Skip to content
Scratchuppgifter omarbetade för Scratch 3.0
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
Robot_ai_block
Scratch 3.0 bildbank
ai_block
block1_bugrace_intro
block1_bugrace_tillagg
block1_foljfrukten
block1_fotbollspel
block1_grunderna1_rorelse
block1_grunderna2_loopar_och_repetitioner
block1_grunderna3_om_satser
block2_egenberattelse
block2_fodelsedagskort
block2_imsevimsespindel
block2_julkort
block2_magiskmatta
block2_vykort
block3_agar
block3_bugracedeluxe1
block3_bugracedeluxe2
block3_drakenhajarna
block3_flygandevalen
block3_fruktsallad
block3_jaktenpanyckeln
block3_jaktenpanyckelnpro
block3_labyrinten
block3_labyrinten_v2_surfplatta
block3_min_hjalte
block3_min_hjalte_deluxe
block3_ninjaspelare
block3_pong
block3_rymdattack
block4_debug
block4_debugrace
block4_framtidensmusikspelare
block4_havkontinenter
block4_matvinnare_intro
block4_photobooth
block4_pricktillprick
block4_ritprogram
block4_ritprogram_shorter_version
block4_robotgenerator
block4_robothjarna
block4_rubyskladkod
block5_fantasisynth
block5_fantasisynthMM
block5_framtidensmusikspelare
block5_musikspelareSpotify
block5_side-by-side
microbit_stensaxpase
microbit_uppvarmning
rymd_manfarden
rymd_marslandningen
rymd_rymdraketen
rymd_rymdskrot_lararhandledning
rymd_rymdspel_intro
rymd_stadarymdskrot
skapa_egen_hemsida
vf_bugrace
vf_bugrace_en
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
CONTRIBUTING.md
README.md
gulpfile.js
package-lock.json
package.json

README.md

Kodstugan/Kodboken Scratch-övningar 3.0

_Här finns uppgifter som är omarbetade för nyaste versionen [Scratch 3.0] . (https://scratch.mit.edu)

Tanken är att alla volontärer och några på Kodcentrums kansli ska kunna hjälpas åt att förbättra övningarna och anpassa dem att följa nya Scratch 3.0 interface och verktyg. Om du vill hjälpa till så läs igenom riktlinjerna.

Obs: Originaldokumenten var skrivna i Word och konverterades sedan om till Markdown med hjälp av gdocs2md scriptet och manuellt korrigerande. Fixa gärna uppenbara fel direkt och sänd som Pull Requests, men större skillnader är bättre om du rapporterar först, men tänk på att vissa saker såsom färger och formattering kan vara en begränsning i Markdownformatet (t.ex. nummreringen börjar om i varje nytt delmoment och det går inte att färga orden för att matcha gränssnittsfärgerna i Scratch). Originalfilerna i Word finns med i början men kommer att raderas.

Använd gärna EditorConfig för att få automatisk hjälp med formatteringen, annars så använd två mellanslag (inte tab) för indentering.

You can’t perform that action at this time.