Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
res
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Konnekt Core

Główny kod ładujący pozostałe wtyczki. Kompiluje się do konnekt.exe.

W master jest wersja 0.6.23. Jest też gałąź 0.7, która kiedyś się kompilowała, ale prawie żadna wtyczka z nią jeszcze nie działała.

Projekt KONNEKT

Szczegóły kompilacji znajdziecie w głównym repozytorium, oraz w grupie Konnekt.

A pozostałe informacje tradycyjnie na www.konnekt.info.

Licencja

Kod udostępniony jest na licencji Mozilla (MPL). Jej treść znajdziecie w pliku LICENSE.txt

Disclaimer

This is a legacy project, published mainly for amusement. And partly for those, that are still using the Konnekt IM. It's terribly outdated, and was never designed for open source . Keep this in mind, please.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Packages

No packages published