Skip to content
Browse files

rails-i18n - pulling yml files from upstream

  • Loading branch information...
1 parent b2004c9 commit 54db6b1b4e49808450856a4427bc8b180ab8a1fc @lzap lzap committed Jan 7, 2013
View
9 src/config/locales/bn-IN.yml → src/config/locales/bn.yml
@@ -92,7 +92,7 @@ bn:
month: মাস
second: সেকেন্ড
year: বছর
- errors:
+ errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: গ্রাহ্য করতে হবে
@@ -173,3 +173,10 @@ bn:
long: ! '%e de %B de %Y %H:%M'
short: ! '%e de %b %H:%M'
pm: pm
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
+ activerecord:
+ errors:
+ <<: *errors
View
372 src/config/locales/cs.yml
@@ -1,213 +1,211 @@
-# Czech translations for Ruby on Rails
-# by Karel Minařík (karmi@karmi.cz)
-# contributors:
-# - Vít Krchov - http://github.com/vita - Rails 3 update
-
cs:
- support:
- array:
- two_words_connector: ' a '
- last_word_connector: ' a '
- words_connector: ', '
- select:
- prompt: 'Prosím vyberte si'
-
date:
- formats:
- default: "%d. %m. %Y"
- short: "%d %b"
- long: "%d. %B %Y"
- day_names:
- - Neděle
- - Pondělí
- - Úterý
- - Středa
- - Čtvrtek
- - Pátek
- - Sobota
abbr_day_names:
- - Ne
- - Po
- - Út
- - St
- - Čt
- -
- - So
- month_names:
- - ~
- - Leden
- - Únor
- - Březen
- - Duben
- - Květen
- - Červen
- - Červenec
- - Srpen
- - Září
- - Říjen
- - Listopad
- - Prosinec
+ - Ne
+ - Po
+ - Út
+ - St
+ - Čt
+ -
+ - So
abbr_month_names:
- - ~
- - Led
- - Úno
- - Bře
- - Dub
- - Kvě
- - Čvn
- - Čvc
- - Srp
- - Zář
- - Říj
- - Lis
- - Pro
- order:
- - :day
- - :month
- - :year
-
- time:
+ -
+ - Led
+ - Úno
+ - Bře
+ - Dub
+ - Kvě
+ - Čvn
+ - Čvc
+ - Srp
+ - Zář
+ - Říj
+ - Lis
+ - Pro
+ day_names:
+ - Neděle
+ - Pondělí
+ - Úterý
+ - Středa
+ - Čtvrtek
+ - Pátek
+ - Sobota
formats:
- default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
- short: "%d. %m. %H:%M"
- long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
- am: 'am'
- pm: 'pm'
-
+ default: ! '%d. %m. %Y'
+ long: ! '%d. %B %Y'
+ short: ! '%d %b'
+ month_names:
+ -
+ - Leden
+ - Únor
+ - Březen
+ - Duben
+ - Květen
+ - Červen
+ - Červenec
+ - Srpen
+ - Září
+ - Říjen
+ - Listopad
+ - Prosinec
+ order:
+ - :day
+ - :month
+ - :year
+ datetime:
+ distance_in_words:
+ about_x_hours:
+ one: asi hodinou
+ few: asi %{count} hodinami
+ other: asi %{count} hodinami
+ about_x_months:
+ one: asi měsícem
+ few: asi %{count} měsíci
+ other: asi %{count} měsíci
+ about_x_years:
+ one: asi rokem
+ few: asi %{count} roky
+ other: asi %{count} roky
+ almost_x_years:
+ one: téměř rokem
+ few: téměř %{count} roky
+ other: téměř %{count} roky
+ half_a_minute: půl minutou
+ less_than_x_minutes:
+ one: necelou minutou
+ few: ani ne %{count} minutami
+ other: ani ne %{count} minutami
+ less_than_x_seconds:
+ one: necelou sekundou
+ few: ani ne %{count} sekundami
+ other: ani ne %{count} sekundami
+ over_x_years:
+ one: více než rokem
+ few: více než %{count} roky
+ other: více než %{count} roky
+ x_days:
+ one: 24 hodinami
+ few: ! '%{count} dny'
+ other: ! '%{count} dny'
+ x_minutes:
+ one: minutou
+ few: ! '%{count} minutami'
+ other: ! '%{count} minutami'
+ x_months:
+ one: měsícem
+ few: ! '%{count} měsíci'
+ other: ! '%{count} měsíci'
+ x_seconds:
+ one: sekundou
+ few: ! '%{count} sekundami'
+ other: ! '%{count} sekundami'
+ prompts:
+ day: Den
+ hour: Hodina
+ minute: Minuta
+ month: Měsíc
+ second: Sekunda
+ year: Rok
+ errors: &errors
+ format: ! '%{attribute} %{message}'
+ messages:
+ accepted: musí být potvrzeno
+ blank: je povinná položka
+ confirmation: nebylo potvrzeno
+ empty: nesmí být prázdný/á/é
+ equal_to: musí být rovno %{count}
+ even: musí být sudé číslo
+ exclusion: je vyhrazeno pro jiný účel
+ greater_than: musí být větší než %{count}
+ greater_than_or_equal_to: musí být větší nebo rovno %{count}
+ inclusion: není v seznamu povolených hodnot
+ invalid: není platná hodnota
+ less_than: musí být méně než %{count}
+ less_than_or_equal_to: musí být méně nebo rovno %{count}
+ not_a_number: není číslo
+ not_an_integer: musí být celé číslo
+ odd: musí být liché číslo
+ record_invalid: ! 'Validace je neúspešná: %{errors}'
+ taken: již databáze obsahuje
+ too_long: je příliš dlouhý/á/é (max. %{count} znaků)
+ too_short: je příliš krátký/á/é (min. %{count} znaků)
+ wrong_length: nemá správnou délku (očekáváno %{count} znaků)
+ template:
+ body: ! 'Následující pole obsahují chybně vyplněné údaje: '
+ header:
+ one: Při ukládání objektu %{model} došlo k chybám a nebylo jej možné uložit
+ few: Při ukládání objektu %{model} došlo ke %{count} chybám a nebylo možné
+ jej uložit
+ other: Při ukládání objektu %{model} došlo ke %{count} chybám a nebylo možné
+ jej uložit
+ helpers:
+ select:
+ prompt: Prosím vyberte si
+ submit:
+ create: Vytvořit %{model}
+ submit: Uložit %{model}
+ update: Aktualizovat %{model}
number:
- format:
- precision: 3
- separator: '.'
- delimiter: ','
- significant: false
- strip_insignificant_zeros: false
currency:
format:
- unit: ''
+ delimiter: ! ' '
+ format: ! '%n %u'
precision: 2
- format: '%n %u'
- separator: ","
- delimiter: " "
+ separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
+ unit:
+ format:
+ delimiter: ! ','
+ precision: 3
+ separator: .
+ significant: false
+ strip_insignificant_zeros: false
human:
+ decimal_units:
+ format: ! '%n %u'
+ units:
+ billion: Miliarda
+ million: Milion
+ quadrillion: Kvadrilion
+ thousand: Tisíc
+ trillion: Bilion
+ unit: ''
format:
- precision: 1
delimiter: ''
+ precision: 1
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
storage_units:
- format: "%n %u"
+ format: ! '%n %u'
units:
- byte: "B"
- kb: "KB"
- mb: "MB"
- gb: "GB"
- tb: "TB"
- decimal_units:
- format: "%n %u"
- units:
- unit: ""
- thousand: "Tisíc"
- million: "Milion"
- billion: "Miliarda"
- trillion: "Bilion"
- quadrillion: "Kvadrilion"
+ byte: B
+ gb: GB
+ kb: KB
+ mb: MB
+ tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
-
- datetime:
- prompts:
- second: "Sekunda"
- minute: "Minuta"
- hour: "Hodina"
- day: "Den"
- month: "Měsíc"
- year: "Rok"
- distance_in_words:
- half_a_minute: 'půl minutou'
- less_than_x_seconds:
- one: 'necelou sekundou'
- other: 'ani ne %{count} sekundami'
- x_seconds:
- one: 'sekundou'
- other: '%{count} sekundami'
- less_than_x_minutes:
- one: 'necelou minutou'
- other: 'ani ne %{count} minutami'
- x_minutes:
- one: 'minutou'
- other: '%{count} minutami'
- about_x_hours:
- one: 'asi hodinou'
- other: 'asi %{count} hodinami'
- x_days:
- one: '24 hodinami'
- other: '%{count} dny'
- about_x_months:
- one: 'asi měsícem'
- other: 'asi %{count} měsíci'
- x_months:
- one: 'měsícem'
- other: '%{count} měsíci'
- about_x_years:
- one: 'asi rokem'
- other: 'asi %{count} roky'
- over_x_years:
- one: 'více než rokem'
- other: 'více než %{count} roky'
- almost_x_years:
- one: 'téměř rokem'
- other: 'téměř %{count} roky'
-
- helpers:
- select:
- prompt: "Prosím vyberte si"
-
- submit:
- create: "Vytvořit %{model}"
- update: "Aktualizovat %{model}"
- submit: "Uložit %{model}"
-
- errors:
- format: "%{attribute} %{message}"
- messages: &errors_messages
- inclusion: "není v seznamu povolených hodnot"
- exclusion: "je vyhrazeno pro jiný účel"
- invalid: "není platná hodnota"
- confirmation: "nebylo potvrzeno"
- accepted: "musí být potvrzeno"
- empty: "nesmí být prázdný/á/é"
- blank: "je povinná položka"
- too_long: "je příliš dlouhý/á/é (max. %{count} znaků)"
- too_short: "je příliš krátký/á/é (min. %{count} znaků)"
- wrong_length: "nemá správnou délku (očekáváno %{count} znaků)"
- not_a_number: "není číslo"
- greater_than: "musí být větší než %{count}"
- greater_than_or_equal_to: "musí být větší nebo rovno %{count}"
- equal_to: "musí být rovno %{count}"
- less_than: "musí být méně než %{count}"
- less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno %{count}"
- odd: "musí být liché číslo"
- even: "musí být sudé číslo"
- not_an_integer: "musí být celé číslo"
- taken: "již databáze obsahuje"
- record_invalid: "Validace je neúspešná: %{errors}"
- template: &errors_template
- header:
- one: "Při ukládání objektu %{model} došlo k chybám a nebylo jej možné uložit"
- other: "Při ukládání objektu %{model} došlo ke %{count} chybám a nebylo možné jej uložit"
- body: "Následující pole obsahují chybně vyplněné údaje: "
-
+ support:
+ array:
+ last_word_connector: ! ' a '
+ two_words_connector: ! ' a '
+ words_connector: ! ', '
+ time:
+ am: am
+ formats:
+ default: ! '%a %d. %B %Y %H:%M %z'
+ long: ! '%A %d. %B %Y %H:%M'
+ short: ! '%d. %m. %H:%M'
+ pm: pm
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
activerecord:
errors:
- messages:
- <<: *errors_messages
- template:
- <<: *errors_template
- full_messages:
- format: "%{attribute} %{message}"
+ <<: *errors
View
9 src/config/locales/de.yml
@@ -95,7 +95,7 @@ de:
month: Monat
second: Sekunden
year: Jahr
- errors:
+ errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: muss akzeptiert werden
@@ -194,3 +194,10 @@ de:
long: ! '%A, %d. %B %Y, %H:%M Uhr'
short: ! '%d. %B, %H:%M Uhr'
pm: nachmittags
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
+ activerecord:
+ errors:
+ <<: *errors
View
344 src/config/locales/en.yml
@@ -1,181 +1,205 @@
-# Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.
-# See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.
-
en:
date:
+ abbr_day_names:
+ - Sun
+ - Mon
+ - Tue
+ - Wed
+ - Thu
+ - Fri
+ - Sat
+ abbr_month_names:
+ -
+ - Jan
+ - Feb
+ - Mar
+ - Apr
+ - May
+ - Jun
+ - Jul
+ - Aug
+ - Sep
+ - Oct
+ - Nov
+ - Dec
+ day_names:
+ - Sunday
+ - Monday
+ - Tuesday
+ - Wednesday
+ - Thursday
+ - Friday
+ - Saturday
formats:
- default: "%Y-%m-%d"
- short: "%b %d"
- long: "%B %d, %Y"
-
- day_names: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday]
- abbr_day_names: [Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]
-
- month_names: [~, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December]
- abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
+ default: ! '%Y-%m-%d'
+ long: ! '%B %d, %Y'
+ short: ! '%b %d'
+ month_names:
+ -
+ - January
+ - February
+ - March
+ - April
+ - May
+ - June
+ - July
+ - August
+ - September
+ - October
+ - November
+ - December
order:
- - :year
- - :month
- - :day
-
- time:
- formats:
- default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
- short: "%d %b %H:%M"
- long: "%B %d, %Y %H:%M"
- am: "am"
- pm: "pm"
-
- support:
- array:
- words_connector: ", "
- two_words_connector: " and "
- last_word_connector: ", and "
-
+ - :year
+ - :month
+ - :day
+ datetime:
+ distance_in_words:
+ about_x_hours:
+ one: about 1 hour
+ other: about %{count} hours
+ about_x_months:
+ one: about 1 month
+ other: about %{count} months
+ about_x_years:
+ one: about 1 year
+ other: about %{count} years
+ almost_x_years:
+ one: almost 1 year
+ other: almost %{count} years
+ half_a_minute: half a minute
+ less_than_x_minutes:
+ one: less than a minute
+ other: less than %{count} minutes
+ less_than_x_seconds:
+ one: less than 1 second
+ other: less than %{count} seconds
+ over_x_years:
+ one: over 1 year
+ other: over %{count} years
+ x_days:
+ one: 1 day
+ other: ! '%{count} days'
+ x_minutes:
+ one: 1 minute
+ other: ! '%{count} minutes'
+ x_months:
+ one: 1 month
+ other: ! '%{count} months'
+ x_seconds:
+ one: 1 second
+ other: ! '%{count} seconds'
+ prompts:
+ day: Day
+ hour: Hour
+ minute: Minute
+ month: Month
+ second: Seconds
+ year: Year
+ errors: &errors
+ format: ! '%{attribute} %{message}'
+ messages:
+ accepted: must be accepted
+ blank: can't be blank
+ confirmation: doesn't match confirmation
+ empty: can't be empty
+ equal_to: must be equal to %{count}
+ even: must be even
+ exclusion: is reserved
+ greater_than: must be greater than %{count}
+ greater_than_or_equal_to: must be greater than or equal to %{count}
+ inclusion: is not included in the list
+ invalid: is invalid
+ less_than: must be less than %{count}
+ less_than_or_equal_to: must be less than or equal to %{count}
+ not_a_number: is not a number
+ not_an_integer: must be an integer
+ odd: must be odd
+ record_invalid: ! 'Validation failed: %{errors}'
+ taken: has already been taken
+ too_long:
+ one: is too long (maximum is 1 character)
+ other: is too long (maximum is %{count} characters)
+ too_short:
+ one: is too short (minimum is 1 character)
+ other: is too short (minimum is %{count} characters)
+ wrong_length:
+ one: is the wrong length (should be 1 character)
+ other: is the wrong length (should be %{count} characters)
+ template:
+ body: ! 'There were problems with the following fields:'
+ header:
+ one: 1 error prohibited this %{model} from being saved
+ other: ! '%{count} errors prohibited this %{model} from being saved'
+ helpers:
select:
- prompt: "Please select"
-
+ prompt: Please select
+ submit:
+ create: Create %{model}
+ submit: Save %{model}
+ update: Update %{model}
number:
- format:
- separator: "."
- delimiter: ","
- precision: 3
- significant: false
- strip_insignificant_zeros: false
-
currency:
format:
- format: "%u%n"
- unit: "$"
- separator: "."
- delimiter: ","
+ delimiter: ! ','
+ format: ! '%u%n'
precision: 2
+ separator: .
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
-
- percentage:
- format:
- delimiter: ""
-
- precision:
- format:
- delimiter: ""
-
+ unit: $
+ format:
+ delimiter: ! ','
+ precision: 3
+ separator: .
+ significant: false
+ strip_insignificant_zeros: false
human:
+ decimal_units:
+ format: ! '%n %u'
+ units:
+ billion: Billion
+ million: Million
+ quadrillion: Quadrillion
+ thousand: Thousand
+ trillion: Trillion
+ unit: ''
format:
- delimiter: ""
+ delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
- format: "%n %u"
+ format: ! '%n %u'
units:
byte:
- one: "Byte"
- other: "Bytes"
- kb: "KB"
- mb: "MB"
- gb: "GB"
- tb: "TB"
- decimal_units:
- format: "%n %u"
- units:
- unit: ""
- thousand: Thousand
- million: Million
- billion: Billion
- trillion: Trillion
- quadrillion: Quadrillion
-
- datetime:
- distance_in_words:
- half_a_minute: "half a minute"
- less_than_x_seconds:
- one: "less than 1 second"
- other: "less than %{count} seconds"
- x_seconds:
- one: "1 second"
- other: "%{count} seconds"
- less_than_x_minutes:
- one: "less than a minute"
- other: "less than %{count} minutes"
- x_minutes:
- one: "1 minute"
- other: "%{count} minutes"
- about_x_hours:
- one: "about 1 hour"
- other: "about %{count} hours"
- x_days:
- one: "1 day"
- other: "%{count} days"
- about_x_months:
- one: "about 1 month"
- other: "about %{count} months"
- x_months:
- one: "1 month"
- other: "%{count} months"
- about_x_years:
- one: "about 1 year"
- other: "about %{count} years"
- over_x_years:
- one: "over 1 year"
- other: "over %{count} years"
- almost_x_years:
- one: "almost 1 year"
- other: "almost %{count} years"
- prompts:
- year: "Year"
- month: "Month"
- day: "Day"
- hour: "Hour"
- minute: "Minute"
- second: "Seconds"
-
- helpers:
- select:
- prompt: "Please select"
-
- submit:
- create: 'Create %{model}'
- update: 'Update %{model}'
- submit: 'Save %{model}'
-
- errors:
- format: "%{attribute} %{message}"
-
- messages: &errors_messages
- inclusion: "is not included in the list"
- exclusion: "is reserved"
- invalid: "is invalid"
- confirmation: "doesn't match confirmation"
- accepted: "must be accepted"
- empty: "can't be empty"
- blank: "can't be blank"
- too_long: "is too long (maximum is %{count} characters)"
- too_short: "is too short (minimum is %{count} characters)"
- wrong_length: "is the wrong length (should be %{count} characters)"
- not_a_number: "is not a number"
- not_an_integer: "must be an integer"
- greater_than: "must be greater than %{count}"
- greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to %{count}"
- equal_to: "must be equal to %{count}"
- less_than: "must be less than %{count}"
- less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to %{count}"
- odd: "must be odd"
- even: "must be even"
-
+ one: Byte
+ other: Bytes
+ gb: GB
+ kb: KB
+ mb: MB
+ tb: TB
+ percentage:
+ format:
+ delimiter: ''
+ precision:
+ format:
+ delimiter: ''
+ support:
+ array:
+ last_word_connector: ! ', and '
+ two_words_connector: ! ' and '
+ words_connector: ! ', '
+ time:
+ am: am
+ formats:
+ default: ! '%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z'
+ long: ! '%B %d, %Y %H:%M'
+ short: ! '%d %b %H:%M'
+ pm: pm
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
activerecord:
errors:
- template:
- header:
- one: "1 error prohibited this %{model} from being saved"
- other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
- body: "There were problems with the following fields:"
-
- messages:
- taken: "has already been taken"
- record_invalid: "Validation failed: %{errors}"
- <<: *errors_messages
-
- full_messages:
- format: "%{attribute}%{message}"
+ <<: *errors
View
9 src/config/locales/es.yml
@@ -95,7 +95,7 @@ es:
month: Mes
second: Segundos
year: Año
- errors:
+ errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: debe ser aceptado
@@ -190,3 +190,10 @@ es:
long: ! '%d de %B de %Y %H:%M'
short: ! '%d de %b %H:%M'
pm: pm
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
+ activerecord:
+ errors:
+ <<: *errors
View
143 src/config/locales/fr.yml
@@ -4,18 +4,62 @@
# - Sebastien Grosjean - ZenCocoon.com
# - Bruno Michel - http://github.com/nono
# - Tsutomu Kuroda - http://github.com/kuroda (t-kuroda@oiax.jp)
+# Emended by Benjamin des Gachons and Patrick Chew : <http://www.fitima.org/docs/fiche.pdf>
fr:
date:
formats:
default: "%d/%m/%Y"
short: "%e %b"
long: "%e %B %Y"
- day_names: [dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi]
- abbr_day_names: [dim, lun, mar, mer, jeu, ven, sam]
- month_names: [~, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre]
- abbr_month_names: [~, jan., fév., mar., avr., mai, juin, juil., août, sept., oct., nov., déc.]
- order: [ :day, :month, :year ]
+ day_names:
+ - dimanche
+ - lundi
+ - mardi
+ - mercredi
+ - jeudi
+ - vendredi
+ - samedi
+ abbr_day_names:
+ - dim
+ - lun
+ - mar
+ - mer
+ - jeu
+ - ven
+ - sam
+ month_names:
+ - ~
+ - janvier
+ - février
+ - mars
+ - avril
+ - mai
+ - juin
+ - juillet
+ - août
+ - septembre
+ - octobre
+ - novembre
+ - décembre
+ abbr_month_names:
+ - ~
+ - jan.
+ - fév.
+ - mar.
+ - avr.
+ - mai
+ - juin
+ - juil.
+ - août
+ - sept.
+ - oct.
+ - nov.
+ - déc.
+ order:
+ - :day
+ - :month
+ - :year
time:
formats:
@@ -30,36 +74,36 @@ fr:
half_a_minute: "une demi-minute"
less_than_x_seconds:
zero: "moins d'une seconde"
- one: "moins d'une seconde"
- other: "moins de %{count} secondes"
+ one: "moins d'une seconde"
+ other: "moins de %{count} secondes"
x_seconds:
- one: "1 seconde"
- other: "%{count} secondes"
+ one: "1 seconde"
+ other: "%{count} secondes"
less_than_x_minutes:
- zero: "moins d'une minute"
- one: "moins d'une minute"
- other: "moins de %{count} minutes"
+ zero: "moins d'une minute"
+ one: "moins d'une minute"
+ other: "moins de %{count} minutes"
x_minutes:
- one: "1 minute"
- other: "%{count} minutes"
+ one: "1 minute"
+ other: "%{count} minutes"
about_x_hours:
one: "environ une heure"
- other: "environ %{count} heures"
+ other: "environ %{count} heures"
x_days:
- one: "1 jour"
- other: "%{count} jours"
+ one: "1 jour"
+ other: "%{count} jours"
about_x_months:
one: "environ un mois"
- other: "environ %{count} mois"
+ other: "environ %{count} mois"
x_months:
- one: "1 mois"
- other: "%{count} mois"
+ one: "1 mois"
+ other: "%{count} mois"
about_x_years:
one: "environ un an"
- other: "environ %{count} ans"
+ other: "environ %{count} ans"
over_x_years:
one: "plus d'un an"
- other: "plus de %{count} ans"
+ other: "plus de %{count} ans"
almost_x_years:
one: "presqu'un an"
other: "presque %{count} ans"
@@ -124,30 +168,17 @@ fr:
words_connector: ", "
two_words_connector: " et "
last_word_connector: " et "
- select:
- prompt: "Veuillez sélectionner"
helpers:
select:
prompt: "Veuillez sélectionner"
submit:
- create: "Créer un %{model}"
- update: "Modifier ce %{model}"
- submit: "Enregistrer ce %{model}"
-
- errors:
- template: &errors_template
- header:
- one: "Impossible d'enregistrer ce %{model} : 1 erreur"
- other: "Impossible d'enregistrer ce %{model} : %{count} erreurs"
- body: "Veuillez vérifier les champs suivants : "
+ create: "Créer un(e) %{model}"
+ update: "Modifier ce(tte) %{model}"
+ submit: "Enregistrer ce(tte) %{model}"
- attributes:
- created_at: "Créé le"
- updated_at: "Modifié le"
-
- errors:
- format: "Le %{attribute} %{message}"
+ errors: &errors
+ format: "%{attribute} %{message}"
messages: &errors_messages
inclusion: "n'est pas inclus(e) dans la liste"
exclusion: "n'est pas disponible"
@@ -156,9 +187,15 @@ fr:
accepted: "doit être accepté(e)"
empty: "doit être rempli(e)"
blank: "doit être rempli(e)"
- too_long: "est trop long (pas plus de %{count} caractères)"
- too_short: "est trop court (au moins %{count} caractères)"
- wrong_length: "ne fait pas la bonne longueur (doit comporter %{count} caractères)"
+ too_long:
+ one: "est trop long (pas plus d'un caractère)"
+ other: "est trop long (pas plus de %{count} caractères)"
+ too_short:
+ one: "est trop court (au moins un caractère)"
+ other: "est trop court (au moins %{count} caractères)"
+ wrong_length:
+ one: "ne fait pas la bonne longueur (doit comporter un seul caractère)"
+ other: "ne fait pas la bonne longueur (doit comporter %{count} caractères)"
not_a_number: "n'est pas un nombre"
not_an_integer: "doit être un nombre entier"
greater_than: "doit être supérieur à %{count}"
@@ -168,14 +205,18 @@ fr:
less_than_or_equal_to: "doit être inférieur ou égal à %{count}"
odd: "doit être impair"
even: "doit être pair"
+ taken: "n'est pas disponible"
+ record_invalid: "La validation a échoué : %{errors}"
+ template: &errors_template
+ header:
+ one: "Impossible d'enregistrer ce(tte) %{model} : 1 erreur"
+ other: "Impossible d'enregistrer ce(tte) %{model} : %{count} erreurs"
+ body: "Veuillez vérifier les champs suivants : "
+
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
activerecord:
errors:
- messages:
- taken: "n'est pas disponible"
- record_invalid: "La validation a échoué : %{errors}"
- <<: *errors_messages
- template:
- <<: *errors_template
- full_messages:
- format: "%{attribute} %{message}"
+ <<: *errors
View
9 src/config/locales/hi.yml
@@ -95,7 +95,7 @@ hi:
month: माह
second: सेकेंड
year: वर्ष
- errors:
+ errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: स्वीकार किया जाना जरूरी
@@ -190,3 +190,10 @@ hi:
long: ! '%B %d, %Y %H:%M'
short: ! '%d %b %H:%M'
pm: अपराह्न
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
+ activerecord:
+ errors:
+ <<: *errors
View
17 src/config/locales/it.yml
@@ -95,7 +95,7 @@ it:
month: Mese
second: Secondi
year: Anno
- errors:
+ errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: deve essere accettata
@@ -140,17 +140,17 @@ it:
number:
currency:
format:
- delimiter: ! ','
+ delimiter: .
format: ! '%n %u'
precision: 2
- separator: .
+ separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit:
format:
- delimiter: ! ','
+ delimiter: .
precision: 2
- separator: .
+ separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
@@ -196,3 +196,10 @@ it:
long: ! '%d %B %Y %H:%M'
short: ! '%d %b %H:%M'
pm: pm
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
+ activerecord:
+ errors:
+ <<: *errors
View
20 src/config/locales/ja.yml
@@ -1,23 +1,3 @@
-#Copyright (c) 2008-2012 Sven Fuchs and contributors (see https://github.com/svenfuchs/rails-i18n/contributors)
-#
-#Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
-#a copy of this software and associated documentation files (the
-#"Software"), to deal in the Software without restriction, including
-#without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
-#distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
-#permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
-#the following conditions:
-#
-#The above copyright notice and this permission notice shall be
-#included in all copies or substantial portions of the Software.
-#
-#THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-#EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
-#MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
-#NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
-#LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
-#OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
-#WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
ja:
date:
abbr_day_names:
View
9 src/config/locales/kn.yml
@@ -95,7 +95,7 @@ kn:
month: ತಿಂಗಳು
second: ಸೆಕೆಂಡು
year: ವರುಷ
- errors:
+ errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
@@ -190,3 +190,10 @@ kn:
long: ! '%B %d, %Y %H:%M'
short: ! '%d %b %H:%M'
pm: ಅಪರನ್ನಃ
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
+ activerecord:
+ errors:
+ <<: *errors
View
343 src/config/locales/ko.yml
@@ -1,186 +1,197 @@
-# Korean (한글) translations for Ruby on Rails
-# by John Hwang (jhwang@tavon.org)
-# http://github.com/tavon
-# and Sunghee Kang(paranoiase@gmail.com)
-# http://www.twitter.com/paranoiase
-
ko:
date:
+ abbr_day_names:
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ abbr_month_names:
+ -
+ - 1월
+ - 2월
+ - 3월
+ - 4월
+ - 5월
+ - 6월
+ - 7월
+ - 8월
+ - 9월
+ - 10월
+ - 11월
+ - 12월
+ day_names:
+ - 일요일
+ - 월요일
+ - 화요일
+ - 수요일
+ - 목요일
+ - 금요일
+ - 토요일
formats:
- default: "%Y/%m/%d"
- short: "%m/%d"
- long: "%Y년 %m월 %d일 (%a)"
-
- day_names: [일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일]
- abbr_day_names: [일, 월, 화, 수, 목, 금, 토]
-
- month_names: [~, 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월]
- abbr_month_names: [~, 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월]
+ default: ! '%Y/%m/%d'
+ long: ! '%Y년 %m월 %d일 (%a)'
+ short: ! '%m/%d'
+ month_names:
+ -
+ - 1월
+ - 2월
+ - 3월
+ - 4월
+ - 5월
+ - 6월
+ - 7월
+ - 8월
+ - 9월
+ - 10월
+ - 11월
+ - 12월
order:
- - :year
- - :month
- - :day
-
- time:
- formats:
- default: "%Y/%m/%d %H:%M:%S"
- short: "%y/%m/%d %H:%M"
- long: "%Y년 %B월 %d일, %H시 %M분 %S초 %Z"
- am: "오전"
- pm: "오후"
-
- support:
- array:
- sentence_connector: ", "
- words_connector: ", "
- two_words_connector: "와(과) "
- last_word_connector: ", "
-
+ - :year
+ - :month
+ - :day
+ datetime:
+ distance_in_words:
+ about_x_hours:
+ one: 약 한 시간
+ other: 약 %{count}시간
+ about_x_months:
+ one: 약 한 달
+ other: 약 %{count}달
+ about_x_years:
+ one: 약 일 년
+ other: 약 %{count}년
+ almost_x_years:
+ one: 일 년 이하
+ other: ! '%{count}년 이하'
+ half_a_minute: 30초
+ less_than_x_minutes:
+ one: 일 분 이하
+ other: ! '%{count}분 이하'
+ less_than_x_seconds:
+ one: 일 초 이하
+ other: ! '%{count}초 이하'
+ over_x_years:
+ one: 일 년 이상
+ other: ! '%{count}년 이상'
+ x_days:
+ one: 하루
+ other: ! '%{count}일'
+ x_minutes:
+ one: 일 분
+ other: ! '%{count}분'
+ x_months:
+ one: 한 달
+ other: ! '%{count}달'
+ x_seconds:
+ one: 일 초
+ other: ! '%{count}초'
+ prompts:
+ day:
+ hour:
+ minute:
+ month:
+ second:
+ year:
+ errors: &errors
+ format: ! '%{attribute} %{message}'
+ messages:
+ accepted: 을(를) 반드시 확인해야 합니다
+ blank: 에 내용을 입력해 주세요
+ confirmation: 은(는) 서로 일치해야 합니다
+ empty: 에 내용을 입력해 주세요
+ equal_to: 은(는) %{count}과 같아야 합니다
+ even: 에 짝수를 입력해 주세요
+ exclusion: 은(는) 이미 예약되어 있는 값입니다
+ greater_than: 은(는) %{count}보다 커야 합니다
+ greater_than_or_equal_to: 은(는) %{count}보다 크거야 같아야 합니다
+ inclusion: 은(는) 목록에 포함되어 있는 값이 아닙니다
+ invalid: 은(는) 올바르지 않은 값입니다
+ less_than: 은(는) %{count}보다 작아야 합니다
+ less_than_or_equal_to: 은(는) %{count}과 작거나 같아야 합니다
+ not_a_number: 에 숫자를 입력해 주세요
+ not_an_integer: 에 정수를 입력해 주세요
+ odd: 에 홀수를 입력해 주세요
+ record_invalid: 데이터 검증에 실패하였습니다. %{errors}
+ taken: 은(는) 이미 존재합니다.
+ too_long: 은(는) %{count}자를 넘을 수 없습니다
+ too_short: 은(는) 적어도 %{count}자를 넘어야 합니다
+ wrong_length: 은(는) %{count}자여야 합니다
+ template:
+ body: ! '다음 항목에 문제가 발견되었습니다:'
+ header:
+ one: 한 개의 오류가 발생해 %{model}를 저장 할 수 없습니다
+ other: ! '%{count}개의 오류가 발생해 %{model}를 저장 할 수 없습니다'
+ helpers:
select:
- prompt: "선택해 주세요"
-
+ prompt: 선택해주세요
+ submit:
+ create: 등록
+ submit: 제출
+ update: 갱신
number:
- format:
- separator: "."
- delimiter: ","
- precision: 3
- significant: false
- strip_insignificant_zeros: false
-
currency:
format:
- format: "%n%u"
- unit: ""
- separator: "."
- delimiter: ","
+ delimiter: ! ','
+ format: ! '%n%u'
precision: 0
+ separator: .
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
-
- percentage:
- format:
- delimiter: ""
-
- precision:
- format:
- delimiter: ""
-
+ unit:
+ format:
+ delimiter: ! ','
+ precision: 3
+ separator: .
+ significant: false
+ strip_insignificant_zeros: false
human:
+ decimal_units:
+ format: ! '%n%u'
+ units:
+ billion: 십억
+ million: 백만
+ quadrillion:
+ thousand:
+ trillion:
+ unit: ''
format:
- delimiter: ""
+ delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
-
storage_units:
- format: "%n%u"
- units:
- byte: "바이트"
- kb: "킬로바이트"
- mb: "메가바이트"
- gb: "기가바이트"
- tb: "테라바이트"
-
- decimal_units:
- format: "%n%u"
+ format: ! '%n%u'
units:
- unit: ""
- thousand: ""
- million: "백만"
- billion: "십억"
- trillion: ""
- quadrillion: ""
-
- datetime:
- distance_in_words:
- half_a_minute: "30초"
- less_than_x_seconds:
- one: "일 초 이하"
- other: "%{count}초 이하"
- x_seconds:
- one: "일 초"
- other: "%{count}초"
- less_than_x_minutes:
- one: "일 분 이하"
- other: "%{count}분 이하"
- x_minutes:
- one: "일 분"
- other: "%{count}분"
- about_x_hours:
- one: "약 한 시간"
- other: "약 %{count}시간"
- x_days:
- one: "하루"
- other: "%{count}일"
- about_x_months:
- one: "약 한 달"
- other: "약 %{count}달"
- x_months:
- one: "한 달"
- other: "%{count}달"
- about_x_years:
- one: "약 일 년"
- other: "약 %{count}년"
- over_x_years:
- one: "일 년 이상"
- other: "%{count}년 이상"
- almost_x_years:
- one: "일 년 이하"
- other: "%{count}년 이하"
-
- prompts:
- year: ""
- month: ""
- day: ""
- hour: ""
- minute: ""
- second: ""
-
- helpers:
- select:
- prompt: "선택해주세요"
-
- submit:
- create: "등록"
- update: "갱신"
- submit: "제출"
-
- errors:
- format: "%{attribute}%{message}"
-
- messages: &errors_messages
- inclusion: "은(는) 목록에 포함되어 있습니다"
- exclusion: "은(는) 목록에 포함되어 있습니다"
- invalid: "은(는) 무효입니다"
- confirmation: "은(는) 확인되었습니다"
- accepted: "은(는) 확인되었습니다"
- empty: "은(는) 비어두면 안 됩니다"
- blank: "은(는) 비어두면 안 됩니다"
- too_long: "은(는) 너무 깁니다 (최대 %{count}자 까지)"
- too_short: "은(는) 너무 짧습니다 (최소 %{count}자 까지)"
- wrong_length: "은(는) 길이가 틀렸습니다 (%{count}자를 필요합니다)"
- not_a_number: "은(는) 숫자가 아닙니다"
- not_an_integer: "은(는) 정수가 아닙니다"
- greater_than: "은(는) %{count}이상을 요구합니다"
- greater_than_or_equal_to: "은(는) %{count}과 같거나 이상을 요구합니다"
- equal_to: "은(는) %{count}과 같아야 합니다"
- less_than: "은(는) %{count}이하를 요구합니다"
- less_than_or_equal_to: "은(는) %{count}과 같거나 이하을 요구합니다"
- odd: "은(는) 홀수를 요구합니다"
- even: "은(는) 짝수를 요구합니다"
-
+ byte: 바이트
+ gb: 기가바이트
+ kb: 킬로바이트
+ mb: 메가바이트
+ tb: 테라바이트
+ percentage:
+ format:
+ delimiter: ''
+ precision:
+ format:
+ delimiter: ''
+ support:
+ array:
+ last_word_connector: ! ', '
+ two_words_connector: ! '와(과) '
+ words_connector: ! ', '
+ time:
+ am: 오전
+ formats:
+ default: ! '%Y/%m/%d %H:%M:%S'
+ long: ! '%Y년 %B월 %d일, %H시 %M분 %S초 %Z'
+ short: ! '%y/%m/%d %H:%M'
+ pm: 오후
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
activerecord:
errors:
- template:
- header:
- one: "한 개의 오류가 발생해 %{model}를 저장 할 수 없습니다"
- other: "%{count}개의 오류가 발생해 %{model}를 저장 할 수 없습니다"
- body: "다음 항목에 문제가 발견되었습니다:"
-
- messages:
- taken: "은(는) 이미 존재합니다."
- record_invalid: "데이터 검증에 실패하였습니다. %{errors}"
- <<: *errors_messages
-
- full_messages:
- format: "%{attribute}%{message}"
+ <<: *errors
View
324 src/config/locales/pt-BR.yml
@@ -1,171 +1,207 @@
pt-BR:
- # formatos de data e hora
date:
+ abbr_day_names:
+ - Dom
+ - Seg
+ - Ter
+ - Qua
+ - Qui
+ - Sex
+ - Sáb
+ abbr_month_names:
+ -
+ - Jan
+ - Fev
+ - Mar
+ - Abr
+ - Mai
+ - Jun
+ - Jul
+ - Ago
+ - Set
+ - Out
+ - Nov
+ - Dez
+ day_names:
+ - Domingo
+ - Segunda
+ - Terça
+ - Quarta
+ - Quinta
+ - Sexta
+ - Sábado
formats:
- default: "%d/%m/%Y"
- short: "%d de %B"
- long: "%d de %B de %Y"
-
- day_names: [Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado]
- abbr_day_names: [Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb]
- month_names: [~, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro]
- abbr_month_names: [~, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez]
- order: [:day, :month, :year]
-
- time:
- formats:
- default: "%A, %d de %B de %Y, %H:%M h"
- short: "%d/%m, %H:%M h"
- long: "%A, %d de %B de %Y, %H:%M h"
- am: ''
- pm: ''
-
- # distancia do tempo em palavras
+ default: ! '%d/%m/%Y'
+ long: ! '%d de %B de %Y'
+ short: ! '%d de %B'
+ month_names:
+ -
+ - Janeiro
+ - Fevereiro
+ - Março
+ - Abril
+ - Maio
+ - Junho
+ - Julho
+ - Agosto
+ - Setembro
+ - Outubro
+ - Novembro
+ - Dezembro
+ order:
+ - :day
+ - :month
+ - :year
datetime:
distance_in_words:
- half_a_minute: 'meio minuto'
- less_than_x_seconds:
- one: 'menos de 1 segundo'
- other: 'menos de %{count} segundos'
-
- x_seconds:
- one: '1 segundo'
- other: '%{count} segundos'
-
- less_than_x_minutes:
- one: 'menos de um minuto'
- other: 'menos de %{count} minutos'
-
- x_minutes:
- one: '1 minuto'
- other: '%{count} minutos'
-
about_x_hours:
- one: 'aproximadamente 1 hora'
- other: 'aproximadamente %{count} horas'
-
- x_days:
- one: '1 dia'
- other: '%{count} dias'
-
+ one: aproximadamente 1 hora
+ other: aproximadamente %{count} horas
about_x_months:
- one: 'aproximadamente 1 mês'
- other: 'aproximadamente %{count} meses'
-
- x_months:
- one: '1 mês'
- other: '%{count} meses'
-
+ one: aproximadamente 1 mês
+ other: aproximadamente %{count} meses
about_x_years:
- one: 'aproximadamente 1 ano'
- other: 'aproximadamente %{count} anos'
-
- over_x_years:
- one: 'mais de 1 ano'
- other: 'mais de %{count} anos'
-
+ one: aproximadamente 1 ano
+ other: aproximadamente %{count} anos
almost_x_years:
- one: 'quase 1 ano'
- other: 'quase %{count} anos'
-
+ one: quase 1 ano
+ other: quase %{count} anos
+ half_a_minute: meio minuto
+ less_than_x_minutes:
+ one: menos de um minuto
+ other: menos de %{count} minutos
+ less_than_x_seconds:
+ one: menos de 1 segundo
+ other: menos de %{count} segundos
+ over_x_years:
+ one: mais de 1 ano
+ other: mais de %{count} anos
+ x_days:
+ one: 1 dia
+ other: ! '%{count} dias'
+ x_minutes:
+ one: 1 minuto
+ other: ! '%{count} minutos'
+ x_months:
+ one: 1 mês
+ other: ! '%{count} meses'
+ x_seconds:
+ one: 1 segundo
+ other: ! '%{count} segundos'
prompts:
- year: "Ano"
- month: "Mês"
- day: "Dia"
- hour: "Hora"
- minute: "Minuto"
- second: "Segundos"
-
- # numeros
+ day: Dia
+ hour: Hora
+ minute: Minuto
+ month: Mês
+ second: Segundo
+ year: Ano
+ errors: &errors
+ format: ! '%{attribute} %{message}'
+ messages:
+ accepted: deve ser aceito
+ blank: não pode ficar em branco
+ confirmation: não está de acordo com a confirmação
+ empty: não pode ficar vazio
+ equal_to: deve ser igual a %{count}
+ even: deve ser par
+ exclusion: não está disponível
+ greater_than: deve ser maior que %{count}
+ greater_than_or_equal_to: deve ser maior ou igual a %{count}
+ inclusion: não está incluído na lista
+ invalid: não é válido
+ less_than: deve ser menor que %{count}
+ less_than_or_equal_to: deve ser menor ou igual a %{count}
+ not_a_number: não é um número
+ not_an_integer: não é um número inteiro
+ odd: deve ser ímpar
+ record_invalid: ! 'A validação falhou: %{errors}'
+ taken: já está em uso
+ too_long: ! 'é muito longo (máximo: %{count} caracteres)'
+ too_short: ! 'é muito curto (mínimo: %{count} caracteres)'
+ wrong_length: não possui o tamanho esperado (%{count} caracteres)
+ template:
+ body: ! 'Por favor, verifique o(s) seguinte(s) campo(s):'
+ header:
+ one: ! 'Não foi possível gravar %{model}: 1 erro'
+ other: ! 'Não foi possível gravar %{model}: %{count} erros.'
+ helpers:
+ select:
+ prompt: Por favor selecione
+ submit:
+ create: Criar %{model}
+ submit: Salvar %{model}
+ update: Atualizar %{model}
number:
- format:
- precision: 3
- separator: ','
- delimiter: '.'
currency:
format:
- unit: 'R$'
+ delimiter: .
+ format: ! '%u %n'
precision: 2
- format: '%u %n'
- separator: ','
- delimiter: '.'
- percentage:
- format:
- delimiter: '.'
- precision:
- format:
- delimiter: '.'
+ separator: ! ','
+ significant: false
+ strip_insignificant_zeros: false
+ unit: R$
+ format:
+ delimiter: .
+ precision: 3
+ separator: ! ','
+ significant: false
+ strip_insignificant_zeros: false
human:
- format:
- precision: 2
- delimiter: '.'
- significant: true
- strip_unsignificant_zeros: true
- # number_to_human_size()
- storage_units:
- format: "%n %u"
- units:
- byte:
- one: "Byte"
- other: "Bytes"
- kb: "KB"
- mb: "MB"
- gb: "GB"
- tb: "TB"
- # number_to_human()
- # new in rails 3: please add to other locales
decimal_units:
- format: "%n %u"
+ format: ! '%n %u'
units:
- unit: ""
- thousand: "mil"
- million:
- one: milhão
- other: milhões
billion:
one: bilhão
other: bilhões
- trillion:
- one: trilhão
- other: trilhões
+ million:
+ one: milhão
+ other: milhões
quadrillion:
one: quatrilhão
other: quatrilhões
-
- # Usado no Array.to_sentence
+ thousand: mil
+ trillion:
+ one: trilhão
+ other: trilhões
+ unit: ''
+ format:
+ delimiter: .
+ precision: 2
+ significant: true
+ strip_insignificant_zeros: true
+ storage_units:
+ format: ! '%n %u'
+ units:
+ byte:
+ one: Byte
+ other: Bytes
+ gb: GB
+ kb: KB
+ mb: MB
+ tb: TB
+ percentage:
+ format:
+ delimiter: .
+ precision:
+ format:
+ delimiter: .
support:
array:
- words_connector: ", "
- two_words_connector: " e "
- last_word_connector: " e "
-
- # ActiveRecord
+ last_word_connector: ! ' e '
+ two_words_connector: ! ' e '
+ words_connector: ! ', '
+ time:
+ am: ''
+ formats:
+ default: ! '%A, %d de %B de %Y, %H:%M h'
+ long: ! '%A, %d de %B de %Y, %H:%M h'
+ short: ! '%d/%m, %H:%M h'
+ pm: ''
+ # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
+ activemodel:
+ errors:
+ <<: *errors
activerecord:
errors:
- template:
- header:
- one: "Não foi possível gravar %{model}: 1 erro"
- other: "Não foi possível gravar %{model}: %{count} erros."
- body: "Por favor, verifique o(s) seguinte(s) campo(s):"
- messages:
- inclusion: "não está incluído na lista"
- exclusion: "não está disponível"
- invalid: "não é válido"
- confirmation: "não está de acordo com a confirmação"
- accepted: "deve ser aceito"
- empty: "não pode ficar vazio"
- blank: "não pode ficar em branco"
- too_long: "é muito longo (máximo: %{count} caracteres)"
- too_short: "é muito curto (mínimo: %{count} caracteres)"
- wrong_length: "não possui o tamanho esperado (%{count} caracteres)"
- taken: "já está em uso"
- not_a_number: "não é um número"
- not_an_integer: "não é um número inteiro"
- greater_than: "deve ser maior do que %{count}"
- greater_than_or_equal_to: "deve ser maior ou igual a %{count}"
- equal_to: "deve ser igual a %{count}"
- less_than: "deve ser menor do que %{count}"
- less_than_or_equal_to: "deve ser menor ou igual a %{count}"
- odd: "deve ser ímpar"
- even: "deve ser par"
- record_invalid: "A validação falhou: %{errors}"
+ <<: *errors
View
190 src/config/locales/pt-PT.yml
@@ -1,190 +0,0 @@
-# European Portuguese translations for Ruby on Rails
-#
-#
-
-"pt-PT":
- date:
- formats:
- default: "%d/%m/%Y"
- short: "%d de %B"
- long: "%d de %B de %Y"
-
- day_names: [Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado]
- abbr_day_names: [Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb]
-
- month_names: [~, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro]
- abbr_month_names: [~, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez]
- order:
- - :day
- - :month
- - :year
-
- time:
- formats:
- default: "%A, %d de %B de %Y, %H:%Mh"
- short: "%d/%m, %H:%M hs"
- long: "%A, %d de %B de %Y, %H:%Mh"
- am: "am"
- pm: "pm"
-
- support:
- array:
- words_connector: ", "
- two_words_connector: " e "
- last_word_connector: ", e"
-
- select:
- prompt: "Por favor seleccione"
-
- number:
- format:
- separator: ","
- delimiter: "."
- precision: 3
- significant: false
- strip_insignificant_zeros: false
-
- currency:
- format:
- format: "%u%n"
- unit: ""
- separator: ","
- delimiter: "."
- precision: 2
- significant: false
- strip_insignificant_zeros: false
-
- percentage:
- format:
- delimiter: ""
-
- precision:
- format:
- delimiter: ""
-
- human:
- format:
- delimiter: ""
- precision: 1
- significant: true
- strip_insignificant_zeros: true
- storage_units:
- format: "%n %u"
- units:
- byte:
- one: "Byte"
- other: "Bytes"
- kb: "KB"
- mb: "MB"
- gb: "GB"
- tb: "TB"
- decimal_units:
- format: "%n %u"
- units:
- unit: ""
- thousand: mil
- million:
- one: milhão
- other: milhões
- billion:
- one: mil milhões
- other: mil milhões
- trillion:
- one: bilião
- other: biliões
- quadrillion:
- one: mil biliões
- other: mil biliões
-
- datetime:
- distance_in_words:
- half_a_minute: "meio minuto"
- less_than_x_seconds:
- one: "menos de 1 segundo"
- other: "menos de %{count} segundos"
- x_seconds:
- one: "1 segundo"
- other: "%{count} segundos"
- less_than_x_minutes:
- one: "menos de um minuto"
- other: "menos de %{count} minutos"
- x_minutes:
- one: "1 minuto"
- other: "%{count} minutos"
- about_x_hours:
- one: "aproximadamente 1 hora"
- other: "aproximadamente %{count} horas"
- x_days:
- one: "1 dia"
- other: "%{count} dias"
- about_x_months:
- one: "aproximadamente 1 mês"
- other: "aproximadamente %{count} meses"
- x_months:
- one: "1 mês"
- other: "%{count} meses"
- about_x_years:
- one: "aproximadamente 1 ano"
- other: "aproximadamente %{count} anos"
- over_x_years:
- one: "mais de 1 ano"
- other: "mais de %{count} anos"
- almost_x_years:
- one: "quase 1 ano"
- other: "quase %{count} years"
- prompts:
- year: "Ano"
- month: "Mês"
- day: "Dia"
- hour: "Hora"
- minute: "Minuto"
- second: "Segundo"
-
- helpers:
- select:
- prompt: "Por favor seleccione"
-
- submit:
- create: 'Criar %{model}'
- update: 'Actualizar %{model}'
- submit: 'Salvar %{model}'
-
- errors:
- format: "%{attribute} %{message}"
-
- messages: &errors_messages
- inclusion: "não está incluído na lista"
- exclusion: "é reservado"
- invalid: "é inválido"
- confirmation: "não coincide com a confirmação"
- accepted: "tem de ser aceite"
- empty: "não pode estar vazio"
- blank: "não pode estar em branco"
- too_long: "é demasiado grande (o mínimo é de %{count} characters)"
- too_short: "é demasiado pequeno (o mínimo é de %{count} caracteres)"
- wrong_length: "comprimento errado (deve ter %{count} caracteres)"
- not_a_number: "não é um número"
- not_an_integer: "tem de ser um inteiro"
- greater_than: "tem de ser maior que %{count}"
- greater_than_or_equal_to: "tem de ser maior ou igual a %{count}"
- equal_to: "tem de ser igual a %{count}"
- less_than: "tem de ser menor que %{count}"
- less_than_or_equal_to: "tem de ser menor ou igual a %{count}"
- odd: "tem de ser ímpar"
- even: "tem de ser par"
-
- activerecord:
- errors:
- template:
- header:
- one: "Não foi possível guardar %{model}: 1 erro"
- other: "Não foi possível guardar %{model}: %{count} erros"
- body: "Por favor, verifique os seguintes campos:"
-
- messages:
- taken: "não está disponível"
- record_invalid: "A validação falhou: %{errors}"
- <<: *errors_messages
-
- full_messages:
- format: "%{attribute}%{message}"
View
207 src/config/locales/pt.yml
@@ -0,0 +1,207 @@
+pt:
+ date:
+ abbr_day_names:
+ - Dom
+ - Seg
+ - Ter
+ - Qua
+ - Qui
+ - Sex
+ - Sáb
+ abbr_month_names:
+ -
+ - Jan
+ - Fev
+ - Mar
+ - Abr
+ - Mai
+ - Jun
+ - Jul
+ - Ago
+ - Set
+ - Out
+ - Nov
+ - Dez
+ day_names:
+ - Domingo
+ - Segunda
+ - Terça
+ - Quarta
+ - Quinta
+ - Sexta
+ - Sábado
+ formats:
+ default: ! '%d/%m/%Y'
+ long: ! '%d de %B de %Y'
+ short: ! '%d de %B'
+ month_names:
+ -
+ - Janeiro
+ - Fevereiro
+ - Março
+ - Abril
+ - Maio
+ - Junho
+ - Julho
+ - Agosto
+ - Setembro
+ - Outubro
+ - Novembro
+ - Dezembro
+ order:
+ - :day
+ - :month
+ - :year
+ datetime:
+ distance_in_words:
+ about_x_hours:
+ one: aproximadamente 1 hora
+ other: aproximadamente %{count} horas
+ about_x_months:
+ one: aproximadamente 1 mês
+ other: aproximadamente %{count} meses
+ about_x_years:
+ one: aproximadamente 1 ano
+ other: aproximadamente %{count} anos
+ almost_x_years:
+ one: quase 1 ano
+ other: quase %{count} anos
+ half_a_minute: meio minuto
+ less_than_x_minutes:
+ one: menos de um minuto
+ other: menos de %{count} minutos
+ less_than_x_seconds:
+ one: menos de 1 segundo
+ other: menos de %{count} segundos
+ over_x_years:
+ one: mais de 1 ano
+ other: mais de %{count} anos
+ x_days:
+ one: 1 dia
+ other: ! '%{count} dias'
+ x_minutes:
+ one: 1 minuto
+ other: ! '%{count} minutos'
+ x_months:
+ one: 1 mês
+ other: ! '%{count} meses'
+ x_seconds:
+ one: 1 segundo
+ other: ! '%{count} segundos'
+ prompts:
+ day: Dia
+ hour: Hora
+ minute: Minuto
+ month: Mês
+ second: Segundo
+ year: Ano
+ errors: &errors
+ format: ! '%{attribute} %{message}'
+ messages:
+ accepted: tem de ser aceite
+ blank: não pode estar em branco
+ confirmation: não coincide com a confirmação
+ empty: não pode estar vazio
+ equal_to: tem de ser igual a %{count}
+ even: tem de ser par
+ exclusion: é reservado
+ greater_than: tem de ser maior que %{count}
+ greater_than_or_equal_to: tem de ser maior ou igual a %{count}
+ inclusion: não está incluído na lista
+ invalid: é inválido
+ less_than: tem de ser menor que %{count}
+ less_than_or_equal_to: tem de ser menor ou igual a %{count}
+ not_a_number: não é um número
+ not_an_integer: tem de ser um inteiro
+ odd: tem de ser ímpar
+ record_invalid: ! 'A validação falhou: %{errors}'
+ taken: não está disponível
+ too_long: é demasiado grande (o máximo é de %{count} caracteres)
+ too_short: é demasiado pequeno (o mínimo é de %{count} caracteres)
+ wrong_length: comprimento errado (deve ter %{count} caracteres)
+ template:
+ body: ! 'Por favor, verifique os seguintes campos:'
+ header:
+ one: ! 'Não foi possível guardar %{model}: 1 erro'
+ other: ! 'Não foi possível guardar %{model}: %{count} erros'
+ helpers:
+ select:
+ prompt: Por favor seleccione