Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konnekt SDK

Definicje API Konnekta

Projekt KONNEKT

Szczegóły do źródeł znajdziecie w głównym repozytorium, oraz w grupie Konnekt.

A pozostałe informacje tradycyjnie na www.konnekt.info.

Licencja

Kod udostępniony jest na licencji Mozilla (MPL). Jej treść znajdziecie w pliku LICENSE.txt

Disclaimer

This is a legacy project published mainly for amusement and for self maintenance for those, that are still using the Konnekt IM. It's terribly outdated, and was never designed with open source in mind.

About

Software Development Kit

Resources

License

Packages

No packages published