No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
publish
res
.gitignore
KLogger.h
LICENSE.md
README.md
argv.h
beta.cpp
beta.h
betaReport.cpp
beta_dialogs.cpp
connections.cpp
connections.h
contacts.cpp
contacts.h
core_proc.cpp
core_setup.cpp
debug.cpp
debug.h
debug_window.cpp
doc_styleguide.h
error.cpp
error.h
error_window.cpp
imessage.cpp
imessage.h
kom_main.cpp
konnekt.vcproj
konnekt.vcproj.7.10.old
konnekt.vcproj.WIN7.Rafal.user
konnekt_sdk.h
main.cpp
main.h
message_queue.cpp
messages.h
mru.cpp
mru.h
plug_sharedex.h
plugins.cpp
plugins.h
plugins_ctrl.cpp
plugins_ctrl.h
profiles.cpp
profiles.h
pseudo_export.cpp
pseudo_export.h
resource.h
resource.rc
resources.h
resrc1.h
stdafx.cpp
stdafx.h
tables.cpp
tables.h
test.cpp
test.h
threads.cpp
threads.h
tools.cpp
tools.h
unique.cpp
unique.h
windows.cpp
windows.h

README.md

Konnekt Core

Główny kod ładujący pozostałe wtyczki. Kompiluje się do konnekt.exe.

W master jest wersja 0.6.23. Jest też gałąź 0.7, która kiedyś się kompilowała, ale prawie żadna wtyczka z nią jeszcze nie działała.

Projekt KONNEKT

Szczegóły kompilacji znajdziecie w głównym repozytorium, oraz w grupie Konnekt.

A pozostałe informacje tradycyjnie na www.konnekt.info.

Licencja

Kod udostępniony jest na licencji Mozilla (MPL). Jej treść znajdziecie w pliku LICENSE.txt

Disclaimer

This is a legacy project, published mainly for amusement. And partly for those, that are still using the Konnekt IM. It's terribly outdated, and was never designed for open source . Keep this in mind, please.