Skip to content
This repository has been archived by the owner on Apr 24, 2020. It is now read-only.

Konnekt/konnekt

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
doc
 
 
gfx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt KONNEKT

Tak, wiem. Piekło zamarzło. Czas wyjąć trupa z szafy...

Oto przed Wami projekt Konnekt w wersji "źródlanej". Repozytoria większości wtyczek i niektórych zależności znajdziecie tutaj. Jeżeli ktoś poczuje się na tyle odważny, żeby to skompilować - niech koniecznie da znać!

Pamiętaj, że Konnekt poza kilkoma wtyczkami i bibliotekami, nigdy nie był tworzony jako projekt Open Source. Nie było też czasu, żeby go do wymogów OS dostosować. Pamiętaj też, że jego początki sięgają 2002 roku, kiedy jego autor był licealistą, a licealiści myślą o innych rzeczach niż sensowna struktura projektu, czy unit testy... No, przynajmniej ja wtedy nie myślałem.

Od ostatniego razu gdy robiłem cokolwiek przy projekcie minęło kilka lat, wybaczcie więc, że nie pamiętam wszystkiego...

Kompilacja

Ostatnia paczka była kompilowana pod Visual Studio 2005, ale większość wtyczek robiona była jeszcze pod Visual C++ Standard.

Struktura

 • Depends - biblioteki
 • Doc - dokumentacja
 • Output - katalog na pliki w wersji Debug. Struktura taka jak katalog Konnekta. Wcześniej nazywał się __output, w wielu miejscach ta nazwa może być nadal w użyciu!
 • Publish - katalog do publikowania (Wcześniej nazywał się __publish, w wielu miejscach ta nazwa może być nadal w użyciu!)
  • ___trunk - taka sama struktura jak w Publish, paczki służą do budowania
   instalatora
   • konnekt.nsi - skrypt NSIS
  • __main - core i ui w wersji Release + pliki pomocnicze
  • _gg - gg w wersji Release
  • _.. pozostałe wtyczki w wersji Release
  • test - katalog Konnekta do którego kopiowane są wersje Release (testsuite.bat)
  • updater - skrypty do budowania plików dla kUpdate
 • Source
  • core
  • ui
  • ... pozostałe wtyczki główne

Biblioteki zależne

Jako że biblioteki są stare (wersje z 2003-2007 roku), wrzuciłem je na serwer i do repo...

Licencja

Kod udostępniony jest na licencji Mozilla (MPL). Jej treść znajdziecie w pliku LICENSE

Disclaimer

This is a legacy project, published mainly for amusement. And partly for those, that are still using the Konnekt IM. It's terribly outdated, and was never designed for open source . Keep this in mind, please.