Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Aug 14, 2011
 1. dag/week patch toegevoegd

  skinkie authored and root committed Aug 14, 2011
  postgresql fixes
  php fixes
  inkscape shell voor broadcast
Commits on Aug 13, 2011
 1. dag/week patch toegevoegd

  skinkie authored and root committed Aug 13, 2011
  postgresql fixes
  php fixes
  inkscape shell voor broadcast
Commits on Sep 29, 2009
 1. wat updates en foutjes

  root
  root committed Sep 29, 2009
Commits on Sep 27, 2009
 1. Weer een hele hoop verbeteringen

  root
  root committed Sep 27, 2009
Commits on Sep 22, 2009
 1. 128 titel lengte

  root
  root committed Sep 22, 2009
 2. Lengtes nu gechecked.

  root
  root committed Sep 22, 2009
 3. Eerste PDO probeersel

  root
  root committed Sep 22, 2009
 4. voor pdo

  skinkie
  skinkie committed Sep 22, 2009
Commits on Dec 12, 2008
 1. Updaten van gebruikers/wissen

  skinkie
  skinkie committed Dec 12, 2008
Commits on Dec 11, 2008
 1. big screw up fix

  root
  root committed Dec 11, 2008
 2. Updates zodat plaatjes alleen worden gegenereerd op het moment van wi…

  root
  root committed Dec 11, 2008
  …jziging; en toch worden gegenereerd als ze zijn gewist.
Commits on Nov 3, 2008
 1. heleboek fixes

  skinkie
  skinkie committed Nov 3, 2008
Commits on Nov 1, 2008
 1. Updates

  root
  root committed Nov 1, 2008
Commits on Oct 31, 2008
 1. Template upload script

  skinkie
  skinkie committed Oct 31, 2008
 2. initial pull in

  skinkie
  skinkie committed Oct 31, 2008