Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodstugan/Kodboken Scratch-övningar 3.0

_Här finns uppgifter som är omarbetade för nyaste versionen [Scratch 3.0] . (https://scratch.mit.edu)

Tanken är att alla volontärer och några på Kodcentrums kansli ska kunna hjälpas åt att förbättra övningarna och anpassa dem att följa nya Scratch 3.0 interface och verktyg. Om du vill hjälpa till så läs igenom riktlinjerna.

Obs: Originaldokumenten var skrivna i Word och konverterades sedan om till Markdown med hjälp av gdocs2md scriptet och manuellt korrigerande. Fixa gärna uppenbara fel direkt och sänd som Pull Requests, men större skillnader är bättre om du rapporterar först, men tänk på att vissa saker såsom färger och formattering kan vara en begränsning i Markdownformatet (t.ex. nummreringen börjar om i varje nytt delmoment och det går inte att färga orden för att matcha gränssnittsfärgerna i Scratch). Originalfilerna i Word finns med i början men kommer att raderas.

Använd gärna EditorConfig för att få automatisk hjälp med formatteringen, annars så använd två mellanslag (inte tab) för indentering.

About

Scratchuppgifter omarbetade för Scratch 3.0

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published