نمونه کد ارسال پیامک با استفاده از وب سرویس کاوه نگار در زبان VB.net
Visual Basic
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Vb-Sample
.gitignore
README.md
Vb-Sample.sln

README.md

نمونه کد ارسال پیامک در VB.NET

کتابخانه مورد نظر توسط تیم پشتیبانی کاوه نگار تهیه و پیاده سازی شده است. خوشحال میشویم ما را از نظر و پیشنهادات خودتان با خبر کنید، کافیست به ایمیل پشتیبانی نظرتان را ارسال کنید یا از طریق یک پول رکوئست تمیز ما رو خبر کنید.

ما رو هم ببخشید که اینجوری فارسی رو پاس میداریم ;)


نصب

ابتدا میتوانید آن را با دستور زیر دریافت نمائید و یا آن را به راحتی دانلود کنید


git glone https://github.com/KaveNegar/vb-soap-sample.git

راهنمای استفاده

استفاده از این کد بسیار آسان و راحت است کافیست بعد از دریافت آن را باز کنید و کلید شناسائه اکانت را قرار دهید.

دریافت کلید شناسائی حساب


Public Const ApiKey As String = "YOUR-APIKEY"  'To get API-KEY please visit http://panel.kavenegar.com/Client/setting/index'

بعد از آن کافیست شماره موبایل خودتان یا گیرنده مورد نظر را در مقدار متغییر گیرنده قرار دهید


    msg.Receptor = "YOUR-NUMBER"

مستندات وب سرویس کاوه نگار

برای مشاهده راهنمای کامل استفاده از وب سرویس کاوه نگار به بخش مستندات پیام کوتاه مراجعه بفرمائید

کاوه نگار یک وب سرویس ارسال sms است ، اطلاعات بیشتر