Skip to content

Karanteeni/karanteeni.github.io

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karanteeni

React sivut (next.js)

Minecraft yhteisö Karanteenin verkkosivut.

Kehitysvaatimukset

 • Node.js >= 17
 • Perusosaaminen verkkokehittämisestä
 • Perusosaaminen Reactista ja TypeScriptistä (Javasript osaaminen tod.näk. riittää)

Kehitysympäristön asentaminen

npm install
npm run dev

Tuotantoversion rakentaminen

npm run build

(.github/workflows kansiossa scripti, jolla github automaattisesti rakentaa sivun tuotantoon)

Rakenne

karanteeni.github.io/
├── posts/
│  ├── Sisältää sivuston dynaamiset markdown julkaisut
│  └── Todella helppo luoda ja päivittää. [Perus markdown ohjeet](https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax)
├── pages/
│  └── Sisältää sivuston [Next.js](https://nextjs.org/) sivut
├── data/
|  ├── Päivitettävän datan koti, tiedot lahjoittajista etc
|  └── Perus JSON tiedostoja. Muokkaaminen ei vaadi juuri mitään aiempaa osaamista.
├── styles/
|  ├── CSS tyylitiedostot
|  └── Suosittelen kokeilemaan tyylien muokkaamista.
├── components/
|  └── Erilliset React komponentit. (Vaatii jo keskitason React ymmärrystä)
├── lib/
|  └── Satunnaiset sivuston taustatoiminnot. (Vaatii hieman syvempää perehtymistä)
└── public/
  └── Muut sivuston tarvitsevat tiedostot. Kuvat, fontit etc.

Muuta

Teeman vaihtaminen

/pages/_app.tsx tiedostossa voi valita sivustolla käytettävän teeman muuttamalla pois-kommentoituja css-tiedostoja.

Etusivun palvelimen version korjaaminen

/components/home/serverstatus.tsx tiedostossa suunnilleen rivillä 38 voi vaihtaa näytettävää versiota

Ylläpitäjien päivittäminen

itseselitteinen

Etusivun mietelauseiden päivittäminen

itseselitteinen

Lahjoittajien päivittäminen

itseselitteinen

Reseptisivun reseptien päivittäminen

sijainti itseselitteinen Huomioitavaa, että reseptikuvat kuuluu laittaa /public/images/recipes, jotta sivu osaa käyttää niitä.

Sääntöjen päivittäminen

itseselitteinen

Rankkien ominaisuuksien yksinkertainen päivittäminen

ymmärrettävissä, jos hieman tarkastelee json tiedostoa

Changelogin päivittäminen

itseselitteinen

Muut json data kansion json tiedostot

muut json tiedostot data kansiossa eivät ole varsinaisesti käytössä, mutta tallella varmuuden vuoksi.