No description, website, or topics provided.
C++ C Objective-C
Latest commit cac359e Dec 27, 2012 @panrafal panrafal 0.6.23.142
Permalink
Failed to load latest commit information.
publish fix Dec 21, 2012
res 0.6.22.137 Jul 7, 2005
.gitignore Convert svn:ignore properties to .gitignore. Dec 16, 2012
KLogger.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
LICENSE.md readme Dec 16, 2012
README.md readme Dec 16, 2012
argv.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
beta.cpp 0.6.23 Dec 15, 2012
beta.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
betaReport.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
beta_dialogs.cpp 0.6.23 Dec 15, 2012
connections.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
connections.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
contacts.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
contacts.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
core_proc.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
core_setup.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
debug.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
debug.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
debug_window.cpp Proba przystosowania core do vs2k5 (kompiluje, nie dziala) Jan 19, 2012
doc_styleguide.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
error.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
error.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
error_window.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
imessage.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
imessage.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
kom_main.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
konnekt.vcproj fix Dec 21, 2012
konnekt.vcproj.7.10.old Poprawka w plugins Jan 20, 2012
konnekt.vcproj.WIN7.Rafal.user 0.6.23.142 Dec 27, 2012
konnekt_sdk.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
main.cpp 0.6.23.142 Dec 27, 2012
main.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
message_queue.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
messages.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
mru.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
mru.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
plug_sharedex.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
plugins.cpp Poprawka w plugins Jan 20, 2012
plugins.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
plugins_ctrl.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
plugins_ctrl.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
profiles.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
profiles.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
pseudo_export.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
pseudo_export.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
resource.h 0.6.22.137 Jul 7, 2005
resource.rc 0.6.23.142 Dec 27, 2012
resources.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/tags/stable_0.6.22.137@12 Sep 15, 2005
resrc1.h 0.6.22.137 Jul 7, 2005
stdafx.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
stdafx.h Proba przystosowania core do vs2k5 (kompiluje, nie dziala) Jan 19, 2012
tables.cpp Proba przystosowania core do vs2k5 (kompiluje, nie dziala) Jan 19, 2012
tables.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
test.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
test.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
threads.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
threads.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
tools.cpp fix Dec 21, 2012
tools.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
unique.cpp git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
unique.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005
windows.cpp 0.6.23.142 Dec 27, 2012
windows.h git-svn-id: http://www.konnekt.info/svn/core/trunk@1 0dd31bc5-4124-11… Jul 7, 2005

README.md

Konnekt Core

Główny kod ładujący pozostałe wtyczki. Kompiluje się do konnekt.exe.

W master jest wersja 0.6.23. Jest też gałąź 0.7, która kiedyś się kompilowała, ale prawie żadna wtyczka z nią jeszcze nie działała.

Projekt KONNEKT

Szczegóły kompilacji znajdziecie w głównym repozytorium, oraz w grupie Konnekt.

A pozostałe informacje tradycyjnie na www.konnekt.info.

Licencja

Kod udostępniony jest na licencji Mozilla (MPL). Jej treść znajdziecie w pliku LICENSE.txt

Disclaimer

This is a legacy project, published mainly for amusement. And partly for those, that are still using the Konnekt IM. It's terribly outdated, and was never designed for open source . Keep this in mind, please.