Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
58 lines (50 sloc) 1.54 KB
<?php
define('YES', 'Ja');
define('NO', 'Nee');
define('NORESULT', 'Geen resultaten gevonden');
define('WELCOME', 'Kabelkrantadmin');
define('EMERG', 'NOODSITUATIE UITZENDING AAN');
define('GENERATE', 'Verversen');
define('ADD', 'Toevoegen');
define('NEXTPER', 'Komende Periode');
define('START', 'Start');
define('UNTIL', 'Tot');
define('LENGTH', 'Duur');
define('LASTMOD', 'Laatste wijziging door');
define('VIEW', 'Toon');
define('UNDEFINED', 'undefined');
define('GENERATEANDBROADCAST', 'Verversen');
define('SCREEN_NAME', 'Scherm Naam');
define('EXAMPLE', 'Voorbeeld');
define('PLAYEDAT', 'Looptijden');
define('ACTION', 'Acties');
define('TPL_OPEN', 'Open');
define('TPL_REMOVE', 'Verwijder');
define('ACT_UPD', 'Update');
define('ACT_ADD', 'Toevoegen');
define('ACT_DEL', 'Wissen');
define('ACT_NEW', 'Nieuw');
define('ACT_SAVE', 'Opslaan');
define('ACT_NEWI', 'Nieuw Item');
define('ACT_NEWP', 'Nieuwe Looptijd');
define('ACT_BACK', 'Terug');
define('ACT_SAVE_SCREEN', 'Opslaan');
define('TEXTPAGE', 'Tekst Pagina');
define('TEMPLATE', 'Sjabloon');
define('PHOTO', 'Foto');
define('TITLE', 'Titel');
define('TEXT', 'Tekst');
define('NEWIMAGE', 'Sjablonen');
define('UPLOAD', 'Upload');
define('ERROR_IN_TEMPLATE', 'XML-fout in document');
define('NEWTEMP', 'Nieuwe Template');
define('NEWCATEGORY', 'Nieuwe Categorie');
define('CATEGORY', 'Categorie');
define('PARAM', 'Parameters');
define('LEFT', 'Links');
define('TOP', 'Boven');
define('HEIGHT', 'Hoogte');
define('WIDTH', 'Breedte');
define('TODAY', 'Vandaag');
define('SIGNEDINUSER', 'Ingelogde gebruiker');
?>