocabulary.org/

MyVocabulary slouží k budování a trénování slovní zásoby v libovolném jazyce.

Pomocí MyVocabulary si můžete vytvořit vlastní sadu slovníků, například tématicky zaměřených a v nich ukládat a spravovat slovíčka v rodném a cizím jazyce.

Mezi klíčové vlastnosti aplikace patří:

  • Snadná správa slovíček (přidávání, úpravy, třídění...)
  • Trénink, který pomůže se studiem nových slovíček
    • Variabilní nastavení
    • Algoritmy pro efektivní učení
    • Ukládání výsledků
  • Možnost exportu slovíček do MS Excel, např. pro formátovaný tisk
  • Snadná přenositelnost slovníků (sdílení a zálohování slovníků pomocí cloudových služeb jako Dropbox, apod.)

A hlavně - JE ZCELA ZDARMA A VOLNĚ K POUŽITÍ!