Eduskuntavaalien 2015 avoimen datan visualisointia
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.txt

Tämän projektin tavoitteena on visualisoida avointa dataa eduskuntavaaleista 2015. Sivusto on livenä osoitteessa http://users.aalto.fi/~leinona1/vaalit2015/

Vaalien alla mm. YLE ja HS ovat alkaneet julkaista vaalikonedataa avoimena muiden käyttöön. Tarkoituksenani on koota pieni tiimi, joka saa analysoimalla ja visualisoinneilla enemmän irti kevään 2015 eduskuntavaalien avoimesta datasta, kuin perinteiset mediayhtiöt. 

Omana tavoitteenani on ymmärtää paremmin kokonaisuutta ehdokkaiden vastausten perusteella. Vaalien jälkeen ehdokkaiden saaman äänimäärän perusteella voi myös analysoida miten äänestäjien ja puolueiden ehdokkaiden näkemykset osuivat yhteen, eli kuinka hyvin ehdokaslista resonoi puoluetta äänestäneiden kanssa.

Tähän projektiin liitty pieni kansalaisaktivismi, mutta myös CV-silmällä homman tekeminen. Tarkoituksena on houkutella pari muutakin tyyppiä messiin, jotta kyseessä ei olisi yksinäinen puurtaminen. 

Lisätavoitteena visualisoinnista on tarkoitus saada täysin responsiivinen, jotta kun äänestyskopissa pohtii, ketä täytyisi äänestää, niin voi selfien ottamisen sijaan katsoa tätä. 

Tässä muutamia osoitteita data-analyysiin liittyen

Itse data
HS vaalikonedata 2015: http://www.hs.fi/politiikka/a1305929269692
Yle vaalikonedata 2015: http://yle.fi/uutiset/yle_julkaisee_vaalikoneen_vastaukset_avoimena_datana/7869597

Ideoita analyysiin
Juha Törmänen 2011, idea oikean suuntainen, hieman "jäykkä" käyttää: http://peili.kirkas.info/archive/hsvaalikone11/kartta/
Martti Leppäsen 2015 Puoluekone: http://puoluekone.tstm.info/
Markku Niemivirran 2011 katsaus: http://www.helsinki.fi/~niemivir/Eduskuntavaalit2011/HSvaalikone2011Niemivirta/HSvaalikoneNiemivirta.html
Markku Niemivirran 2014 eurovaali HS: http://www.helsinki.fi/~niemivir/Eurovaalit2014.html
Markku Niemivirran 2014 eurovaali YLE: http://www.helsinki.fi/~niemivir/Eurovaalit2014_Yle.html

Työvälineisiin ja visualisointiin liittyen
D3js vaikuttaa (edelleen hyvältä) datan visualisointiin: http://d3js.org/
Paras tutoriali D3js liittyen: https://www.dashingd3js.com/table-of-contents
D3js wiki kaikkeen tutorial: https://github.com/mbostock/d3/wiki/Tutorials 
Transitions: http://bost.ocks.org/mike/transition/
Hyvä paperi aiheesta: http://vis.berkeley.edu/papers/animated_transitions/
Paras tutoriali SVG liittyen: http://tutorials.jenkov.com/svg/svg-viewport-view-box.html
Responsiivinen visualisointi: https://blog.safaribooksonline.com/2014/02/17/building-responsible-visualizations-d3-js/
*D3js tiedostot vaatisi HTTP kautta pyöräytyksen, mutta Firefox kiertää sen.

Inspiraatiolähteitä D3js kirjastolle
https://github.com/jfirebaugh/animations/
http://bost.ocks.org/mike/

Mouseenter
http://bl.ocks.org/mbostock/5247027
http://jsfiddle.net/WLYUY/7/