نمونه کد ارسال پیامک با استفاده از وب سرویس کاوه نگار در nodejs
JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
RESTAPI.js

README.md

نمونه کد ارسال پیامک نود جی اس

کتابخانه مورد نظر توسط آقای الیاس قاسمی تهیه و پیاده سازی شده است که وظیفه ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق وب سرویس کاوه نگار را دارد.


نصب

ابتدا میتوانید آن را با دستور زیر دریافت نمائید و یا آن را به راحتی دانلود کنید


git glone https://github.com/KaveNegar/nodejs-rest-sample.git

راهنمای استفاده

استفاده از این کتابخانه بسیار آسان و راحت است کافیست بعد از دریافت آن کتابخانه را در سورس کد خود به شکل زیر فراخوانی کنید

var sms = require('./sms'); 

همچنین در کتابخانه مورد نظر شناسه حساب خود را در بخش زیر جایگزین نمائید


var myconst = {
    apikey: "Put-Your-API-Key-Here" ,
    apipath: "/v1/{apikey}/{domain}/{method}.json"
};

مستندات وب سرویس کاوه نگار

برای مشاهده راهنمای استفاده از کاوه نگار به بخش مستندات پیام کوتاه مراجعه بفرمائید

کاوه نگار وب سرویسی برای ارسال و دریافت اس ام اس است ، اطلاعات بیشتر