Skip to content
Duomenys iš Kauno savivaldybės Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Kapinės
Išorinė reklama - Reklama.csv
Išorinė reklama.xls
Keleivių vežimas.csv
Keleivių vežimas.xlsb
Kiosku sutartys - Sarasas.csv
Kiosku sutartys - Sutartys.csv
Kiosku sutartys.xls
LIcenzijos ir leidimai, kurių galiojimas sustabdytas - Sarasas.csv
LIcenzijos ir leidimai, kurių galiojimas sustabdytas - Sustabdyta.csv
LIcenzijos ir leidimai, kurių galiojimas sustabdytas.xls
Laikinieji statiniai, kuriuose vykdoma veikla neturint leidimo - NEGALIOJA.csv
Laikinieji statiniai, kuriuose vykdoma veikla neturint leidimo.xls
Leidimai kioskams - Leidimai_K.csv
Leidimai kioskams.xls
Leidimai prekiauti - Leidimai.csv
Leidimai prekiauti.xls
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais.csv
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais.xls
Mažmeninė prekyba tabako gaminiais - Sarasas.csv
Mažmeninė prekyba tabako gaminiais - Tabakas.csv
Mažmeninė prekyba tabako gaminiais.xls
Nefasuoti naftos produktai - Nafta.csv
Nefasuoti naftos produktai.xls
README.md
Suskystintos dujos - Dujos.csv
Suskystintos dujos.xls
Vienkartinės licenzijos verstis m.p. alkoholiniais gėrimais - Vienkartines.csv
Vienkartinės licenzijos verstis m.p. alkoholiniais gėrimais.xls

README.md

You can’t perform that action at this time.