Skip to content
Sbírka prezentací, které jsem přednášel k různým příležitostem. Především o svobodné kultuře, opensource, openaccess a pirátech. http://www.slideshare.net/ondrejprofant
TeX HTML Makefile
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
alternativni_obchodni_modely_v_kulture
cryptoparty-bitcoin
cryptoparty-otr
cryptoparty-predstaveni
cryptoparty-steganografie
cryptoparty-uvod
cybersikana
general-assets
linux
mhm-inf-about
mhmp-ict-p10
opendata-mhmp
opendata-prague-hacks
operacni_system
oss_sprava
otevrena-bezpecnost
otevrena-mesta
pirati-aaron-swartz
pirati-byro
pirati-diaspora
piratske_umeni
reveal.js @ eff2265
svobodna-kultura
ttip
unix
.gitignore
.gitmodules
Makefile
README.md
openalt-oss-praha.md

README.md

Sbírka prezentací k různým přednáškám.

Binární podoba (PDF)

Exportovaná PDF jsou k dispozici na adrese: http://www.slideshare.net/ondrejprofant.

Zdrojové kódy

Zdrojové kódy jsou různého druhu. Starší v XeLaTeXu, novější v html, resp. markdown.

reveal.js

Reveal.js je vložen jako submodul. Pro správnou funknčnost je potřeba použít clone s parametrem --recursive:

git clone --recursive git@github.com:Kedrigern/prezentace-cs.git

Následně vše bude správně slinkováno.

reveal-md

Je zjednodušením předchozí možnosti. Prezentace je jen jeden markdown soubor. Prezentace se spustí pomocí:

reveal-md <prezentace>.md

Pokud reveal-md nemáte, tak ho nainstalujete pomocí:

npm -g install reveal-md

XeLaTeX

Přiloženy jsou Makefily, čili pokud repozitář stáhnete, tak PDF dostanete příkazem:

make

spuštěným v dané složky. Samozřejmě musíte mít nainstalován XeLaTeX.

Seznam prezentací

Aaron Swartz : Prezentace o hrdinovi internetu

Alternativní obchodní modely :

Cryptoparty - Bitcoin :

Licence

Copyleft Ondřej Profant, 2012-2015. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte, upravujte a nechte sdílet za stejných podmínek.

Something went wrong with that request. Please try again.