Skip to content
TO GO eksempler der hjælper dig hurtigt igang med Kortforsyningen - Open Layers og Leaflet - Atomfeeds
Python Tcl
Branch: master
Clone or download
Latest commit 44b6625 Jun 4, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
atomfeeds Create README.md Mar 27, 2018
examples Workaround for white stripes between tiles in Chrome May 18, 2018
.gitignore tilføjet Leaflet.js example og Node.js ticket server Feb 26, 2014
README.md Update README.md Jun 4, 2019

README.md

Undgå bøvl med OpenLayers - Tjek vores maps api ud
https://github.com/Kortforsyningen/okapi

Offentlig Kort API modul til indlejring af baggrundskort på hjemmesider. Modulet er tiltænkt webudviklere der har brug for en let implementerbar og fleksibel kortvisning på egen hjemmeside.

You can’t perform that action at this time.