نمونه کد ارسال پیامک با استفاده از وب سرویس کاوه نگار در java
Java
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
build
dist
lib/webservice_clients
nbproject
src/com/kavenegar/sample
.gitignore
README.md
build.xml
manifest.mf

README.md

نمونه کد ارسال پیامک در جاوا

کتابخانه مورد نظر توسط تیم پشتیبانی کاوه نگار تهیه و پیاده سازی شده است.
خوشحال میشویم ما را از نظر و پیشنهادات خودتان با خبر کنید، کافیست به ایمیل پشتیبانی نظرتان را ارسال کنید یا از طریق یک پول رکوئست تمیز ما رو خبر کنید.

ما رو هم ببخشید که اینجوری فارسی رو پاس میداریم ;)


نصب

ابتدا میتوانید آن را با دستور زیر دریافت نمائید و یا آن را به راحتی دانلود کنید


  git glone https://github.com/KaveNegar/java-soap-sample.git

مستندات وب سرویس

برای مشاهده مستندات وب سرویس SOAP کاوه نگار میتوانید آن از این لینک دانلود کنید.
دانلود مستندات وب سرویس اس ام اس


راهنمای استفاده

استفاده از این کد بسیار آسان و راحت است کافیست بعد از دریافت آن را باز کنید و کلید شناسائه اکانت و شماره مورد نظرتان را قرار دهید.

دریافت کلید شناسائی حساب


  String apikey = "YourApiKey"; //To get API-KEY please visit http://panel.kavenegar.com/Client/setting/index
  String sender = "10006707323323";
  String message = "hello soap";
  ArrayOfString receptor = new ArrayOfString();
  receptor.getString().add("YourCellNumber");

مستندات وب سرویس کاوه نگار

برای مشاهده راهنمای کامل استفاده از وب سرویس کاوه نگار به بخش مستندات پیام کوتاه مراجعه بفرمائید

کاوه نگار یک وب سرویس اس ام اس رایگان برای توسعه دهندگان است ، اطلاعات بیشتر