Find file History
Latest commit a73c4b1 Jan 17, 2017 @DocDemar DocDemar Housekeeping and updating
Ændret fra HTTP til HTTPS
nyt endpoint - services.kortforsyningen.dk
slettet bugernavn og password
Geodatstyrelsen til Styrelsen for Datforsyning og Effektivisering