Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
>skpp-1-R sk20mer-21197
AAGTATCTTTCCTGTGCCCA
>skpp-2-R sk20mer-31671
TGGTAGTAATAAGGGCGACC
>skpp-3-R sk20mer-21289
AGGGGTATCGGATACTCAGA
>skpp-4-R sk20mer-15429
ATCGATTCCCCGGATATAGC
>skpp-5-R sk20mer-27774
TACTAACTGCTTCAGGCCAA
>skpp-6-R sk20mer-3130
AATAATCTCCGTTCCCTCCC
>skpp-7-R sk20mer-10454
CTGGTATAGTCTCCTCAGCG
>skpp-8-R sk20mer-128150
ATGATCCTATGCGTCTGTGT
>skpp-9-R sk20mer-29541
AATATCGAACAGCTGTGCAC
>skpp-10-R sk20mer-41763
ATATATGGTCACACGCCTGT
>skpp-11-R sk20mer-41227
CCAAATAGGATGTGTGCTCG
>skpp-12-R sk20mer-28568
ACAGTTGACACTTTTGTCGG
>skpp-13-R sk20mer-11353
TTGAGGGGAATACCTTTGCT
>skpp-14-R sk20mer-7697
AGGGAGCATAAGGATACTGC
>skpp-15-R sk20mer-78038
CGTCTGGAATGAAATCGCTT
>skpp-16-R sk20mer-19504
CTAGGCAAGTTTATTGGGCC
>skpp-17-R sk20mer-151339
ATCCAATCTTCTCCGGACTC
>skpp-18-R sk20mer-70543
ACTCATGGTACTTCAGGGTG
>skpp-19-R sk20mer-3463
GTTTCGTGCCCACATATACC
>skpp-20-R sk20mer-61300
ATCTAAACCACGACCTCAGG
>skpp-21-R sk20mer-9501
CTGAATGTTCGGGATTTCCC
>skpp-22-R sk20mer-39638
GCGGCTTGATAGTTGCATTA
>skpp-23-R sk20mer-31585
TCCAATATCCTGTCCGTCTG
>skpp-24-R sk20mer-110254
ATGGGTAATTTCATGCCACG
>skpp-25-R sk20mer-9354
TCGGAGGGACATCTTTATGG
>skpp-26-R sk20mer-46040
TTCTCCCACATCCATACTCG
>skpp-27-R sk20mer-18388
CTGGGTAGACTACATGACCC
>skpp-28-R sk20mer-99489
GGCGGCACATCTAATTTCTT
>skpp-29-R sk20mer-2181
GTCGTGATTGCTCAAGTACC
>skpp-30-R sk20mer-654
GACAATCATGCCTACGCTTT
>skpp-31-R sk20mer-1074
GTTAGAATGTGTCGTCAGCC
>skpp-32-R sk20mer-25892
GCCTATGTGTCCTACGAAGA
>skpp-33-R sk20mer-6680
ATACTACTTGTCGATGCCGT
>skpp-34-R sk20mer-51148
TTTTGACCCTGGAGTAGACC
>skpp-35-R sk20mer-3445
ATCTGTTCTAGCTCGGTCTG
>skpp-36-R sk20mer-17719
TATCTCTTAACGGTGGAGGC
>skpp-37-R sk20mer-2157
TATCCAAGGCGTCTGAAAGT
>skpp-38-R sk20mer-42289
CCGGGTGATCTTTTGATGTG
>skpp-39-R sk20mer-106730
GGAGTTATGTGGGTCCCTAG
>skpp-40-R sk20mer-51472
AAAAGTCATCAGGGGTTCCT
>skpp-41-R sk20mer-136325
GTAATCGCAATACTGAGCCG
>skpp-42-R sk20mer-36571
TGGGTTGCTGAAATCATTGG
>skpp-43-R sk20mer-19049
CATAGTTGGGCGTTAATGCA
>skpp-44-R sk20mer-7661
GGATAGAACTCCCCAGACTG
>skpp-45-R sk20mer-51
GCATAGAGTTACCCGATGGA
>skpp-46-R sk20mer-83438
TCTTTATACTCTCACGGGCC
>skpp-47-R sk20mer-21294
GAAGGCTAAAGAGAGTTGCG
>skpp-48-R sk20mer-34329
CCGAGTTTGTCAGTAGAGGT
>skpp-49-R sk20mer-16672
TATCAGTGGTCCGTAAGCTC
>skpp-50-R sk20mer-35428
TAGAGGTTGTCCCCTTCAAC
>skpp-51-R sk20mer-64368
AGCGTGCCCATAATATCTGA
>skpp-52-R sk20mer-76028
CGTTAGGCGTTTTAGCTACC
>skpp-53-R sk20mer-14925
TTCAACTCGACAGTCTCTCG
>skpp-54-R sk20mer-23167
TTTGTTCCTTATGTCGGGGA
>skpp-55-R sk20mer-15938
GCTTTTACATCGCATCCCAT
>skpp-56-R sk20mer-43492
TATCTAGCGTTCGGGTACAC
>skpp-57-R sk20mer-21909
TAACGATTCGTCTAGCCCAG
>skpp-58-R sk20mer-25120
AGAGAGTCTTACCAAGGCAC
>skpp-59-R sk20mer-67028
GAGGCCAATTAGACTTGCAG
>skpp-60-R sk20mer-72102
TCTCATAATGGGGTGACTCG
>skpp-61-R sk20mer-8249
ATGTTATGTCGGACTCTCCC
>skpp-62-R sk20mer-4943
GTAGTAGGCCCTTATTCCCC
>skpp-63-R sk20mer-24927
TCTTGTGTCCGGTTTACTCA
>skpp-64-R sk20mer-18491
CGCGATGAATGGGGTTATTT
>skpp-65-R sk20mer-42471
GAGTCCTGGCCTATTCTACC
>skpp-66-R sk20mer-12297
GCGCCAACCATTAACATAGT
>skpp-67-R sk20mer-101331
TCCGATGCCCTATTAGAACC
>skpp-68-R sk20mer-34100
TTGGTCCCACACCTTTATGA
>skpp-69-R sk20mer-25804
TAGCCCATAACGACTACACC
>skpp-70-R sk20mer-28253
TGTTATACCTCCGGTTAGGC
>skpp-71-R sk20mer-123810
TAGAGATTGGGAGGGTGACT
>skpp-72-R sk20mer-5213
AGCGGTCACGTATGTAGAAT
>skpp-73-R sk20mer-595
CTCTAAATTCGTTCCCTGCG
>skpp-74-R sk20mer-135365
CAGGGTGATTAAGAGCTTGC
>skpp-75-R sk20mer-122147
ATCTGGGGACCAATGAAACT
>skpp-76-R sk20mer-39333
CGATATAGAGGCAAGGAGGG
>skpp-77-R sk20mer-59902
AATGCCTATAATTCCGGGGT
>skpp-78-R sk20mer-895
TACCAGGTGCCACTAATACG
>skpp-79-R sk20mer-64000
GTTGTTCTTTTCCCCGTACC
>skpp-80-R sk20mer-126035
ATCCGCCTCTTTACTTAGGG
>skpp-81-R sk20mer-1824
CATCGGACTTTCTCGTACCT
>skpp-82-R sk20mer-128687
CTATGATTGTTCGTGCCGTT
>skpp-83-R sk20mer-16329
ATGGAGGTCCTTTTGTTCCT
>skpp-84-R sk20mer-53845
GAGTATTTGACGAAACCCCG
>skpp-85-R sk20mer-133673
CATCCTATCCGCAAAATGCA
>skpp-86-R sk20mer-12753
TTAGTCCGTTGCATTCCTCT
>skpp-87-R sk20mer-31025
ACGGTGTTAGTAATGCCAGA
>skpp-88-R sk20mer-13859
ATGTATTAGTCGCCGTCCTT
>skpp-89-R sk20mer-151154
GACTGAGAGGGGATACAAGG
>skpp-90-R sk20mer-93558
GAGGAATGATCTCCCTAGCC
>skpp-91-R sk20mer-53801
ATTAAAGGAGCGGGAGTAGG
>skpp-92-R sk20mer-6893
AGACCAGGTTTCGGTGTAAT
>skpp-93-R sk20mer-63610
AACTTCAGGGCTGTGTCTAA
>skpp-94-R sk20mer-62472
TTATACCAAACCCCTGTCCC
>skpp-95-R sk20mer-13379
ACGGATAGGATCTCAAACCC
>skpp-96-R sk20mer-29014
ATACAGACCCAAGAGTTGCA
>skpp-97-R sk20mer-12336
ACCCAGCATGGTACAATACA
>skpp-98-R sk20mer-59484
GTTTCTTATAACCCGTCGGC
>skpp-99-R sk20mer-15510
AACTTACCGGACACATGAGT
>skpp-100-R sk20mer-11892
GTTGTCTCAGGCACGTATTC
>skpp-101-R sk20mer-139031
TACTTTTGATTGCTGTGCCC
>skpp-102-R sk20mer-140
GTTCAATCACTGAATCCCGG
>skpp-103-R sk20mer-84
CAGGGGTCGTCATATCTTCA
>skpp-104-R sk20mer-9313
CACCTCATAGAGCTGTGGAA
>skpp-105-R sk20mer-23684
CGGTTCCTAGTCATGTTTGC
>skpp-106-R sk20mer-4234
TTGTACTAATCTCGTCCCGG
>skpp-107-R sk20mer-6151
TTATGTTCACAACTGGCGTG
>skpp-108-R sk20mer-5363
TGGAACTGATTTGGCCTTTG
>skpp-109-R sk20mer-67820
TATAGTTCCTCCCATGCACC
>skpp-110-R sk20mer-6520
ACAATAGACAGACCCATGCA
>skpp-111-R sk20mer-337
GAGTCGAGCTAGCATAGGAG
>skpp-112-R sk20mer-9055
TTGTGGGAGCTTCTTACCAT
>skpp-113-R sk20mer-19744
TCGTACGGGAATGACCATAG
>skpp-114-R sk20mer-3388
AGACACAACGTAGCCGATTA
>skpp-115-R sk20mer-17760
CGGACTAAAGGATCGAGTCA
>skpp-116-R sk20mer-84269
CATCGGATAACACAAAGCGT
>skpp-117-R sk20mer-4540
GATGTATACTCCACCGTGGT
>skpp-118-R sk20mer-5373
TGAGATATGTACCTGGTGCC
>skpp-119-R sk20mer-2918
ATTCTTGGGCCTATCGTTGT
>skpp-120-R sk20mer-6606
AAACCATATACAGCCGTCGT
>skpp-121-R sk20mer-82390
TAGCTAAATCCCACCCGATG
>skpp-122-R sk20mer-3919
GTGCGGTTACAGTTTTGACT
>skpp-123-R sk20mer-84285
GGGACTACATAGGGTGACAG
>skpp-124-R sk20mer-39944
CGTTGTCGTTCCAAAGAAGT
>skpp-125-R sk20mer-8219
AGTCACACATATACGGACCC
>skpp-126-R sk20mer-13872
AGAGAACCCCTATTATGGCG
>skpp-127-R sk20mer-4996
TCGTTAGGCTAAAACATGCG
>skpp-128-R sk20mer-24851
TGATAGGTCGTTCAGCCTAC
>skpp-129-R sk20mer-841
TCGGGACTTTCATAAGCACT
>skpp-130-R sk20mer-2743
ATTTTATGCGTCCAGTTCGG
>skpp-131-R sk20mer-1977
AAGGCTGGTATTTCCCTTCA
>skpp-132-R sk20mer-24353
CATACTGTTGGTTGCTAGGC
>skpp-133-R sk20mer-28601
ATATACTGGATTCCGCCGTT
>skpp-134-R sk20mer-40834
ACTTATGAACCCTTGGCACT
>skpp-135-R sk20mer-121707
ATAGATGTATGCCGTTCGGT
>skpp-136-R sk20mer-128215
TCTCTGTTTTCCGCACTTTG
>skpp-137-R sk20mer-62057
AGTTATTCGTCTTTCCCGGT
>skpp-138-R sk20mer-19897
TACAGGAATCTCCACGAAGC
>skpp-139-R sk20mer-15265
CCTCGGGCTTGTTACTAGAT
>skpp-140-R sk20mer-13270
ATTCTTCCGTCCAACGTACT
>skpp-141-R sk20mer-134414
TAATCATACGAGTGGGCCTC
>skpp-142-R sk20mer-70964
AGTTGGTAGAATTGACCGGT
>skpp-143-R sk20mer-21282
GTTTTCGCCTAAGTTACCGG
>skpp-144-R sk20mer-145740
AGGAGTTCCGTCTTATCGTC
>skpp-145-R sk20mer-14049
ATGTACTGAACCTTCCGTGT
>skpp-146-R sk20mer-3489
ACTCCTTCTAAGATGAGGCG
>skpp-147-R sk20mer-7906
TCCGTCATATAGCATGGGTC
>skpp-148-R sk20mer-89599
CGAGTTAGTCGGTTGATCCT
>skpp-149-R sk20mer-104932
AGTGTTATTTTGGTCGTGCC
>skpp-150-R sk20mer-35847
AAGGATTTCCCTTAGCTGCT
>skpp-151-R sk20mer-16879
ACTTTGGCGCATTATAGCTG
>skpp-152-R sk20mer-122526
CGAGTGGTAGGAGTTTCCTT
>skpp-153-R sk20mer-116769
TTTCTACTGAAAGTTGCGCC
>skpp-154-R sk20mer-46376
CCGGGGTAAAGGAGTATCTC
>skpp-155-R sk20mer-121927
GCGGTGTTTAGTTAGCATCC
>skpp-156-R sk20mer-139937
GACTAACTACCGCAAACAGC
>skpp-157-R sk20mer-86589
GAATACGAAATCCCAGCTGC
>skpp-158-R sk20mer-67615
CTAATACGTACTGCCGCAAC
>skpp-159-R sk20mer-18817
CGGTATGCGTGTCTTATGTG
>skpp-160-R sk20mer-60298
TAGTTTTGAAACCGCAAGCA
>skpp-161-R sk20mer-62948
GTTCTTCGGGGAGTATGCTA
>skpp-162-R sk20mer-3368
TGGGGTCAGCTGTATCAATT
>skpp-163-R sk20mer-7940
ACTTGATTGCAACCGTTTGA
>skpp-164-R sk20mer-2479
TATCGGTTCAATCCGGCTAA
>skpp-165-R sk20mer-65117
CCACCTACCGACTCATAGTC
>skpp-166-R sk20mer-33203
TCCACTAGAACCAAAGGGAC
>skpp-167-R sk20mer-90970
CTTATCGTCTTTTCGCCTCG
>skpp-168-R sk20mer-90005
TCGTCCCAACCAATGTGATA
>skpp-169-R sk20mer-46523
AGGCGTCAAAATGCTATTCC
>skpp-170-R sk20mer-3400
AATTAATTCTGCCGGTTCCG
>skpp-171-R sk20mer-18204
CATAGATAGGCAGGGACGAC
>skpp-172-R sk20mer-71752
ACTTAGTCTTTTCGGGCTCA
>skpp-173-R sk20mer-29398
ACTGTTACTCTTGGCCTCTC
>skpp-174-R sk20mer-21603
ATCTTTCGTTCTTGCACGAC
>skpp-175-R sk20mer-142991
CGGATCTAATGACTGAGGCT
>skpp-176-R sk20mer-89597
AATAGACGCTCCCAAAGTGT
>skpp-177-R sk20mer-78323
TGTCTACTTACGCGGCTAAT
>skpp-178-R sk20mer-10482
TCCTGAGAGAATACGGATGC
>skpp-179-R sk20mer-37819
TGTCGCGTAATTCCCTAACT
>skpp-180-R sk20mer-57873
TTACTTAAGTGTTTGGCCGC
>skpp-181-R sk20mer-96315
AGTCTGGAACCACCCATTAC
>skpp-182-R sk20mer-70923
ACTTACTTGCCTATGGTGCT
>skpp-183-R sk20mer-10300
CCCTTTTGGTCACTTATGGC
>skpp-184-R sk20mer-9186
ACCAGGAGTAGGTACTGACT
>skpp-185-R sk20mer-39812
CCAAGAGGGATAGGTTCTCC
>skpp-186-R sk20mer-299
TCCAGTATATCCGCATGGAC
>skpp-187-R sk20mer-31287
GAACATTTTCAGCACGGTCT
>skpp-188-R sk20mer-18501
ACTTTTAGATAGGCGCGAGA
>skpp-189-R sk20mer-1822
TATCATTCACCTGACCCGAG
>skpp-190-R sk20mer-3428
TAGATGGTGTTGTGTTCCCA
>skpp-191-R sk20mer-9517
AGACTGTACGGATGACATCC
>skpp-192-R sk20mer-49836
TTAGTACTGTCCGTGTTGCT
>skpp-193-R sk20mer-93236
ACTTGTTCTGCTTTTACGGC
>skpp-194-R sk20mer-6482
TTTGACTACAGTACCGTCCC
>skpp-195-R sk20mer-115261
GCTGCATCACTAGGTAGTCT
>skpp-196-R sk20mer-6513
ATGTCCTGTTCCCCTTTAGG
>skpp-197-R sk20mer-49791
ACATCGTTGTTGGACTTTCG
>skpp-198-R sk20mer-131341
CGACTATTGACTCACCAGGT
>skpp-199-R sk20mer-127132
TCAACTTTTACACGCTTCGG
>skpp-200-R sk20mer-141075
TTTGTAACAGTTCTCAGCGC
>skpp-201-R sk20mer-108505
TCCTTGCTACTGTCCTTACG
>skpp-202-R sk20mer-141658
GGGTTCTCGGATTTTACACG
>skpp-203-R sk20mer-132942
GCTTCGGTGTATCGGAAATG
>skpp-204-R sk20mer-113941
TATCGTTTCGCTGGCTATCA
>skpp-205-R sk20mer-4776
TGGATAGTTGACCGTTCTCC
>skpp-206-R sk20mer-5025
TTTCACACATTGTCGGTTCC
>skpp-207-R sk20mer-10020
GTTAGCTCATTTATCGCCGG
>skpp-208-R sk20mer-46282
TTCAGCATATCTCCGTTGGT
>skpp-209-R sk20mer-3877
ACCTCCTCACTCCATTTAGC
>skpp-210-R sk20mer-200
TGATACTCGACTCGCCATAC
>skpp-211-R sk20mer-18729
CACTATGAAGCACGTTACGG
>skpp-212-R sk20mer-3031
ACGTAGTTAAGGACCTTCCG
>skpp-213-R sk20mer-17724
TAAACGTAGGGAATGGCTGT
>skpp-214-R sk20mer-64965
CAAACGACGAATCGGACATT
>skpp-215-R sk20mer-147030
TTTCTTTGGCCTTCGTTAGC
>skpp-216-R sk20mer-141
TTTGTAATGCTGGGACGTTG
>skpp-217-R sk20mer-154114
TACTTTTCTCCCCGAGAACC
>skpp-218-R sk20mer-108794
CAGACTACGGGCTAACTACC
>skpp-219-R sk20mer-14839
GGTTTTCGCATAGTCCCTTG
>skpp-220-R sk20mer-4370
TTTTGTCTAACGCATGCACC
>skpp-221-R sk20mer-40912
TAGCAACACCTCTCACCATC
>skpp-222-R sk20mer-114743
TACGAGTATTGTGTCGCACT
>skpp-223-R sk20mer-3823
AAGATACCTTTCGAGTCGCA
>skpp-224-R sk20mer-95326
TGCCCTAATTTTCGTACCCT
>skpp-225-R sk20mer-137233
GGTATATTTCTCCCCTCGGG
>skpp-226-R sk20mer-5850
GCTAGTGCACAGTTATTCCG
>skpp-227-R sk20mer-102406
GCCCTTTTGACTTTGGTAGG
>skpp-228-R sk20mer-10095
GTTGAATCTCCCAATGGTCG
>skpp-229-R sk20mer-62233
ATCGTCTATATGGCGCGTTA
>skpp-230-R sk20mer-5608
TTAAGTACATCGCTTGCTGC
>skpp-231-R sk20mer-14142
TAATGGTGGCTGGTAGATGG
>skpp-232-R sk20mer-9146
GCGTTTTATAGGGTGCTCTG
>skpp-233-R sk20mer-29555
TAGTCTGTTGTGTCTCCGAC
>skpp-234-R sk20mer-14339
TCGCTGGGATATTTACCCTG
>skpp-235-R sk20mer-30490
ATGCTCGGGTTTGTTTAACC
>skpp-236-R sk20mer-26701
TATTTGTTTTCCGGGCTGTG
>skpp-237-R sk20mer-8702
ATTGCCGTGATGTTCGAATC
>skpp-238-R sk20mer-15707
AGTCGGCTAGGTTAAACTCG
>skpp-239-R sk20mer-77086
ACGCATGCTTATGATTTGCT
>skpp-240-R sk20mer-8711
AGTCAATACGGTATGCGGAT
>skpp-241-R sk20mer-8556
TTATAGTCTGCCTCACAGCC
>skpp-242-R sk20mer-148324
TAGTCAGCTTCCCAAACTCG
>skpp-243-R sk20mer-49667
CATCTATAGCGGTCCTCGTT
>skpp-244-R sk20mer-3813
GTGTCGACAACCTTCATACG
>skpp-245-R sk20mer-20365
TACTCCAGTAGATCACCCCA
>skpp-246-R sk20mer-17282
GGGATCACTACTCAGCCTAC
>skpp-247-R sk20mer-7164
TTTTACTTCCGTAGTCCGCA
>skpp-248-R sk20mer-87878
TATTACTAGCTCGTTGCCCC
>skpp-249-R sk20mer-913
TAAGATATGGTCCGGCAGTC
>skpp-250-R sk20mer-180
AGGACTTCTAGCCTGTAGGT
>skpp-251-R sk20mer-133249
AAGGTTATAGGTTGACCGCA
>skpp-252-R sk20mer-30296
CCTTCTAAATCCCGTTGCAC
>skpp-253-R sk20mer-18215
TCACTTCCACTCACGCTATC
>skpp-254-R sk20mer-126478
TCATCATGTTGGAGGCATCT
>skpp-255-R sk20mer-29708
TTATAGTGCGTTTTCGTGGC
>skpp-256-R sk20mer-31242
TTCTATGCCTGAGCTGTCTC
>skpp-257-R sk20mer-31894
CACAGACCAGAGCGACTATT
>skpp-258-R sk20mer-48076
CAGTTCCGACAGTTACATGC
>skpp-259-R sk20mer-37358
GAAAGCACAAGGTAAGTCGG
>skpp-260-R sk20mer-20873
TCAAACAACTGACAAGCCAG
>skpp-261-R sk20mer-64729
GTAGTTCGGGGTGCATACTA
>skpp-262-R sk20mer-10731
ACTGTGTTCTATTCCGCTCA
>skpp-263-R sk20mer-9566
CTATCTAGCGCCCGTTTCTA
>skpp-264-R sk20mer-145663
AATAGTCCCACGGTCAAGAG
>skpp-265-R sk20mer-122363
TCCGCTCTAAATCCACGTAG
>skpp-266-R sk20mer-4867
TATTCCACGGGTGTCAAGAA
>skpp-267-R sk20mer-72086
ATGTAGTGTGGAGGCGTATC
>skpp-268-R sk20mer-4028
ATTTCATTCTCCCACCTGGT
>skpp-269-R sk20mer-111807
CTCTAGTGATAGCTGGTCGG
>skpp-270-R sk20mer-7496
ACGTGTCTATCCTACGGTTC
>skpp-271-R sk20mer-22374
GTTGGTCGCTCTGAGTTACT
>skpp-272-R sk20mer-12175
TAACCGATCCTCCCTATTGC
>skpp-273-R sk20mer-7888
TCTTCTCACCTGGCGTTAAT
>skpp-274-R sk20mer-4750
GGGTAGTTTTAGGGCATCCT
>skpp-275-R sk20mer-7192
CGGTACGGATTTCGAGTCTA
>skpp-276-R sk20mer-14811
AAAACTTCGATGTCAAGCGG
>skpp-277-R sk20mer-27832
CACCTACGATTTCGCATAGC
>skpp-278-R sk20mer-23947
ATTTCCATGGAGCGTACAGA
>skpp-279-R sk20mer-59077
GTTGATGCCCCATTTCTACG
>skpp-280-R sk20mer-1965
GGTCCAAGAGGGTATACCTG
>skpp-281-R sk20mer-118163
AACTCGCAAAACAAGGCAAA
>skpp-282-R sk20mer-132718
TGTATTTCGCTTTTCTGCCC
>skpp-283-R sk20mer-44526
AGTGGAGCACTTTCGTAAGT
>skpp-284-R sk20mer-24566
GTGGGGTATGTAAGTCACCA
>skpp-285-R sk20mer-5049
GCCAGAAGGTACGCTTTATG
>skpp-286-R sk20mer-5303
TGTATACCGTGTGCCTCAAT
>skpp-287-R sk20mer-1662
GTCTTGGCCATGATCAAAGG
>skpp-288-R sk20mer-104648
TTCATCACTACCCTACGCTC
>skpp-289-R sk20mer-121323
AGCTGATACAAGGTGAGTGG
>skpp-290-R sk20mer-20738
ACGTTATGCTGCTTACTTGC
>skpp-291-R sk20mer-9568
ACCCTAACGCCATTTAGTCA
>skpp-292-R sk20mer-2201
CCTCCTGTTCCGATACTCTG
>skpp-293-R sk20mer-1694
TATTGCCGACTTAGCACTGT
>skpp-294-R sk20mer-150714
TAGATTCACTTACGTCGCGT
>skpp-295-R sk20mer-38627
AGTATCGGTGTATTGGGTCC
>skpp-296-R sk20mer-47488
GCACCTCTTTCCTCTCTAGG
>skpp-297-R sk20mer-2075
AGATTTTCGTTTAACCGGCC
>skpp-298-R sk20mer-33325
CGAGTATCTAGTCCGTTCGG
>skpp-299-R sk20mer-92436
GCCCAAGTTTTCGATTCGAT
>skpp-300-R sk20mer-76197
GCGATAACACCCATAAACCG
>skpp-301-R sk20mer-10926
ATGCTACTCGTTCCTTTCGA
>skpp-302-R sk20mer-25616
TCTTATCGGTGCTTCGTTCT
>skpp-303-R sk20mer-30313
GTCCGTTTTCCTGAATGAGC
>skpp-304-R sk20mer-76278
AGTCTGTCTTTCCCCTTTCC
>skpp-305-R sk20mer-38977
CAGGTATGCGTAGGAGTCAA
>skpp-306-R sk20mer-139962
TTAATGGCGCGTTCATACTG
>skpp-307-R sk20mer-28646
ATTAGCCATTTCAGGACGGA
>skpp-308-R sk20mer-26959
ACTATGTACCGCTTGTTGGA
>skpp-309-R sk20mer-16900
TATGTCTCCTAGCCACTCCT
>skpp-310-R sk20mer-99744
CCGAAGAATCGCAGATCCTA
>skpp-311-R sk20mer-2334
TAAGGTGCGTACTAGCTGAC
>skpp-312-R sk20mer-22820
TCCTTGGAGTTTAGAGCGAG
>skpp-313-R sk20mer-9942
ATCAATCCCCTACACCTTCG
>skpp-314-R sk20mer-67940
TTCCTTGATACCGTAGCTCG
>skpp-315-R sk20mer-40336
CGTTTCTTTCCGGTCGTTAG
>skpp-316-R sk20mer-15990
GAACGGTGATCCCTTTCCTA
>skpp-317-R sk20mer-16184
TGTTATAGCTTCCACGGTGT
>skpp-318-R sk20mer-17862
AGACGGGATTTTACTGGGTC
>skpp-319-R sk20mer-128002
TCTTTGCTTCGCAAGTCTTG
>skpp-320-R sk20mer-148726
CTAAACACCGCACCTCACTA
>skpp-321-R sk20mer-118970
GAACACAACTACACTGACGC
>skpp-322-R sk20mer-5346
ATGGTCACTGACTCGCATTA
>skpp-323-R sk20mer-22687
CAAAGATTTCTGTCGGTCGG
>skpp-324-R sk20mer-22490
TGGCTACTTTCTTAGCGGAA
>skpp-325-R sk20mer-1232
TACTTCGAGACTTCATGCGT
>skpp-326-R sk20mer-92265
ATGGCCCGACCTCTATTATG
>skpp-327-R sk20mer-39425
TGGGTCTAGTGAACTTCGTC
>skpp-328-R sk20mer-54593
AACATATGTTGCTTCGTCCG
>skpp-329-R sk20mer-111572
TCGAGTTAGATTGTCACCCC
>skpp-330-R sk20mer-86297
TCAGAGCTTTTCGGTACAGT
>skpp-331-R sk20mer-133693
GCCCAGGAGTAGTCGTTAAT
>skpp-332-R sk20mer-9046
TCTGTGTTCCGACTAAGGTC
>skpp-333-R sk20mer-30750
TCTGTTGTTAGACTCCGACC
>skpp-334-R sk20mer-44514
GTACGTCTGAACTTGGGACT
>skpp-335-R sk20mer-63735
AGACACGCGATTGTTTAACC
>skpp-336-R sk20mer-78374
CCGTTCGTTTTGAGCACTTA
>skpp-337-R sk20mer-12645
AGGTTAGGGAACGCAAGATT
>skpp-338-R sk20mer-1340
CCAGACTGTGCTCGTTATCT
>skpp-339-R sk20mer-21328
AGTTGTTCTCTATCCGCGAT
>skpp-340-R sk20mer-1881
GATTAAATCTCGCCGGTGAC
>skpp-341-R sk20mer-136020
TTGTAGTTTTCGCTTGCGTT
>skpp-342-R sk20mer-12662
TGTGTTGCTCTCTCATAGCC
>skpp-343-R sk20mer-6362
TGACTAAGTGGGTTGGACTG
>skpp-344-R sk20mer-8104
TAAGTTCTCACCATGCGTCT
>skpp-345-R sk20mer-4300
TGGGACCACATTAAGGACTC
>skpp-346-R sk20mer-138408
CCACTAAACATTCGCCTACG
>skpp-347-R sk20mer-1832
TCCCCAATAGTTGTGGCTAC
>skpp-348-R sk20mer-15323
TGTATTCCTCTACGCACTCG
>skpp-349-R sk20mer-34678
GAGTGAACAAAAGACCGACC
>skpp-350-R sk20mer-75647
CCAACCAGAATCGAACGATC
>skpp-351-R sk20mer-2085
TGAATTGATGCAGCGTCAAA
>skpp-352-R sk20mer-122939
TCTTCATTATACCGGTGCGT
>skpp-353-R sk20mer-32157
AGTTGTCTCTACTAAGCGGC
>skpp-354-R sk20mer-4587
TCCATTAATTTGGCCGTTCG
>skpp-355-R sk20mer-56060
TAGTTAGGTGCGATCTTCGG
>skpp-356-R sk20mer-48485
ACCGACCGATAACCTACATG
>skpp-357-R sk20mer-31586
GCGCAGAGAACCTAAATTGG
>skpp-358-R sk20mer-6461
ACAGCGTCATACTAAGGGAC
>skpp-359-R sk20mer-4048
ATGCCATTTCAGATTTGCCC
>skpp-360-R sk20mer-53595
ACTCTTAGTTGGGTGACCTG
>skpp-361-R sk20mer-61003
AGAGTATTCGGGTTGGCTAC
>skpp-362-R sk20mer-13689
GGAAAGCAGACTTTTACCCG
>skpp-363-R sk20mer-49156
GTGCAACCTTTTATCCCTCG
>skpp-364-R sk20mer-1219
TCTCTACTGACTGGCCCTAA
>skpp-365-R sk20mer-39025
ATGTATCATCACCCGCATCA
>skpp-366-R sk20mer-3676
CTTTGACCTCAACCTGGTTG
>skpp-367-R sk20mer-1639
GTCTGGTCCCTGTAGTGTTC
>skpp-368-R sk20mer-21964
CCTTCGCGAACCTTAAAGTC
>skpp-369-R sk20mer-25961
TCATCTTGTTAGCCTCCCTG
>skpp-370-R sk20mer-4870
GACGTATATGTACCCACGGT
>skpp-371-R sk20mer-125509
TAAGGAATGTGGAGTGCTGG
>skpp-372-R sk20mer-5234
GGAGCAGTTTTATAAGCCCG
>skpp-373-R sk20mer-24403
ATGTACATAGATCCCTGCGG
>skpp-374-R sk20mer-40883
ATGATCTTCGCTTCTCGGAA
>skpp-375-R sk20mer-116920
CATTCCTGCATGTCAACACA
>skpp-376-R sk20mer-70065
ACTACGATCCAATCCCTTGC
>skpp-377-R sk20mer-18153
TAGTTTAAAGCGTGCGTGTC
>skpp-378-R sk20mer-60972
TTTATTTAGGTTGCGCGTCG
>skpp-379-R sk20mer-2284
GGATGGCAAATGTCTATCGC
>skpp-380-R sk20mer-154502
ACATTCCCGTTATTCCGACT
>skpp-381-R sk20mer-28478
ACTCCTTGCTTTCTCATCCC
>skpp-382-R sk20mer-2031
ACCGTTAAGTTGTTTCTCGC
>skpp-383-R sk20mer-74858
TGCAGCCTCCCTCTAATAAC
>skpp-384-R sk20mer-25906
CACTAGGGGTAGCTATGACG
>skpp-385-R sk20mer-146794
TGTCCTTCCCGATCAATCAA
>skpp-386-R sk20mer-11458
ACCTCATACTTAACACCCCG
>skpp-387-R sk20mer-10190
GTAACATATTTCCACGGGCG
>skpp-388-R sk20mer-48125
GTCTTACGATTGGTTCTGCC
>skpp-389-R sk20mer-71492
GCCTATAAGGGTTAGACGCT
>skpp-390-R sk20mer-148646
CGTAAGGGGTCACGAGTTAT
>skpp-391-R sk20mer-2469
AGTTACCTTGTCGCCATACA
>skpp-392-R sk20mer-33683
TACTCCTGACAAACTCTGGC
>skpp-393-R sk20mer-51824
ATCATACCTTGCACAGGGAG
>skpp-394-R sk20mer-1848
CGTTAACATCCTTGGCGTAC
>skpp-395-R sk20mer-18294
CTGCTCGTGGTAGGATAAGT
>skpp-396-R sk20mer-15056
CTAATCTCCCTCGCCTTAGG
>skpp-397-R sk20mer-53705
TGCAGGGTGTTCATTAGCTA
>skpp-398-R sk20mer-40702
TAAGTCTGTTGGATCGGACG
>skpp-399-R sk20mer-4651
AAAGTTTGTTCGTACGCGAG
>skpp-400-R sk20mer-114053
ATCGTTCTGCCCTTGTTTTG
>skpp-401-R sk20mer-12715
GTGTACTTGGTGGATAGCCT
>skpp-402-R sk20mer-140718
AGTAGAAATGCGGGAGACTC
>skpp-403-R sk20mer-9068
GTAGGTTCAGCGAAATGCAG
>skpp-404-R sk20mer-21541
ATGTTTGTGCTTTCCCCATG
>skpp-405-R sk20mer-85348
ATGGTACGAAGCCTTCCTAC
>skpp-406-R sk20mer-113935
CCTGGATTAATTGTGCGGAG
>skpp-407-R sk20mer-2362
AGAATTTCATCATGGCGCTG
>skpp-408-R sk20mer-396
GTATCGCTTAGCGTTTGTCC
>skpp-409-R sk20mer-63974
CGGTTGGTGCTGGTTAATAC
>skpp-410-R sk20mer-4648
TCAAGTAAGGCATTCCGACA
>skpp-411-R sk20mer-49506
CTGCGTGGAACCTATCAGTA
>skpp-412-R sk20mer-3168
TCCCAGACGTTTCTAAGCAA
>skpp-413-R sk20mer-4734
TCAATCTACACTGTCGCACA
>skpp-414-R sk20mer-22512
TCATAGCGAATAGACACCGG
>skpp-415-R sk20mer-60762
TTCCTATACATCTGTGGCGG
>skpp-416-R sk20mer-28776
TGACGATTACTCTTTTGCGC
>skpp-417-R sk20mer-91519
CATGTATTTTCCACCCGTGG
>skpp-418-R sk20mer-12373
TCTCTACGCGAGTACTACCT
>skpp-419-R sk20mer-5526
CTCTTTAAGAGTTTGGCCGC
>skpp-420-R sk20mer-125936
AAACCCATTACTACCCGACG
>skpp-421-R sk20mer-151466
CTAGCAAAATCTCAGCACGC
>skpp-422-R sk20mer-20162
TTTTCAAGACGGTGTGGTTG
>skpp-423-R sk20mer-88936
GTGCTCAATGTTACCTTCGG
>skpp-424-R sk20mer-8819
GTATTGCTTATGATCCGCCG
>skpp-425-R sk20mer-4442
ATTGTTGCATGATTTCGGCT
>skpp-426-R sk20mer-148835
TGTGCACGACATATACCTGT
>skpp-427-R sk20mer-98154
GTTAATAGATGCCTTGCCCG
>skpp-428-R sk20mer-6374
GATGGATCGTTATGGGTCCT
>skpp-429-R sk20mer-49142
GTTATGAAGCTCCAAAGGCC
>skpp-430-R sk20mer-21672
AATTACACTCGCTAGGTGCT
>skpp-431-R sk20mer-43335
AATGAGACATGTGAACCGGA
>skpp-432-R sk20mer-85135
TGATGCTCTACGCTCCTATG
>skpp-433-R sk20mer-64106
CTTGTTCGTTTCCTACCGTG
>skpp-434-R sk20mer-123410
TCTCTCCTCCTTACCTTCGT
>skpp-435-R sk20mer-55577
AGCACTATTGTTCGCTTGTG
>skpp-436-R sk20mer-23340
ACTCGGTATTTTCGTTTCGC
>skpp-437-R sk20mer-2742
ATGATATCGGATTCGGCCTC
>skpp-438-R sk20mer-1807
TGCGCTTGTTATAGCTACGT
>skpp-439-R sk20mer-149344
ACATTTCGATGCGTGTGTTT
>skpp-440-R sk20mer-98885
CAAGTGATTACAGCTTGCGT
>skpp-441-R sk20mer-80265
TGTACGTGTTAGGTGAGCTC
>skpp-442-R sk20mer-587
TTGCTAGGTAGCTTGACTGG
>skpp-443-R sk20mer-2431
TCACAGTCGGACTTTATGCA
>skpp-444-R sk20mer-824
TGCGGGTTATACAAGATCGT
>skpp-445-R sk20mer-4175
AATACGTCTAGGGGTGTTGG
>skpp-446-R sk20mer-44527
GGGTTATAAACGTCAGTCGC
>skpp-447-R sk20mer-57256
AGCTCTGTTCTTGCTAAGGG
>skpp-448-R sk20mer-551
GTATGTCCCCTAAGCTCTGG
>skpp-449-R sk20mer-8280
TGCTCAAAATTGGCGTAGTC
>skpp-450-R sk20mer-22464
CCAGACCATTCGCAACAAAT
>skpp-451-R sk20mer-40840
TGTTCCTCAGCCGTATAGTG
>skpp-452-R sk20mer-75504
CCGTATGGCAGTTGAATGTC
>skpp-453-R sk20mer-140206
CTGTCTAATTTGCTTGGGGC
>skpp-454-R sk20mer-23701
ATCGGTCCGTTTTCTCTAGG
>skpp-455-R sk20mer-24793
CTATAACGTGGCATTGAGCG
>skpp-456-R sk20mer-131149
GGGCTTACCAAAGGTACTGA
>skpp-457-R sk20mer-2536
ATACTATAGCCCAGCTCCCA
>skpp-458-R sk20mer-3833
TAATACCGACTACAGCAGCC
>skpp-459-R sk20mer-11209
CATCCCCAAGGCAAATAACG
>skpp-460-R sk20mer-2837
GCGTTTAGATCAACCCCAAG
>skpp-461-R sk20mer-31996
GAATGCCTAATGTTGGTCGG
>skpp-462-R sk20mer-9414
CATGTAGGGTCTTTGTTGCC
>skpp-463-R sk20mer-58365
ATGTGTCTCTTTGGTTCCGA
>skpp-464-R sk20mer-24409
GTTACTGACTCCTGGGCTTT
>skpp-465-R sk20mer-3108
GGTATCCGGATTACTCGCAT
>skpp-466-R sk20mer-29762
GTTTCAAACCTGAGCAGCAT
>skpp-467-R sk20mer-45189
ACGAACCTCTTTTAGTCCCG
>skpp-468-R sk20mer-42840
CAAACCTTCATACACGTCCG
>skpp-469-R sk20mer-51183
GTGACATCACACGGTTGATC
>skpp-470-R sk20mer-4494
ATCGGATTGACGCAAGAATG
>skpp-471-R sk20mer-1578
TTAAGAAGCGTAGGACTGCC
>skpp-472-R sk20mer-8802
GTGCACTAATCACTCTTGGC
>skpp-473-R sk20mer-133517
CCAGAAAGCCAAATGGAGTC
>skpp-474-R sk20mer-52749
CCGAGGGACAAAATTCGTTC
>skpp-475-R sk20mer-121160
GTCTCAAAATTCCTCGCGTT
>skpp-476-R sk20mer-138164
CTACGAAACAAACGCCCCTA
>skpp-477-R sk20mer-39297
ACCTATCCTTTCCAACTCCG
>skpp-478-R sk20mer-65171
CCGCATTCCCATAAGAGAGT
>skpp-479-R sk20mer-148202
GTAATTTTCCGCCTCGCTTT
>skpp-480-R sk20mer-2557
TGGGCATAGCGTATTCCTAC
>skpp-481-R sk20mer-47570
TGTTTAGTCGCTGATCCTCG
>skpp-482-R sk20mer-42351
AGACGTGGTGGAATCTAGTG
>skpp-483-R sk20mer-12450
CAAACGATTTGGGTCAAGCT
>skpp-484-R sk20mer-72538
ACTTGAGATCCTCACCTTCG
>skpp-485-R sk20mer-78814
ATGTCTCTCCTTTACACGCA
>skpp-486-R sk20mer-49498
AATCTTAGTACCCACGCCAG
>skpp-487-R sk20mer-113405
GGGTTTTGGTATGGAACGTG
>skpp-488-R sk20mer-14855
TAACTAGACGCTCGTGACTC
>skpp-489-R sk20mer-45346
GCTAGGATCGTACCTCACTC
>skpp-490-R sk20mer-32230
TAGGGTATGGCCTGACTACA
>skpp-491-R sk20mer-117790
AGTTACCTCATTTGCATGCG
>skpp-492-R sk20mer-32449
CTTAGACTGACCATGCTCCA
>skpp-493-R sk20mer-41941
GCGCCTTGTCTTAGTTTTCC
>skpp-494-R sk20mer-4827
ATTTATGCCCAACCTGTCCT
>skpp-495-R sk20mer-4917
GGGTCTTTCGATGTATTGGC
>skpp-496-R sk20mer-34790
GTAATGTATCCCCTCGCCAT
>skpp-497-R sk20mer-34363
AGATTTTGCGCTTAGTCTGC
>skpp-498-R sk20mer-123307
ACTTGTATTTTGGATCGCGC
>skpp-499-R sk20mer-8655
AGGTTGATTCACTCATCCCC
>skpp-500-R sk20mer-50594
GATGTCGTGTCTCTGGTCTT
>skpp-501-R sk20mer-68158
GTAGCGGTTTTATCTTCGCC
>skpp-502-R sk20mer-18086
TGCGAGAATTAGGGATAGCC
>skpp-503-R sk20mer-131632
AACATTGGGCATTCGATTCG
>skpp-504-R sk20mer-10370
ATAGCTGATTGTCCGTTGGT
>skpp-505-R sk20mer-33622
TTCCATTTCCCAGTGAAGGT
>skpp-506-R sk20mer-12243
TACGATCGACCTTGATAGCC
>skpp-507-R sk20mer-81326
TTCTGGTAATTGGTGGTCGT
>skpp-508-R sk20mer-56626
GACAGTGTACTACTTGCCGA
>skpp-509-R sk20mer-5186
TCGATTTCCGCTTCATCTCT
>skpp-510-R sk20mer-1146
TGTAGAGAACCCATTCAGGC
>skpp-511-R sk20mer-45730
ACACGTGCTATTAGATGCCT
>skpp-512-R sk20mer-72673
AACGGAGCTACTTTGACCAT
>skpp-513-R sk20mer-12787
ATCAACCCACCTACCCTTTC
>skpp-514-R sk20mer-25288
ATTGGGGTTACGCTTTCTCT
>skpp-515-R sk20mer-22721
TTCTTACTAGAGACTGCGCC
>skpp-516-R sk20mer-50245
GAGTCAATGATTGAGCCTGC
>skpp-517-R sk20mer-32254
TTGCTACTACGAGTGAGAGC
>skpp-518-R sk20mer-63859
TTGGAGCTCGTGTTCCTATG
>skpp-519-R sk20mer-62416
GTCTTTTAACGTACACCCGC
>skpp-520-R sk20mer-5621
GTGGGACTCTACCCTACCTT
>skpp-521-R sk20mer-83936
ATGTGATTTCCTCCGTTCGA
>skpp-522-R sk20mer-106158
ATAAGTCATAGGTCGGTCGC
>skpp-523-R sk20mer-24910
GCTCAAAGATCCCTCCGTAT
>skpp-524-R sk20mer-123883
ACTTTAACTTGTTGACGGCG
>skpp-525-R sk20mer-9940
AGTTCTCCATGTGTAGGAGC
>skpp-526-R sk20mer-88993
TGGCCACCCCTTTTATCTAG
>skpp-527-R sk20mer-39315
GACAAATGTAACCTGGCCTG
>skpp-528-R sk20mer-47032
AAGAGGGTCGTATTCCGATC
>skpp-529-R sk20mer-54309
CCGCCATACAAAATGACGTT
>skpp-530-R sk20mer-138559
TTAAACATTCCCCGATTGCG
>skpp-531-R sk20mer-227
GCGAGTGTGATCCTAGCTTA
>skpp-532-R sk20mer-7695
AATCTGTTCGGGCCATTTTC
>skpp-533-R sk20mer-114798
TGCTATTTTACCCTCCCAGG
>skpp-534-R sk20mer-55618
GATGTCTCTACCCTTTGGCA
>skpp-535-R sk20mer-1515
GTCTGTCTGTTAGCATGTGC
>skpp-536-R sk20mer-9576
TATAGAGCTTCCTTGACGCC
>skpp-537-R sk20mer-12557
CAAGTCGTCTGCATGTGAAG
>skpp-538-R sk20mer-16671
GACCTTGGGATCGCTTATGT
>skpp-539-R sk20mer-47489
TGCGGTGTTGGTTATGTTTC
>skpp-540-R sk20mer-42271
TTGTCAATATGGCTGTGCAC
>skpp-541-R sk20mer-3744
TCTTACTACGTGTGGCTGTC
>skpp-542-R sk20mer-64429
TGCGTTGTTTCTCTAAGCCT
>skpp-543-R sk20mer-12754
CGTTATATGTGTTGGCCTGC
>skpp-544-R sk20mer-12714
GAGGTCGTTCTTGCATTACG
>skpp-545-R sk20mer-3722
TAGAGTCCGTGATCGACAAC
>skpp-546-R sk20mer-70034
TTTATCCTCTGGTGGGACAC
>skpp-547-R sk20mer-38942
AACTCAGAGCTTAGCTACGC
>skpp-548-R sk20mer-49423
AGTTCTGGATTTTCCGTCGA
>skpp-549-R sk20mer-32339
ACTCATATCACTCACCAGCC
>skpp-550-R sk20mer-37926
GCATTTACGAGTCAGGGGTA
>skpp-551-R sk20mer-1939
GCAAGCCCAAAATATCTGCT
>skpp-552-R sk20mer-124102
ACGGCTCCATCTCAAGTATC
>skpp-553-R sk20mer-102858
TCTCTTAAGACCCAATCGCC
>skpp-554-R sk20mer-8723
AGTATGATAGGACACACGCC
>skpp-555-R sk20mer-8414
ATACTGTCGACCCACATGTC
>skpp-556-R sk20mer-3809
GATAACGGAGGCTGTCTAGG
>skpp-557-R sk20mer-151268
GCTGCGTCTAATTCAATCCG
>skpp-558-R sk20mer-26749
TCCAGTTTTACTCCGTCGAG
>skpp-559-R sk20mer-5741
CGCATGTAGGCACCATCTAT
>skpp-560-R sk20mer-131550
ACTTCTATCCACCCACGATG
>skpp-561-R sk20mer-659
TCCACATACAATGACGCACT
>skpp-562-R sk20mer-56868
AAAGGCCTGTTGCTATTTCG
>skpp-563-R sk20mer-14048
TAAATGTTGGTTGGTTGCCC
>skpp-564-R sk20mer-4192
TCTACAGATTGGAGCCCTCT
>skpp-565-R sk20mer-43209
TGAGTGCATTTCTCGGATGA
>skpp-566-R sk20mer-10372
TCCTTGATCCTAAAGCTGGG
>skpp-567-R sk20mer-174
TGTATGGCCGACTTTACTCG
>skpp-568-R sk20mer-125672
AGTGTATCTTCCTGTACCGC
>skpp-569-R sk20mer-18533
TCTTACATCTGGCTACCAGC
>skpp-570-R sk20mer-2694
TATCTGTCGGCCTTAGTTGG
>skpp-571-R sk20mer-97483
CATAGCTGTGAAGGGGAGAC
>skpp-572-R sk20mer-696
GCGGTAATGTCTTATTCGCC
>skpp-573-R sk20mer-2642
AGCGGGTTTAGAGTAGTTCC
>skpp-574-R sk20mer-141413
GTCCGTCGGAGTAACAATCT
>skpp-575-R sk20mer-2129
TGTCTGGGGAGAATTGCTAC
>skpp-576-R sk20mer-18156
GGGGCATTTCTACCTCAGTC
>skpp-577-R sk20mer-102534
TGACCCTAGACCAGCTCTAT
>skpp-578-R sk20mer-6255
TGCTTCATTTGAGTTTCGGC
>skpp-579-R sk20mer-991
TTTGTGCACCGTTTGTAAGG
>skpp-580-R sk20mer-5825
TTATATTCCCGCTCGTACCG
>skpp-581-R sk20mer-123136
TATTGGTAGTCTCCCACCGT
>skpp-582-R sk20mer-16611
TCCTATGGGTTGTTCATCCC
>skpp-583-R sk20mer-30769
GTTGGGTCAAGTCGTTTACG
>skpp-584-R sk20mer-38277
TGTTCTTAGCCACCTAGAGC
>skpp-585-R sk20mer-7035
TTATTTGCCCTCGATCCACT
>skpp-586-R sk20mer-4751
GCGATACGATATGGAGCTCA
>skpp-587-R sk20mer-23651
TTTACACATAGACCAGGGCC
>skpp-588-R sk20mer-2082
ATGTTTTAGCGTCGATTCGG
>skpp-589-R sk20mer-29350
TGATCCTCCATGCTTAACGT
>skpp-590-R sk20mer-163
CGGGTATGCTTGCCTACTAA
>skpp-591-R sk20mer-70483
ATCGCATCTCATCCTATCGG
>skpp-592-R sk20mer-135583
GTACTGTATGGCTCCGGTTT
>skpp-593-R sk20mer-14218
TCTTAATTTGCGTGTTGCCC
>skpp-594-R sk20mer-15635
TTGTAGTGACTTCCGACGAG
>skpp-595-R sk20mer-123196
TGCTGGAATGTGGTTTATGC
>skpp-596-R sk20mer-71748
TGTAATCCCCTGGCCTTAAC
>skpp-597-R sk20mer-62585
CAGGGTGCTTCAGATGGATA
>skpp-598-R sk20mer-644
TGTTGACTATAGCTCAGCCG
>skpp-599-R sk20mer-29068
TCGTTTTATCGTCCCTGGAG
>skpp-600-R sk20mer-7707
GAGATACACTCTGTTGCCGA
>skpp-601-R sk20mer-141797
ACTTATGATCGGATCTGCCC
>skpp-602-R sk20mer-28895
TTTCGTGAGAATCCGGAGAC
>skpp-603-R sk20mer-20855
AGGGGTACTTACCTTCAGGT
>skpp-604-R sk20mer-2467
AGTAATACCTTGCCCATCGG
>skpp-605-R sk20mer-87864
TCCAACACCCAGTGATACAG
>skpp-606-R sk20mer-40381
ACATAAGGACTTCGGACTCG
>skpp-607-R sk20mer-11754
ATGAAGTGTTCACATGTGCG
>skpp-608-R sk20mer-96951
AGCTTGTGTCGTGTTGTTTC
>skpp-609-R sk20mer-112469
TCCTTCGTTGTTACGTGAGT
>skpp-610-R sk20mer-10046
TGAAACTATCGACAGACGGG
>skpp-611-R sk20mer-4746
AGCGGATTCCTATCGTTCAA
>skpp-612-R sk20mer-10900
ATGTACGGGGTAGAGAGTGA
>skpp-613-R sk20mer-31997
ATTAACGAGTCCGCTTTTGC
>skpp-614-R sk20mer-47653
GGGGTCTACCTTACGATTGG
>skpp-615-R sk20mer-25433
ATTCCTATCAGCGCTAGTCG
>skpp-616-R sk20mer-8473
ACACAATTACTTGTTGGGCG
>skpp-617-R sk20mer-5090
TCCTATACCGCTTGAGAACG
>skpp-618-R sk20mer-117276
TATGCGGGTACTTTAAGGGC
>skpp-619-R sk20mer-15609
AGTTTGAGAGTATCAGGCCG
>skpp-620-R sk20mer-110588
CCCTACACCTCTCTAAGGCT
>skpp-621-R sk20mer-443
AATACCAAAATCCTGGCCGA
>skpp-622-R sk20mer-26067
CCTACGGTTAAGGCTTGTCT
>skpp-623-R sk20mer-58392
CCGGTATACGTTGCGTTTAC
>skpp-624-R sk20mer-16553
AAAGATAGCTGTCCTCACGG
>skpp-625-R sk20mer-78590
TCGTAGGCAGATTTAGAGCC
>skpp-626-R sk20mer-132038
TAACCACAACCTTTAGGCCA
>skpp-627-R sk20mer-103293
ACTGGTTAGGAGGAATGTCG
>skpp-628-R sk20mer-58482
AGGATACGGACTTAGCTTCG
>skpp-629-R sk20mer-17664
ACTATGAGGTTAAAGCCCGG
>skpp-630-R sk20mer-147795
GAGGTCAATCATGCCTCTCT
>skpp-631-R sk20mer-50868
CCGTAGGATAAAGAGCTGCA
>skpp-632-R sk20mer-42675
AGTTGGTGTGTTACGACTCA
>skpp-633-R sk20mer-128464
GCGATTTCAACCTTACCCAG
>skpp-634-R sk20mer-20713
TCTCACGCTTCCTTACCATC
>skpp-635-R sk20mer-4116
ACCATTATTGCTGGCATGTG
>skpp-636-R sk20mer-133643
ACGGTTTAGTCCACTACACG
>skpp-637-R sk20mer-11967
GAGAGGTCTACGATGTGTGG
>skpp-638-R sk20mer-80191
CAATGCGGTGTCGTGTTAAG
>skpp-639-R sk20mer-10484
TTACCTGGACTCGTTGACTG
>skpp-640-R sk20mer-3505
TGAGTATACAGGCATGGGTG
>skpp-641-R sk20mer-9285
GAAGTGGTACTATACGGCCC
>skpp-642-R sk20mer-75280
TTGGAGGTAGTGGGACAGAT
>skpp-643-R sk20mer-61869
CCGATAGATATGACGGGTCG
>skpp-644-R sk20mer-3351
GTTCTCAAAGCGCTAACGTT
>skpp-645-R sk20mer-1312
TAATACGCCTGAGGTGTTGG
>skpp-646-R sk20mer-2249
TCGTCTAGTTCGTCGACAAA
>skpp-647-R sk20mer-14112
GTACCGCTAGTCATTTGGGT
>skpp-648-R sk20mer-626
TTAGGTATATGCCTCACGCC
>skpp-649-R sk20mer-53057
ACCGTAAACAACTACCCCAA
>skpp-650-R sk20mer-28412
CCTACCACCCACAATAGGAC
>skpp-651-R sk20mer-24377
GCATGTTTGCCACACTACTT
>skpp-652-R sk20mer-249
ATACAGCAGGGTGGAGTTTT
>skpp-653-R sk20mer-57966
GGCTTGTATAGTTAACGCGC
>skpp-654-R sk20mer-81156
AAGTTTCGTTTTCTCTGGCG
>skpp-655-R sk20mer-22309
CTAGTCTCGCACCACTGAAT
>skpp-656-R sk20mer-69089
TCTACGTCTGAGCTTTCTGC
>skpp-657-R sk20mer-115895
TAAGGCTCTTTCTGCTCACC
>skpp-658-R sk20mer-767
GCTAAGAACAACGAAGGCTG
>skpp-659-R sk20mer-27856
GGCACGCACAAAGTTCTTAG
>skpp-660-R sk20mer-123729
ATTCTATCCTGCCCAAGACC
>skpp-661-R sk20mer-9949
CCGTCATCGCAATTCAACAA
>skpp-662-R sk20mer-1608
ATAGTTTCCCCTATGTGGCC
>skpp-663-R sk20mer-5237
TTCCAACCTACTTCCATCGG
>skpp-664-R sk20mer-68330
GCCGCGTGAGTTAGGTTATA
>skpp-665-R sk20mer-10187
AGTCCTCGCCTTTACTGTTT
>skpp-666-R sk20mer-4255
TCTGTGAGACAAGTAGACGC
>skpp-667-R sk20mer-47292
GGTCTGGTGGGATGTTGAAT
>skpp-668-R sk20mer-64260
TCCAACCCAATCCTTCAACT
>skpp-669-R sk20mer-19055
CCTACAGATGGCTAAGACCC
>skpp-670-R sk20mer-3028
CTAGTTAATACCCCGGTGGG
>skpp-671-R sk20mer-44159
TCACGTATGTTGGTGTGAGG
>skpp-672-R sk20mer-3324
TGCATAATAACCCTCAGCGT
>skpp-673-R sk20mer-69252
TGCTAATTTCATTGGACCGC
>skpp-674-R sk20mer-1412
GGCAGGCTAGCTTAGTTGTA
>skpp-675-R sk20mer-41
CAGGTTGTATTACTTCGCGC
>skpp-676-R sk20mer-3825
AGTGCTCTAAGCATGTGCTC
>skpp-677-R sk20mer-18033
CTAGTCAAACCCACTCCCAA
>skpp-678-R sk20mer-33206
GCCACACCATGTAATGCTTC
>skpp-679-R sk20mer-14897
TTGTTTGTCGCCCATTTGAG
>skpp-680-R sk20mer-7526
AGTACTCACTATGTGCTCGC
>skpp-681-R sk20mer-14146
GGTACTGTCACTTTCTGCCA
>skpp-682-R sk20mer-2631
TAGACTGCCAGCCTTTATCC
>skpp-683-R sk20mer-81890
TCGAATAACCTCTCACACGG
>skpp-684-R sk20mer-34918
GCCTGATGCACTGAAAGTAC
>skpp-685-R sk20mer-109745
GGGAATCATCACTCCCTCAA
>skpp-686-R sk20mer-113981
CTCATACCTCCTTCCACACG
>skpp-687-R sk20mer-41984
CTAACACATTGACAAGGGCG
>skpp-688-R sk20mer-73656
TCATTTAGGTTTACCCCGCT
>skpp-689-R sk20mer-2476
ATACACGGGTAAGCTGCTAC
>skpp-690-R sk20mer-24665
GTTTGACCTCTCAACATGCG
>skpp-691-R sk20mer-51851
TACAACACTGTTCAGGAGGG
>skpp-692-R sk20mer-21172
AGGTACTTACAGCCTCCTGT
>skpp-693-R sk20mer-66006
AAACTTGTTGGTTGTACCGC
>skpp-694-R sk20mer-25710
TAAAGTCCACCCGGGTAATG
>skpp-695-R sk20mer-15300
GCAACTGACGTGGATAATCG
>skpp-696-R sk20mer-71359
GGTGTATCCTTTCTGCCCTT
>skpp-697-R sk20mer-106483
TGTGCATTGTTCTTGGACAC
>skpp-698-R sk20mer-14463
TAGCTTTAGAGATGCAGGCC
>skpp-699-R sk20mer-17362
TGTTTTACTCGATCCTCCGG
>skpp-700-R sk20mer-27161
GGATGAGATTCGACCGTCTT
>skpp-701-R sk20mer-114506
CGTCTATGTTTGATCGACGC
>skpp-702-R sk20mer-78025
TCAGAAGAAGCGGGAGAATG
>skpp-703-R sk20mer-26206
CGGGGTTCAGATATCAGGAC
>skpp-704-R sk20mer-18030
CAATCACGGCACATCATAGC
>skpp-705-R sk20mer-54225
AGACTAGCATCTGTGAAGGC
>skpp-706-R sk20mer-13584
ATGGACCTATACTGCCCCTA
>skpp-707-R sk20mer-21254
TGTTTGACTTCCCCAAGGAA
>skpp-708-R sk20mer-6486
CCTGTCAGTTTACTCCCCTG
>skpp-709-R sk20mer-88495
ATATTGCTCGCAGAATGTGC
>skpp-710-R sk20mer-11079
CGGTACAGACCTCACATACC
>skpp-711-R sk20mer-24816
ACTAAGAACTACGCTAGCCG
>skpp-712-R sk20mer-31708
AGAGCCAACCTAACTTTCCC
>skpp-713-R sk20mer-148993
CACCTTTCTCCACTCGTCTT
>skpp-714-R sk20mer-91915
AGTACTTAGAAGCAGGCGAC
>skpp-715-R sk20mer-39287
AGTCTCTATCCCGTGCTAGT
>skpp-716-R sk20mer-6767
TAGGTAAGTGTGCCCCTTTC
>skpp-717-R sk20mer-30245
AGCTTGTACTCCATCCTTGG
>skpp-718-R sk20mer-120314
TGACCTGGGTTATTTTCCGG
>skpp-719-R sk20mer-1212
TCTTGTATCGTAAGTGCCCC
>skpp-720-R sk20mer-2766
TATCACTTGGCCTCCTTCCT
>skpp-721-R sk20mer-1757
AAAAGTCTTGTGGGCCTACC
>skpp-722-R sk20mer-118180
TGTGGACTGCCTTTGAAGAA
>skpp-723-R sk20mer-31685
CCACCGCGGATAAATGTTAC
>skpp-724-R sk20mer-5149
TGGCTTACCTTTTGAGTGGT
>skpp-725-R sk20mer-927
CACGATTTGTATGACCGAGC
>skpp-726-R sk20mer-18753
TACACTACGACGAGCTGATG
>skpp-727-R sk20mer-8385
TGGTATTCTTGCCATACGGT
>skpp-728-R sk20mer-38806
GGTTAGATCGGATCAGCGTA
>skpp-729-R sk20mer-9974
GGATATCGCTAGAAACCGCT
>skpp-730-R sk20mer-73166
AAGAGCGATAAAGGGCATCT
>skpp-731-R sk20mer-11926
TGGATTGGTATTTGCGTTGC
>skpp-732-R sk20mer-2386
ATCAGGGTGGTCCTATACCT
>skpp-733-R sk20mer-5312
TGTTCGGGTCCTTACTTGTT
>skpp-734-R sk20mer-121542
ATCGCTTCCTTACTCGTCTG
>skpp-735-R sk20mer-7856
TCAGGTAACTTGTGTCCTCG
>skpp-736-R sk20mer-37476
CTACCGAGCGTTCCTTAACA
>skpp-737-R sk20mer-12802
AGGTTTTCGACGTTCTCTGT
>skpp-738-R sk20mer-57133
ATGAGCTTGGGATTCCTTCG
>skpp-739-R sk20mer-46680
GTGCGTGGACGTTATTTAGC
>skpp-740-R sk20mer-28364
TATTATCAGCTTGGGCACGT
>skpp-741-R sk20mer-40087
AGTATGTGGGCTATCGCTTC
>skpp-742-R sk20mer-2506
TGTGATTGGAGTTAGCCCAC
>skpp-743-R sk20mer-5545
TGTCTCCTTGGCCTAAAGTG
>skpp-744-R sk20mer-57230
AACCCAGCTAAGTGAAACCA
>skpp-745-R sk20mer-138256
GCAAACGCCGGTATCTTAAC
>skpp-746-R sk20mer-57598
AGGCTCTTACCGTTGTCTAC
>skpp-747-R sk20mer-105240
CTTCATGTTGCAGTAGGGGT
>skpp-748-R sk20mer-18005
TTACAAGGTCCTGATCACCG
>skpp-749-R sk20mer-4356
CTAGGAGTCGTTCCATCAGG
>skpp-750-R sk20mer-13316
TCGACACACGAACCTAAACA
>skpp-751-R sk20mer-14835
AGCTTATAAGTAGCCGCCAA
>skpp-752-R sk20mer-8022
CTCGTTTGATAGGGTCCACA
>skpp-753-R sk20mer-2132
TGTCTTTAAAGGTAGGGCCG
>skpp-754-R sk20mer-32171
TGTACGGTTGCTGTAATGGA
>skpp-755-R sk20mer-33073
TATAGGGTGGTATCGCGAGT
>skpp-756-R sk20mer-1426
AGAAGTTAACCACTGTCGGG
>skpp-757-R sk20mer-1584
GTCTGATAGTTCTGCGCTCA
>skpp-758-R sk20mer-14212
CTAGCGACTACAGTTCCAGG
>skpp-759-R sk20mer-16753
TGGGCTTGCTTAATGGGATT
>skpp-760-R sk20mer-23714
TCTGAAGGTGGGAAAATCGT
>skpp-761-R sk20mer-5505
ATATAATGCCGGATGTCCCG
>skpp-762-R sk20mer-1462
CACGACAGACGTTGCTAATC
>skpp-763-R sk20mer-79524
TTGTCTGTTCGGTTGACTCA
>skpp-764-R sk20mer-59125
TAGGTTCGTGACTCTGGTCT
>skpp-765-R sk20mer-31439
TCCAGAACCCATGTCAATCG
>skpp-766-R sk20mer-5589
TTTGACACCAAAGCGTTTGT
>skpp-767-R sk20mer-116855
TCTCGCGCATACTTAGTTGG
>skpp-768-R sk20mer-873
CCTGAATCGTGTTGTATCGC
>skpp-769-R sk20mer-41249
AAGTCCACACAAGACTACCC
>skpp-770-R sk20mer-19814
TGTTTGTTACATGCGGTTCC
>skpp-771-R sk20mer-30056
TAGAGAGGTAAGGTGAGCCC
>skpp-772-R sk20mer-1735
TGACGGTTGTCCCTTATTCC
>skpp-773-R sk20mer-1250
CAGGCTGTAAATTGTCCGAC
>skpp-774-R sk20mer-96253
GGTCTGTGCTCGCTTTTATG
>skpp-775-R sk20mer-138612
GGTCTAAAGACTTCCTCCCG
>skpp-776-R sk20mer-3996
CACATCGCACCACATCCTTA
>skpp-777-R sk20mer-24165
AAGTGTTCATCCGGTTGTCT
>skpp-778-R sk20mer-42797
GGGGCTTCCCTCTATTTAGC
>skpp-779-R sk20mer-41505
AGGGTGTAAATCTCTAGCGC
>skpp-780-R sk20mer-41441
TTACTTCATGTTCGGACGCT
>skpp-781-R sk20mer-112511
TGTTACTTCCTGTTGCCTCG
>skpp-782-R sk20mer-118233
ACCTTAGGCTTCTTAACGCA
>skpp-783-R sk20mer-8738
TGATTGGATCTACACGGCTC
>skpp-784-R sk20mer-141970
CGCGTGGAGTATTAGACAGA
>skpp-785-R sk20mer-11605
CCCGCCCAGGAAAGATTATA
>skpp-786-R sk20mer-45474
ACTAGCCCTTCTGTATGCAC
>skpp-787-R sk20mer-5109
TTCGGTATCCTCATGTTCGG
>skpp-788-R sk20mer-68829
TTAGCTTCTACCCTCGCTTC
>skpp-789-R sk20mer-32365
TACTATGAATGGCAGCGAGG
>skpp-790-R sk20mer-62557
CATCCCGCGTATGCTACATA
>skpp-791-R sk20mer-69623
GTGCTATATCTTCCTCCCGG
>skpp-792-R sk20mer-103390
AGGCGTGCTAAACGTTCTAA
>skpp-793-R sk20mer-20531
CCGTCGCTCAGGGATATTAG
>skpp-794-R sk20mer-7183
ATTTCCATACAGTCCGTCCC
>skpp-795-R sk20mer-78938
CAGGGCTGAGCGATTTTAAC
>skpp-796-R sk20mer-5540
ATTGTTCTAAGCCAGGCTGA
>skpp-797-R sk20mer-3723
TACCACTTTCGGTGAGTCTG
>skpp-798-R sk20mer-8390
TTTCCTATCTACAGAGCGCG
>skpp-799-R sk20mer-30633
TACCATCACACAAACGACCA
>skpp-800-R sk20mer-86628
ATCAGGTCGTATTCTGCTCG
>skpp-801-R sk20mer-1928
GAACCATTCCTTTGCTGACC
>skpp-802-R sk20mer-143826
AGTGTTAGGTGTTTCGGCTT
>skpp-803-R sk20mer-133589
ACTGTGTTAGCCTCGTTTCA
>skpp-804-R sk20mer-22983
TTGAGCTATTGTCCCTTGGG
>skpp-805-R sk20mer-1492
CGATACAAAGCATTCCTGCC
>skpp-806-R sk20mer-28401
ACATATTCACCGGATGGGAG
>skpp-807-R sk20mer-4928
TTTAAGCTCACTTTACGCGC
>skpp-808-R sk20mer-48220
ACCCGTCACGTTTAGTTCAA
>skpp-809-R sk20mer-78220
ATTGGCGCACTTGTAATTCC
>skpp-810-R sk20mer-10362
TATAAAGGAGTACCGCGCTG
>skpp-811-R sk20mer-133665
CGCGGACTCATTATTTCGAC
>skpp-812-R sk20mer-1305
TCATCATAGGCTTAGCGACG
>skpp-813-R sk20mer-5652
CTTGAGGACTTTTGCGTTCG
>skpp-814-R sk20mer-107847
ACCATAAGATTCCTCCTGCG
>skpp-815-R sk20mer-139686
AAACTAACGGTGGTGGTAGG
>skpp-816-R sk20mer-9791
TGTGGTCCTTAGAACAGCTG
>skpp-817-R sk20mer-59738
CTCTCCACTTTAACGCTTGC
>skpp-818-R sk20mer-62231
TACGTGAAGTCGTACTGTGC
>skpp-819-R sk20mer-19380
TGTGTTATAACGTAGGGCCC
>skpp-820-R sk20mer-117098
GACCAGCGCCACACTAATAA
>skpp-821-R sk20mer-41684
GCAATCTTGGTGTCCGTACT
>skpp-822-R sk20mer-5338
GAGGAGTCTGACGCTTGTAG
>skpp-823-R sk20mer-110022
TGTCAGATAAACTGGGTGGG
>skpp-824-R sk20mer-34523
CAATTGTCAACCCCATTCCG
>skpp-825-R sk20mer-3977
AGTACCTCGTGTTTATGCGT
>skpp-826-R sk20mer-16135
TTCCCTACCTTTTAGGCCAC
>skpp-827-R sk20mer-942
TGGGTGGTCTTATACGGTTG
>skpp-828-R sk20mer-8596
CTAATGCGTCTTTCCGATCG
>skpp-829-R sk20mer-5209
ACTTGCAAACTGTGGAAACG
>skpp-830-R sk20mer-344
TTAGAGCCTTGGTACAGCAG
>skpp-831-R sk20mer-3763
AGCATATGCCGTTATACCCC
>skpp-832-R sk20mer-2179
ATCGGATGCTATACGGTGTC
>skpp-833-R sk20mer-63320
ATAGGTCTTGTCCGTAACCG
>skpp-834-R sk20mer-20539
AGTATGAACGGACTGCACTC
>skpp-835-R sk20mer-28042
CAAGGCGGTTAAATCAGAGC
>skpp-836-R sk20mer-7265
CTATCTTATCGGAGCGAGGC
>skpp-837-R sk20mer-28726
ATTACTAGAGTGCGGACTGC
>skpp-838-R sk20mer-58432
GTCGAGCTGGCAATCTGTTA
>skpp-839-R sk20mer-20942
TGATCCGGCTTTGGTATGTT
>skpp-840-R sk20mer-28780
GTTTATGGTCGCGACTTTCC
>skpp-841-R sk20mer-8485
TGTTGTACTGTATTCGGCCC
>skpp-842-R sk20mer-30860
AGGCTAGTTAGCTCGACAGA
>skpp-843-R sk20mer-45628
ATGCTTTGGCTTAAGTTGCC
>skpp-844-R sk20mer-5368
ATTGAGGTCGTTCTTACCCC
>skpp-845-R sk20mer-21315
AAACGCCCGTAACTTACTGT
>skpp-846-R sk20mer-81697
TTCAGATCGTCAATACGCCT
>skpp-847-R sk20mer-18461
TCATTGACGTTAGCACAGGG
>skpp-848-R sk20mer-117307
TATTAAGGTGCCCTGGTCAC
>skpp-849-R sk20mer-8605
GCGGAAAACTGGTTTAGTCC
>skpp-850-R sk20mer-144960
CGACTTCACAACCAACACAC
>skpp-851-R sk20mer-12180
TCATGGATGCCATACTACGG
>skpp-852-R sk20mer-45139
CCGGCGTCTATCTACAAGTT
>skpp-853-R sk20mer-18704
TACCCACTCGCCACTACTAT
>skpp-854-R sk20mer-13391
TCATGTGTGAGTACTCTGCC
>skpp-855-R sk20mer-10729
ATATCTAGTTGCATCGCGGG
>skpp-856-R sk20mer-10062
TAACTTACCGTCCGCTATGC
>skpp-857-R sk20mer-2018
GGCTACCTAAGTTCGATCCG
>skpp-858-R sk20mer-11
TCTAAGTTTAGCGTAGCCGG
>skpp-859-R sk20mer-2466
TCACCCACATAGTTCTTCGC
>skpp-860-R sk20mer-45468
CTTACACCGACCACACTGTA
>skpp-861-R sk20mer-29549
TTTTAACCGGACTGCGTACA
>skpp-862-R sk20mer-7236
CAGCTTTTGGACGATGGATC
>skpp-863-R sk20mer-136403
ACTTATTCCGACCGTGTGTT
>skpp-864-R sk20mer-17515
GACTGGTTAGTAAGGTGCCC
>skpp-865-R sk20mer-6007
AGACGCCCTTCTGACTGATA
>skpp-866-R sk20mer-20315
GCCACATATAGTTGACCCCA
>skpp-867-R sk20mer-6622
AATTCCCCGTCATGCTTAGG
>skpp-868-R sk20mer-916
GACGCTACTATAGCTGCACT
>skpp-869-R sk20mer-35213
CTATGGATAGCGGATGTCGG
>skpp-870-R sk20mer-27026
GAGTGTCTACCTCCCTGTTG
>skpp-871-R sk20mer-11369
GCTTGGCTAATAGTGGGAGG
>skpp-872-R sk20mer-27678
CGAGGGTCGTCGTCTTATTT
>skpp-873-R sk20mer-17269
ACCGTATGTATGGACACCTG
>skpp-874-R sk20mer-4989
ATGCGGTCGACATCATTAGT
>skpp-875-R sk20mer-141020
ACTCGTGTCAAAACTTTCGC
>skpp-876-R sk20mer-116275
AACGACGAACCAAATCCTCG
>skpp-877-R sk20mer-5953
TTTAAGCGGGAACTCTTGGT
>skpp-878-R sk20mer-46369
AGGCCCAAAATAGAGTACGC
>skpp-879-R sk20mer-7626
AGCTTAACTTGCTAGCTCCC
>skpp-880-R sk20mer-13475
ATGGGCTCATTACTCGTGAG
>skpp-881-R sk20mer-37071
TCGCACACCCACATGTAAAT
>skpp-882-R sk20mer-30473
TTGCAAGTACAACTTAGCGC
>skpp-883-R sk20mer-29972
CCGGTTGTACCTATCGAGTG
>skpp-884-R sk20mer-13450
TGAACTTCCGGCACTTAAGA
>skpp-885-R sk20mer-53806
TTCTTCTTAGCAGGGCTAGC
>skpp-886-R sk20mer-121957
GTATTCTTACTTCCCGCCCA
>skpp-887-R sk20mer-25522
AAGCGTTCTTCGGTCTGTTA
>skpp-888-R sk20mer-3604
AACTCTAGTAGCAACGGACC
>skpp-889-R sk20mer-18247
GCTTATCAAGGGAGGGGTTT
>skpp-890-R sk20mer-8353
TAAGAGTGCTGCGTTCTACC
>skpp-891-R sk20mer-20917
TTGGGGTCTGATATTGACCG
>skpp-892-R sk20mer-69248
ACCTGGTTATTCGGTGTCAC
>skpp-893-R sk20mer-108850
TGAAGGCGTCGTTTGTTAGA
>skpp-894-R sk20mer-34200
TAGGCAGGCCCATTATTACG
>skpp-895-R sk20mer-1629
ACGATGTATATGGTCCTGCG
>skpp-896-R sk20mer-77615
GTTGTATCCTTCTGGGCCTT
>skpp-897-R sk20mer-71539
TGGAGAGTAGTGCATTTGCT
>skpp-898-R sk20mer-2238
TGTGTCTTATTTCACCCGCT
>skpp-899-R sk20mer-3426
AAGAGTTTCTCCCGTACGTG
>skpp-900-R sk20mer-101566
TGTTACATCACCTTCCCGTC
>skpp-901-R sk20mer-508
GTGTAGTGTTCCCCATACGT
>skpp-902-R sk20mer-101806
GTGTTAAAAGGTGTTCCGGC
>skpp-903-R sk20mer-56369
GGGTCCGGCTGATCTTATAC
>skpp-904-R sk20mer-57416
TTACTCATAGACCCGTGGGA
>skpp-905-R sk20mer-607
ATGACAGTCCTGTGTATGGC
>skpp-906-R sk20mer-28676
GCACATATTTAGGTTCCGCC
>skpp-907-R sk20mer-38949
TGTGATAACATCAGCGTCGA
>skpp-908-R sk20mer-4957
TTCTTCCTTTCGAACTCGCA
>skpp-909-R sk20mer-96289
CTAAAATTACGCTCCCGTGC
>skpp-910-R sk20mer-2420
GTGATCCAGAATGCACTCCT
>skpp-911-R sk20mer-41259
GAGACTTAGAAGGGCAGACC
>skpp-912-R sk20mer-5353
ATCGCGACCCATCTAACTTC
>skpp-913-R sk20mer-30729
AGAGGAACCACTTTTCTCGC
>skpp-914-R sk20mer-5702
ATTCACTCTCGATGATCCGC
>skpp-915-R sk20mer-56434
TGTACCAGAGTTTAGTGCCC
>skpp-916-R sk20mer-19035
ACTTTTATCCCTTTCCCGCA
>skpp-917-R sk20mer-27655
ATTTCTTCGCCCTACGTTGA
>skpp-918-R sk20mer-461
TGGGGCTCTGGCATTTAAAT
>skpp-919-R sk20mer-7735
ATTCCTAAGTAGTCCACGCG
>skpp-920-R sk20mer-28677
ATCATAACCACGACAACCCG
>skpp-921-R sk20mer-126
TAACACAAGTACGGCTACGC
>skpp-922-R sk20mer-15287
GAACGCTCGTAGACGTATCC
>skpp-923-R sk20mer-21202
CAATGTGCGGAACAAAGGAT
>skpp-924-R sk20mer-116774
CTTGGATTTGTGTGGCATCC
>skpp-925-R sk20mer-82354
TGGACAATCGGACTTGTAGG
>skpp-926-R sk20mer-4228
AGCCTGTGATCTGTTATGCA
>skpp-927-R sk20mer-20023
TCGATAATGATACCCAGCCG
>skpp-928-R sk20mer-109526
TACATGTACGGCTTTCGACT
>skpp-929-R sk20mer-33438
ATATTGCCAGTGATGACCCC
>skpp-930-R sk20mer-101943
TACTCGGAGCCTTTGTGTAC
>skpp-931-R sk20mer-2480
CTTGTAGGCTAAAACGCTGC
>skpp-932-R sk20mer-3080
CGGCACGTACTTTAGCATTC
>skpp-933-R sk20mer-51614
CAGTGGCTTCCCCTCTTATT
>skpp-934-R sk20mer-107590
TCATATGCCTCCTTGGTTGG
>skpp-935-R sk20mer-24565
CTTCATTGGTCTGGTGTCCT
>skpp-936-R sk20mer-8049
CGTTTGTTTCTAATCGGGGC
>skpp-937-R sk20mer-21872
AGACACCCTGTTTGGTAGTG
>skpp-938-R sk20mer-10535
GCACTTGGCTTAGATGCAAC
>skpp-939-R sk20mer-92841
GCTACCTGGTCGTTCTATCG
>skpp-940-R sk20mer-63026
TTATCAGAATCGGCCTGTCC
>skpp-941-R sk20mer-84502
ACGTGGGTAAGTGTTCTAGC
>skpp-942-R sk20mer-155142
GTGGATGTATGGGAGATGGC
>skpp-943-R sk20mer-36087
CGTTTAATGTGTGGGAGTGC
>skpp-944-R sk20mer-63654
TGGTTAGTCCTCTCCTGTGA
>skpp-945-R sk20mer-80110
TGATCGAACAAAACTCCGGT
>skpp-946-R sk20mer-40192
ATATTGTCCGACGACTCTGG
>skpp-947-R sk20mer-2764
TCATAACGGCCTGATTTGGG
>skpp-948-R sk20mer-17113
TGTATCTCGATTTGCGTCGA
>skpp-949-R sk20mer-4752
AGGACACAACCTTCGATCTC
>skpp-950-R sk20mer-14177
AGAATCACGTCCGTATCACG
>skpp-951-R sk20mer-35498
TTTCCCCGGCAGTTATAGTC
>skpp-952-R sk20mer-129244
ACAGCTTGAGATTGGAGCTT
>skpp-953-R sk20mer-38495
TCTTCATGAATCACGCGACT
>skpp-954-R sk20mer-3516
GTAGTAGTGACAGGACCACG
>skpp-955-R sk20mer-40012
GCGTATACCTTGCTTCCTGT
>skpp-956-R sk20mer-289
TTCCATGTGTTGGACCTAGC
>skpp-957-R sk20mer-30841
GATGCCCCTAGTTACATCCG
>skpp-958-R sk20mer-225
CAGGTGCGGCATTTACAAAT
>skpp-959-R sk20mer-20510
TCGCCAACGGGAAGGATATA
>skpp-960-R sk20mer-955
AGACGCAATACTGGTGATGT
>skpp-961-R sk20mer-63519
ATTCCCTGCTACGAATTGGG
>skpp-962-R sk20mer-43635
TATTAGGTAGGCTTTGCCCG
>skpp-963-R sk20mer-38377
GATTGGACGCCCTCTCTTTA
>skpp-964-R sk20mer-39241
CGATTAGTAACACGCGCAAG
>skpp-965-R sk20mer-882
TGAATCGTGGCCTGAGTTTC
>skpp-966-R sk20mer-15946
TGTACCTTTTCAACCCCGAA
>skpp-967-R sk20mer-108864
TACTATCGACCTTCCCCTCG
>skpp-968-R sk20mer-18796
CTGGATGGTAAAAGTCCCCA
>skpp-969-R sk20mer-3641
GGCTGATTGCTATGTGGGTA
>skpp-970-R sk20mer-39352
GGTGTTTATCTCCCGGTAGG
>skpp-971-R sk20mer-99580
GTAGTGCCTGTTCGTTCTGT
>skpp-972-R sk20mer-96295
ACTTTCGCCCTAATTCTGCA
>skpp-973-R sk20mer-13091
GAATCGTGCCATGGAATCAG
>skpp-974-R sk20mer-1438
ATGGGGATAGCCATCAGTTG
>skpp-975-R sk20mer-3555
TATCCGTGGAGCATTGATCC
>skpp-976-R sk20mer-10551
GGTACAATGTCGTCCGCAAT
>skpp-977-R sk20mer-18484
GATTGCTTATCGCGCTGTAC
>skpp-978-R sk20mer-14476
CTAGGCCACCCCTAAGAGAT
>skpp-979-R sk20mer-26441
GTAGGTTCGTGCTCCTTTGA
>skpp-980-R sk20mer-88844
GGCAGACACTTCTCGATCTT
>skpp-981-R sk20mer-16127
AAGTGACTCGTCCCACCTAT
>skpp-982-R sk20mer-9793
GGTATCCAGCTTTAGGCACT
>skpp-983-R sk20mer-134573
TAGATTAGAACCGGCCCTCT
>skpp-984-R sk20mer-103910
TAGAGTATTACGTCACCGCG
>skpp-985-R sk20mer-51135
TCTTGCGTTTCTCCTTAGCT
>skpp-986-R sk20mer-39908
TATCATTGTACTCCACGCCG
>skpp-987-R sk20mer-72119
TTAGGTGTGATTCTGCCAGG
>skpp-988-R sk20mer-748
CATCAGATATGGCACGCAAG
>skpp-989-R sk20mer-42174
CAACCTAGAATCAAGCCCGA
>skpp-990-R sk20mer-1110
CTAGAATTGAAGGGGTCCCG
>skpp-991-R sk20mer-9908
TAAGTTGCTTCACGGCCTAT
>skpp-992-R sk20mer-41590
CGGTACTATCCTGATTCGGC
>skpp-993-R sk20mer-35453
TCTTTTACCGTGTCTGTCGG
>skpp-994-R sk20mer-97046
TTCTGCTAGGCTCGGTAATG
>skpp-995-R sk20mer-1804
GCGTTCTAGGTTCTCACACT
>skpp-996-R sk20mer-1624
TGACAGGGACTTGGTTGTTT
>skpp-997-R sk20mer-8980
ACATGCATAGTTCAGTGCCT
>skpp-998-R sk20mer-38893
TTTGTCTTGATTTTCGCCCG
>skpp-999-R sk20mer-81302
ATTGGATTCGATTCGCCTCA
>skpp-1000-R sk20mer-7878
CAGATGACGTTCTCCGTTCT
>skpp-1001-R sk20mer-59039
AGTAGCTGTTCTATGTCCGC
>skpp-1002-R sk20mer-117538
TTATCTCGTGCCTTCGGTTG
>skpp-1003-R sk20mer-24316
CTAGATTGAGCGAAGGGCAA
>skpp-1004-R sk20mer-10988
TTGCAAATTGGCCTTGGATG
>skpp-1005-R sk20mer-313
CTGATTAGTAGCGGCTGTGT
>skpp-1006-R sk20mer-34921
CAGGCTAAGGGCAGAGTTTA
>skpp-1007-R sk20mer-27845
TTTGTTCCACATGATGCGTC
>skpp-1008-R sk20mer-5043
TCGCTGTTTTCGACTGATCA
>skpp-1009-R sk20mer-9563
AGGTCTATTGCTGCGTATCC
>skpp-1010-R sk20mer-38805
ATTCACATAGGTGAGGTCGC
>skpp-1011-R sk20mer-63385
TTGCCTGAGTGGAAAGAGTT
>skpp-1012-R sk20mer-8250
TGAAGCTAACCGTTCCTGAC
>skpp-1013-R sk20mer-100148
TCCACCATTCCACATTGTCC
>skpp-1014-R sk20mer-2142
ACAACTATCCGCTCCATGAC
>skpp-1015-R sk20mer-14536
TAACGTTATTCCCTGGCTCG
>skpp-1016-R sk20mer-7891
ACGACTTACTCTTTGGAGCC
>skpp-1017-R sk20mer-318
CTGTAATTTTCCTACGCGGC
>skpp-1018-R sk20mer-5375
AGTGTATGCGCTTACGTACC
>skpp-1019-R sk20mer-149940
CTTCGTGAGTATTGTTCGCG
>skpp-1020-R sk20mer-134266
GACTCTCCCGCTCCTATCAT
>skpp-1021-R sk20mer-20974
TGTTGCTCGTCTGGCTTATC
>skpp-1022-R sk20mer-68101
GCGCCTTCAACTAGCCTTAT
>skpp-1023-R sk20mer-7734
CGGCCAAAGAATCCTTTCAG
>skpp-1024-R sk20mer-91427
TTGACTATTCTCATGCCCCG
>skpp-1025-R sk20mer-50000
TGGCTCGTAGTACATTTCCC
>skpp-1026-R sk20mer-20188
CTGGCCTGTCAACTTTATGC
>skpp-1027-R sk20mer-22034
CTGATTAGGCAATATGGCGC
>skpp-1028-R sk20mer-42005
TGTAAGAGTCATGTCCGGTC
>skpp-1029-R sk20mer-17287
AACCGATTGGTACTGCACAT
>skpp-1030-R sk20mer-112416
GATGGATTGTCCTTTTGGGC
>skpp-1031-R sk20mer-12989
GAGAAATCGTCATCCGCTCT
>skpp-1032-R sk20mer-294
ATACTGAATGGTGCTCGACC
>skpp-1033-R sk20mer-18467
CTGGAGGTAGGGTTGTAAGC
>skpp-1034-R sk20mer-114206
CTGTATCATGGTTCCCTCGG
>skpp-1035-R sk20mer-43064
CGAAATTGTTTAACCCGGGG
>skpp-1036-R sk20mer-137
AGTGTTTCGAGTCGTTTCCA
>skpp-1037-R sk20mer-97287
GCCACCTTGTATGGTATCGA
>skpp-1038-R sk20mer-15066
ATGAAACTGAGCCCGCTATG
>skpp-1039-R sk20mer-632
TGTTCGCTGGTCTGTTGATT
>skpp-1040-R sk20mer-109819
CTGTTTAATCATGGGCGACG
>skpp-1041-R sk20mer-516
TTGTTATCTTTCTCGGGCCC
>skpp-1042-R sk20mer-17002
AGTTGCCTTGATAGCGCTAC
>skpp-1043-R sk20mer-34312
TCGATATTCTTAACGGCCCG
>skpp-1044-R sk20mer-41131
ACCGCTCTCGTTACAATCTG
>skpp-1045-R sk20mer-160
ACGTCTAGTGTGGTACGGTA
>skpp-1046-R sk20mer-8608
AAGTATTCCCTTAGGTGCGG
>skpp-1047-R sk20mer-1981
TAACTGCCCTTGATGTGAGC
>skpp-1048-R sk20mer-1375
TACAGTTACAGTGCTGGTCG
>skpp-1049-R sk20mer-51901
TTCTCCTAATCACTGGTGCC
>skpp-1050-R sk20mer-5203
ACCTACACAGCGAACTCAAG
>skpp-1051-R sk20mer-5340
CTGTATTTGGGGCTCCTGAT
>skpp-1052-R sk20mer-33955
TCCATTTGAAAGGGTCCCAT
>skpp-1053-R sk20mer-28534
TCCGGGATAGCTTCAAATCG
>skpp-1054-R sk20mer-28009
ATCCTGTGTTACCTTTGGGG
>skpp-1055-R sk20mer-5656
CTAATTGGCATCGCCCAGTA
>skpp-1056-R sk20mer-14423
AAGATGTCTGGCATTCTGGG
>skpp-1057-R sk20mer-9536
ATTAGTCGTACCCCAGGTGA
>skpp-1058-R sk20mer-40082
CCCAAGACTAACTAGGCGAC
>skpp-1059-R sk20mer-7091
TACGCGATTTGGGGTCTTAC
>skpp-1060-R sk20mer-1544
TTCAGGATGGGTATTTCGCA
>skpp-1061-R sk20mer-5359
TCATAAGAATGTCGGTCGGC
>skpp-1062-R sk20mer-89941
GGTTGGCCCTATTTTACCCA
>skpp-1063-R sk20mer-14491
TTCTTATCCCCTGTGAAGCG
>skpp-1064-R sk20mer-81598
GACTGTGAGTATGGTTCCCG
>skpp-1065-R sk20mer-5539
GTGTCGCTCGCAATCCTAAT
>skpp-1066-R sk20mer-21921
CGACTGCCGACATGATCTAT
>skpp-1067-R sk20mer-38102
GGTCAGGTGCCTTTTCCTAG
>skpp-1068-R sk20mer-13927
GGTAACATGTCCCCTACCTG
>skpp-1069-R sk20mer-543
ACATGCTTGTAAGGTAGGCC
>skpp-1070-R sk20mer-5711
ATATGTAACTGACCAGCCGG
>skpp-1071-R sk20mer-27175
CCAACGGTGTAAGAGGAGTG
>skpp-1072-R sk20mer-28830
ACGGTTTGCGCATTAGTACT
>skpp-1073-R sk20mer-26110
TCATAGAGTCGTTCCCGTTG
>skpp-1074-R sk20mer-102870
AACGGTCTGTTCTCGCTTTA
>skpp-1075-R sk20mer-30323
TGGGTCTACTCTGAAGCTCT
>skpp-1076-R sk20mer-7727
GGGAGGATGTAGACTGCGAA
>skpp-1077-R sk20mer-5082
GTCTCGGTGGAATACTCACC
>skpp-1078-R sk20mer-20835
AGGCCAAAGACAAGTACGAC
>skpp-1079-R sk20mer-724
TTTGTTCTCCCGTACCATGG
>skpp-1080-R sk20mer-89405
TAAACCACCCATATGCCTGG
>skpp-1081-R sk20mer-36043
TTTTAAGAGCCACTACCCGC
>skpp-1082-R sk20mer-63482
GCTTAGCTTGTTACATCGCC
>skpp-1083-R sk20mer-13791
TTACAGATTAGATCCGGCGC
>skpp-1084-R sk20mer-3231
TATGTGCAACCTACACGTGA
>skpp-1085-R sk20mer-3752
AATCCTGAACCGCTAACTGT
>skpp-1086-R sk20mer-37244
GCTTATTGCGTATGCATGCA
>skpp-1087-R sk20mer-131913
TACGGTACTGCTGTTGATCG
>skpp-1088-R sk20mer-10236
TTATGTAGTTACGGCGCTGT
>skpp-1089-R sk20mer-83635
TAGCATCTTACCTCTCCGGT
>skpp-1090-R sk20mer-10569
TCTACGTTATGCAGTCGAGC
>skpp-1091-R sk20mer-37011
GCAGTTACGCCAATGAGATG
>skpp-1092-R sk20mer-59713
ATTGCTGTAGTGGTTAGCCC
>skpp-1093-R sk20mer-11900
ATAGTGCCTTCCTGAGTTGC
>skpp-1094-R sk20mer-52429
TTTTATTGCCTCCGTACGGT
>skpp-1095-R sk20mer-1244
TGCAACTGGGAGATAATCGG
>skpp-1096-R sk20mer-107067
CGTCTGCTACCTCCTACAAC
>skpp-1097-R sk20mer-36756
CGAAGGGTGCTCCATTAGAA
>skpp-1098-R sk20mer-21760
GTTGACCATCTCACCCGTTA
>skpp-1099-R sk20mer-985
GGTTATTTACTCAACCGCGC
>skpp-1100-R sk20mer-56835
GTAGAGGTAGCTGATTCGGC
>skpp-1101-R sk20mer-145103
GATACCTTTCCTCTCCCACG
>skpp-1102-R sk20mer-16770
TCGAGCATCATCTCAAACCC
>skpp-1103-R sk20mer-125994
AATCTGGTATCGGACCCTCA
>skpp-1104-R sk20mer-100228
CATGCCTCGTTATCGCCTAT
>skpp-1105-R sk20mer-4783
TATAAACTGCGGTTAGGCCC
>skpp-1106-R sk20mer-1966
TTCTTAATGACTGGGGAGCC
>skpp-1107-R sk20mer-1998
TACATTCGTAACTGGCACGT
>skpp-1108-R sk20mer-2183
GACAGCTATTGTCGTGGTGA
>skpp-1109-R sk20mer-26906
CTTTCCTCCTCACACCATGT
>skpp-1110-R sk20mer-17658
TCATAATCCGCAGTTCCAGG
>skpp-1111-R sk20mer-34541
CACTTACCATTGATGCGTGG
>skpp-1112-R sk20mer-133012
ATAACTAGCAGGGTTCCCCT
>skpp-1113-R sk20mer-132231
TCACCTAGTTACTCGCGCTA
>skpp-1114-R sk20mer-72464
CCTAGCGAATCCATACACCC
>skpp-1115-R sk20mer-7800
TTCTATACATGCGCTGGCTT
>skpp-1116-R sk20mer-18183
AAGGTCTTTAGGACGGCTTC
>skpp-1117-R sk20mer-4574
TTATAGCAACACGGAGTCGG
>skpp-1118-R sk20mer-112784
CACCGTACTATCTGCGTGAG
>skpp-1119-R sk20mer-7099
GTCTCATGCTAGCCACGTAT
>skpp-1120-R sk20mer-25161
GACCTGACGCCAAACCATTA
>skpp-1121-R sk20mer-30938
TATATGTGTTCGTTGGGCCG
>skpp-1122-R sk20mer-73527
ATACGGGTCCAGTAGCCATT
>skpp-1123-R sk20mer-72974
GCTTTAACATACATCGCCGG
>skpp-1124-R sk20mer-130086
AGCTTTATCTTTGACGGCCA
>skpp-1125-R sk20mer-93121
CTCCAACATCTACCCCAGTC
>skpp-1126-R sk20mer-149585
AGACGACATCTAACCGAACC
>skpp-1127-R sk20mer-2041
AGTGAGTCTGCATTCTGTCC
>skpp-1128-R sk20mer-11023
TGCATCTGACCAATAGTCGT
>skpp-1129-R sk20mer-48449
TCGTCACATACTCAAGTGCC
>skpp-1130-R sk20mer-1833
TAGAGCGTAAAGGTCAACGG
>skpp-1131-R sk20mer-12558
CCCTAGGATACAGTGGTCCA
>skpp-1132-R sk20mer-92725
TTGCCTGTTTGATCCGATGA
>skpp-1133-R sk20mer-15357
TAGGATCTTTTCCGCTTCCG
>skpp-1134-R sk20mer-73207
ATATGAGCGCCTGCACAATA
>skpp-1135-R sk20mer-15646
CTTGAAATCTTGTCGCACGG
>skpp-1136-R sk20mer-35446
GCATTTCTTAATCGGTGCCC
>skpp-1137-R sk20mer-8078
TTAAAGTGACTTCGCCTGGT
>skpp-1138-R sk20mer-117655
GGCAGTCGTCAGGTTTAGTC
>skpp-1139-R sk20mer-81720
CGCGTGTTGGATTAGGTGTA
>skpp-1140-R sk20mer-23719
AAGTCTGATGGGTTACTGCC
>skpp-1141-R sk20mer-94128
GGAGAGTAGGTGGGATCAGT
>skpp-1142-R sk20mer-103753
TAATAGTAGCCAGTGGCCCA
>skpp-1143-R sk20mer-11789
AGTTGACCGACGTTTAGGAC
>skpp-1144-R sk20mer-19800
ACTGTTCTCGTTACAAGGGG
>skpp-1145-R sk20mer-1392
TTGGTCGTAACGAATCTCCG
>skpp-1146-R sk20mer-59
GGCTTTACTACAATGCGTGG
>skpp-1147-R sk20mer-7430
ATTCATGTGAGTTACGGGGC
>skpp-1148-R sk20mer-32558
GACTTTTCGGTCATCCCTGA
>skpp-1149-R sk20mer-77059
TATAAACACACCGACCGGAG
>skpp-1150-R sk20mer-1342
TCATTTCGTATCACGGGTCG
>skpp-1151-R sk20mer-16679
TTTACGGCCATGATATCCCC
>skpp-1152-R sk20mer-1654
TTTTGACTGGGACGATGCTT
>skpp-1153-R sk20mer-21758
ATTCTTCATACCGATCGCCG
>skpp-1154-R sk20mer-58874
TGTTATGGCCTTGGGTCAAT
>skpp-1155-R sk20mer-24924
TAGTGTCGTGGAGGAGTACC
>skpp-1156-R sk20mer-87524
CTACTGTCTGGCTTTGCACT
>skpp-1157-R sk20mer-5380
ACGGGCACAGAACTAGATTG
>skpp-1158-R sk20mer-3804
AATTTAGACCTACGTCGGCC
>skpp-1159-R sk20mer-53908
GACCATCCACCTCCGATGTA
>skpp-1160-R sk20mer-3308
TACCCCGACCACCCTATATT
>skpp-1161-R sk20mer-80938
ATACATCGAAATACGGCCGG
>skpp-1162-R sk20mer-2695
AGTTTTCCGCCCATCTTAGG
>skpp-1163-R sk20mer-91855
GTCTCTTTCGTTGCCGTTTC
>skpp-1164-R sk20mer-5195
ACTGTAGTGCATAGAGCCCT
>skpp-1165-R sk20mer-83599
CCGCCCACTCTACGTATAGT
>skpp-1166-R sk20mer-3379
TGACCCATCGCAAGCAATAT
>skpp-1167-R sk20mer-56376
CTATGAAGTCTTGGCGTCGG
>skpp-1168-R sk20mer-133270
ATAACATCCTGCTGATCCCG
>skpp-1169-R sk20mer-121322
AGTCGACATTAAGCCGTCAG
>skpp-1170-R sk20mer-12776
CCGATTGAACTGCGAGAATG
>skpp-1171-R sk20mer-26761
TAACGAACGTTTGGACTGCA
>skpp-1172-R sk20mer-15816
TGAGGGGTTCCTTTATTCGC
>skpp-1173-R sk20mer-79824
TGATCTAATCGTTCCGTGGG
>skpp-1174-R sk20mer-28861
GGACCGTGTGCTTTAGTTTG
>skpp-1175-R sk20mer-42057
CCACTCCGAGAGCCATTAAA
>skpp-1176-R sk20mer-152303
TGCAGCAAACAAAATGCACC
>skpp-1177-R sk20mer-149029
TAGTCCCACCACTACCAACT
>skpp-1178-R sk20mer-55970
AGGGCTTTCTTTGTTTCGGT
>skpp-1179-R sk20mer-9546
TTGGAAATCTACGCCTAGCG
>skpp-1180-R sk20mer-51078
GGTGGATCGATTGCTACAGT
>skpp-1181-R sk20mer-122080
ATTGTTCTCTCCCTCGTGGA
>skpp-1182-R sk20mer-9071
TGCATGAGTCTCAACCTTGT
>skpp-1183-R sk20mer-27549
AAACCGCTTAGACCTTCGAG
>skpp-1184-R sk20mer-46597
CAGTCCTACTCCTTCGTTCC
>skpp-1185-R sk20mer-1663
AGGTATATCCTTTGCACGCA
>skpp-1186-R sk20mer-112310
TCGTCAGTTAAGGTAACCGC
>skpp-1187-R sk20mer-52033
TCGGTCTTAGTGCGACTTTC
>skpp-1188-R sk20mer-3360
ATAGTTAGGCCTTGGTCACG
>skpp-1189-R sk20mer-9842
CGGCACGGACTATACATCAA
>skpp-1190-R sk20mer-3503
CGAATGCGATCCTAACCGTA
>skpp-1191-R sk20mer-46037
TGCATTTTGCATTTCAGCCT
>skpp-1192-R sk20mer-101604
TGCTAAAGTGCTGATAGCCC
>skpp-1193-R sk20mer-135634
ACCTTGTATCGCTAGTCCCT
>skpp-1194-R sk20mer-15370
AACTGTCTGTTAGGCATCCG
>skpp-1195-R sk20mer-135479
CGGATAGGTGTTTGGGCTTA
>skpp-1196-R sk20mer-72217
ACTCCATCCAAGCTCAACTG
>skpp-1197-R sk20mer-54525
CGCGATGGTACATTACGAGA
>skpp-1198-R sk20mer-57094
CTAGCTTTATAACGCACGCG
>skpp-1199-R sk20mer-34575
TACCGTGACACTTCAGTTGG
>skpp-1200-R sk20mer-51909
ATGTCACACACCCATCAGTC
>skpp-1201-R sk20mer-2193
TTACTTGTACCGTGCGTAGG
>skpp-1202-R sk20mer-58666
TTTTCTCGTGTCCTGGTTGG
>skpp-1203-R sk20mer-2989
CTAAGTTCGGCACGTCGTTA
>skpp-1204-R sk20mer-86310
AACCTCAAGTAGATGGCTGC
>skpp-1205-R sk20mer-317
TCGGGATTAGTAGGACTCCC
>skpp-1206-R sk20mer-13635
ACCTTTTGACCGTACCAGAG
>skpp-1207-R sk20mer-99915
GTGCCTAGTCTAACTTGCGA
>skpp-1208-R sk20mer-48780
CAATGTCCTACTGTGCCCAT
>skpp-1209-R sk20mer-51003
ATTTGCTGCTTTTCCACTCG
>skpp-1210-R sk20mer-26342
TAGGAGGGGTCAACAGAAGT
>skpp-1211-R sk20mer-10080
TGCTCGTAAGCTATCAGGTG
>skpp-1212-R sk20mer-14746
ATGGAGCTAAGTTTCTGCCC
>skpp-1213-R sk20mer-70545
AGGCTTCTAGGTCTTTGGGT
>skpp-1214-R sk20mer-112194
ATTGCGTCCCTGCTTCTTTA
>skpp-1215-R sk20mer-10225
CTACTGGATAGCGTCGTGTC
>skpp-1216-R sk20mer-115671
ACTCGTGTAAGTGATGAGCC
>skpp-1217-R sk20mer-131438
GGACTGTTCACCTTCCGATT
>skpp-1218-R sk20mer-783
CCTGGCAATCCGGAATGTTA
>skpp-1219-R sk20mer-91439
TAATTGTAAGGACGTGGCGT
>skpp-1220-R sk20mer-5215
TACCACTGACCCTAGCCTTC
>skpp-1221-R sk20mer-47261
TTCAAACCGTATCCACAGGC
>skpp-1222-R sk20mer-4251
GTCGGGACTGCTCGTTTAAG
>skpp-1223-R sk20mer-5728
ACTAAGAGTGTGACACAGCG
>skpp-1224-R sk20mer-4834
TTCGTGCCTAGTTCGTAACC
>skpp-1225-R sk20mer-14154
CGATTGTGGAACATGCAGAG
>skpp-1226-R sk20mer-95850
AGCTAGACACCTTTCATCCG
>skpp-1227-R sk20mer-7607
AGGCTTTTCTTCCGTTGGTA
>skpp-1228-R sk20mer-55798
CCTCGTATTTTACGTTCGGC
>skpp-1229-R sk20mer-18737
ATGATACTATGCCGGTTCGC
>skpp-1230-R sk20mer-26711
TAAATGGCTTTCGTGTTGGC
>skpp-1231-R sk20mer-27132
CGGTTGAGATTTAGCGTTGC
>skpp-1232-R sk20mer-135997
ACTCTGTAGGGCCTCATGAT
>skpp-1233-R sk20mer-8766
CCATAGGTGTCTCCGTAAGC
>skpp-1234-R sk20mer-89360
TTGTTGGGCCTGGAATAGTC
>skpp-1235-R sk20mer-239
TCTCTAGTCGGCGTGATACA
>skpp-1236-R sk20mer-134264
AAGGGTATTTAGGTGTGCGG
>skpp-1237-R sk20mer-60332
GAGTCAACCCCTTGTCTTGA
>skpp-1238-R sk20mer-82425
AGCGTTCAGGTTTCCATACG
>skpp-1239-R sk20mer-79922
GGAAGCCAAATGCCAGGATA
>skpp-1240-R sk20mer-4187
CTAGTGGTAGACGGCTTGTC
>skpp-1241-R sk20mer-21386
CTAGTAGGTGTTCGAAGCCG
>skpp-1242-R sk20mer-834
AGTTACAGGTGAGTGGGACA
>skpp-1243-R sk20mer-1190
ATGTTGCCCTAAATCTGGGG
>skpp-1244-R sk20mer-26166
GCCGGTTTTACAACGTTAGG
>skpp-1245-R sk20mer-16055
TCAATGGACGGAACATACCG
>skpp-1246-R sk20mer-14233
GTCTATGTCCGTCCGACAAT
>skpp-1247-R sk20mer-6140
TGATGCTAGATCCGTGACCT
>skpp-1248-R sk20mer-6301
GAGTTACATGCCTCTACGCA
>skpp-1249-R sk20mer-95
TGTGGATAAACAGTCGGACC
>skpp-1250-R sk20mer-58549
AGGATTTCAAGTAGCCTGCC
>skpp-1251-R sk20mer-21704
ATAGCTCTTAGCACACGCTC
>skpp-1252-R sk20mer-44007
TTGTTGGGCGTAAAGCTACT
>skpp-1253-R sk20mer-15588
ATTGTACCGTTTGAGGCTCC
>skpp-1254-R sk20mer-4336
ATACGTTCGTTTCCTCTGGG
>skpp-1255-R sk20mer-90162
ACGTTTATTCTCGCGTCCTC
>skpp-1256-R sk20mer-16988
ATATGAACTAATGGGGCCGC
>skpp-1257-R sk20mer-27524
TACGGGCATCAGAGGTTAGA
>skpp-1258-R sk20mer-18008
GACGAGGATTAACGTAGCCG
>skpp-1259-R sk20mer-61456
CGGCTGTCATTCCGAACTTT
>skpp-1260-R sk20mer-4216
GGGACGGTCTGTTACTATCG
>skpp-1261-R sk20mer-3043
TGACTAATTGTTGCTCGGGG
>skpp-1262-R sk20mer-1435
CGGTAGACGTTTGCTCATCT
>skpp-1263-R sk20mer-10104
TTTCCTAGTCCTCGGAGTCC
>skpp-1264-R sk20mer-45936
CTTTAGCGCGTAGACCCTTT
>skpp-1265-R sk20mer-54559
CTGCCTCGCCTGTATGTTTT
>skpp-1266-R sk20mer-32847
TGTTGGGAGACACCAGTAGA
>skpp-1267-R sk20mer-380
AAGGAGTCACGGTCATTCCT
>skpp-1268-R sk20mer-10198
ATAGTCCCGGACCTTAGAGG
>skpp-1269-R sk20mer-4324
AATGCTTGTTAGCGGGTAGG
>skpp-1270-R sk20mer-79953
AATTGTTTCGTGTGGTTCCG
>skpp-1271-R sk20mer-18057
TATCTCTGGAGGGCTTACGG
>skpp-1272-R sk20mer-10038
AGCTCTAATCACCTTGACGC
>skpp-1273-R sk20mer-15012
TGCGAATCGTACATAGGACC
>skpp-1274-R sk20mer-20969
GCTAGCTATTCGCGACTGTA
>skpp-1275-R sk20mer-54043
TACACGGGGTCAGTTGAATC
>skpp-1276-R sk20mer-57714
GCCAGTACATCCAGCCAATG
>skpp-1277-R sk20mer-8817
ACCAACTCCCATAGCAAAGG
>skpp-1278-R sk20mer-65908
GTCGAGGCGCATAACAAGTA
>skpp-1279-R sk20mer-7670
TATAGTTTAGCGCCGCTGTC
>skpp-1280-R sk20mer-8387
ATTGTACAGTATGCACCCGG
>skpp-1281-R sk20mer-83969
TTGTCATTACCTGTTCCCGC
>skpp-1282-R sk20mer-16317
TGCCTAGCTATTGTAGACGC
>skpp-1283-R sk20mer-100153
TTAGATCGGCCACTCTGAGA
>skpp-1284-R sk20mer-14873
TTTGAGTAGGGAGGTTTCCG
>skpp-1285-R sk20mer-11237
CATGCGCGTCGTAAGTACTA
>skpp-1286-R sk20mer-20673
AAGTATACCCCAAAGCACGG
>skpp-1287-R sk20mer-47698
CTTGGGTGTCCTTTGACAGT
>skpp-1288-R sk20mer-51220
CGCATGATTATGGCTCGATG
>skpp-1289-R sk20mer-3468
CACGAGAGACATGACCTGTC
>skpp-1290-R sk20mer-64663
ATTACACTTTTACGCCCCGT
>skpp-1291-R sk20mer-143030
ATCAAAGGACCGAGAACAGG
>skpp-1292-R sk20mer-27744
ACGGGTTCTTTTCACTCCTG
>skpp-1293-R sk20mer-150909
CCTGGCCTTCTTGTGGTTTA
>skpp-1294-R sk20mer-21557
CGTTATAGATCCCGTCCGTC
>skpp-1295-R sk20mer-142846
GGTCCGACCGACTTTTAACT
>skpp-1296-R sk20mer-8690
CTGTGCTGCCCCTTTAGTTA
>skpp-1297-R sk20mer-22513
AAATCTATACAGGGCGCTCG
>skpp-1298-R sk20mer-20746
GTACATCTGAGGGCGTTCTT
>skpp-1299-R sk20mer-10540
GTGTTTGTACACGAACGAGC
>skpp-1300-R sk20mer-1365
AATCGTCAGTCCCTGTTTCG
>skpp-1301-R sk20mer-2615
TATACTTGGGCTCACACAGC
>skpp-1302-R sk20mer-8196
AGTAGAAACCCGAGCTACGT
>skpp-1303-R sk20mer-1942
GATCGGAGCGGCAATATTCA
>skpp-1304-R sk20mer-15497
TTTTGAAAATTGGCCCCTGC
>skpp-1305-R sk20mer-2912
GGATGGTAGCCGTACTTCTG
>skpp-1306-R sk20mer-79607
CAGAGGTATGTTATGGGGCC
>skpp-1307-R sk20mer-2727
CGAATTGATCAGACGCGAAC
>skpp-1308-R sk20mer-53744
GGCGTTTCCCTTATAGCCAT
>skpp-1309-R sk20mer-4260
TGAAATCTAACACCCGGTCC
>skpp-1310-R sk20mer-50556
ATACGACACGCCAAGATACC
>skpp-1311-R sk20mer-3049
ATTCAGTGGTATCACACGCA
>skpp-1312-R sk20mer-32532
AGAGCTAGCAAATGTTCCCC
>skpp-1313-R sk20mer-95012
TAGTCTCCTCGGTCTTTGCA
>skpp-1314-R sk20mer-19877
AGGAATAAGAAACCGGCGAG
>skpp-1315-R sk20mer-6861
TCCTGAAACTTCGTAGTGGC
>skpp-1316-R sk20mer-28493
CGTAGGTTGATCTCTTGGCA
>skpp-1317-R sk20mer-8146
TAATGTTCACCTAACGGGGC
>skpp-1318-R sk20mer-2776
TACAGGAAGTCGTACGTGCT
>skpp-1319-R sk20mer-281
CCTAGTTGTCCACATAGGCG
>skpp-1320-R sk20mer-65375
AGGTAACCAGTAACACCCGT
>skpp-1321-R sk20mer-3010
CGCCAGCTAAAGAACACGTA
>skpp-1322-R sk20mer-21273
AGGATTCTACGACCCTTGCA
>skpp-1323-R sk20mer-15125
TACAAATAGGCGGGACACAG
>skpp-1324-R sk20mer-12018
GTGATTCTCATGTCCCACGT
>skpp-1325-R sk20mer-27959
TTGGTTTATTTGCAGCACCC
>skpp-1326-R sk20mer-92208
TGAAGCCACATAGACGGATG
>skpp-1327-R sk20mer-71848
CTGGATGACTCATGATGCCA
>skpp-1328-R sk20mer-128827
TGGCATTTTGTTCTGCGAAT
>skpp-1329-R sk20mer-113154
ATCGGTTGAAGTTCCTCGTG
>skpp-1330-R sk20mer-2852
AATCCGATTAGTAGAGCGGC
>skpp-1331-R sk20mer-43830
GTCACGGAGGTGTGTTTGTA
>skpp-1332-R sk20mer-6574
GCAAGTATGTGTAGGGCCAT
>skpp-1333-R sk20mer-55963
TCCGTTGTTGCCTCCATAAA
>skpp-1334-R sk20mer-5152
CACCTAGGGTCGAGTGACTA
>skpp-1335-R sk20mer-41432
GTCAGTGCTCTCAAGTGTCC
>skpp-1336-R sk20mer-1132
CATGAGGCGTTATTCTCGGT
>skpp-1337-R sk20mer-2221
GTATCCACTACGCTGACTCC
>skpp-1338-R sk20mer-541
GGAACAGGCATCTCACGATG
>skpp-1339-R sk20mer-19525
TCGGTGTAGGCTCCCATATT
>skpp-1340-R sk20mer-49829
TCAGTAAGGGGTGTCCAGAT
>skpp-1341-R sk20mer-4950
AGTAATGGATTTCCGAGCCG
>skpp-1342-R sk20mer-35602
CTCTTGTTTGCTCTCGGGTT
>skpp-1343-R sk20mer-3404
CTATTGCGTGCCGACTGATA
>skpp-1344-R sk20mer-49857
TTAGGTTAGTCCTCCCGTGT
>skpp-1345-R sk20mer-67341
AAGACACTCATAGATGCCGC
>skpp-1346-R sk20mer-136735
AATCTCTACGTTCGCCTACG
>skpp-1347-R sk20mer-14190
CTTCACAGTTGCTGGTACGT
>skpp-1348-R sk20mer-9754
CTTAGAGTTGTCGTGGCCAT
>skpp-1349-R sk20mer-66057
ACTTAAACTGTCGTAGCCCC
>skpp-1350-R sk20mer-38969
ATCTCCACAGAACCACAACG
>skpp-1351-R sk20mer-122
ATTCAGGGTTCCCACATCAC
>skpp-1352-R sk20mer-162
CCGTCTGACAGGGTTTGAAT
>skpp-1353-R sk20mer-31757
CGTATCCTCAGAAAGGCCAC
>skpp-1354-R sk20mer-54813
ATCGGTTCATTTGCTTTGGC
>skpp-1355-R sk20mer-40802
TAGTTCTTGGCGGTTTAGCG
>skpp-1356-R sk20mer-496
GCCTATGCTCTCTTAGCGAC
>skpp-1357-R sk20mer-17366
TGTACAGCGATTCCAATCCC
>skpp-1358-R sk20mer-127248
TTTTACTGTGACCGTCGACG
>skpp-1359-R sk20mer-140453
CCAGCATGTGCGAAAAGGTA
>skpp-1360-R sk20mer-92592
AAATCGAACACCCATTTCGC
>skpp-1361-R sk20mer-47230
TTAATAGGTAGGTGGGCGGT
>skpp-1362-R sk20mer-63237
AGCTTTTGGACCGTTGATCA
>skpp-1363-R sk20mer-8143
TTCTTTGCTAGGCCCTATGC
>skpp-1364-R sk20mer-35890
ATAATGTTGAGCGTGGACCC
>skpp-1365-R sk20mer-4857
GGAAGTCTTTGCCTGTGCTT
>skpp-1366-R sk20mer-35660
TCTTCAGCCCGCAGGATATA
>skpp-1367-R sk20mer-105717
TGTTGTCGGGGACCACTTTA
>skpp-1368-R sk20mer-132269
AGCCGCATCTATACTTCACG
>skpp-1369-R sk20mer-32658
TGTGGGAACGTCCTAGCTAT
>skpp-1370-R sk20mer-5934
TCGTTATACCTGGTTGAGCG
>skpp-1371-R sk20mer-2830
AAGCAAAGGAGTAGGGGAGT
>skpp-1372-R sk20mer-15336
CTTTACCGGGCCTGCTTATT
>skpp-1373-R sk20mer-6631
TTCATGTACAAGGCTACCGG
>skpp-1374-R sk20mer-97526
ACCGGGCTATTGTCGTTTTA
>skpp-1375-R sk20mer-21645
AGCTGGGGTCTGAATCTTTC
>skpp-1376-R sk20mer-37931
ACGTGTTCAGGTCAACCGTA
>skpp-1377-R sk20mer-142097
GTCTCTCACGAACGCCTAAA
>skpp-1378-R sk20mer-4568
AGTAAGCCAAGCTCCCAAAC
>skpp-1379-R sk20mer-8087
TCGATTGGAGGCTGCTTAAC
>skpp-1380-R sk20mer-48255
AATACTCCCAGCCACAACAG
>skpp-1381-R sk20mer-30913
TCTAGTTGCTGATGCCTCCT
>skpp-1382-R sk20mer-2976
TTACTGGCTGTTGTACCCTG
>skpp-1383-R sk20mer-84880
CTGGGACAAGTGGGTTTCTT
>skpp-1384-R sk20mer-56745
ATTTAGCTTCTGCGCATTCG
>skpp-1385-R sk20mer-3656
TGACATCTTGAGGCAGCAAG
>skpp-1386-R sk20mer-75300
ACTTATCGCTCAATTCCGGG
>skpp-1387-R sk20mer-389
CGGTGTAGTTATGCCCGAAT
>skpp-1388-R sk20mer-12077
GACAGTACTAGCATCCGACC
>skpp-1389-R sk20mer-6883
GGATTGGCTCATCCTCGAAT
>skpp-1390-R sk20mer-11873
AAAATTGCACATTCGACCCG
>skpp-1391-R sk20mer-147913
TCTTACGCTTTCGCCATACA
>skpp-1392-R sk20mer-6595
AGTCTTGAAAACCTCTGGGC
>skpp-1393-R sk20mer-7812
TGGCTGTCTTAGGGATGACT
>skpp-1394-R sk20mer-34558
ATTGTGATATCCCTCGCGTC
>skpp-1395-R sk20mer-1778
TTCAAAGGGGACTACGCTTC
>skpp-1396-R sk20mer-6905
GCTGTTTAGTGATCGCCTCT
>skpp-1397-R sk20mer-6201
TCCGCGTTCCATATTGTGAA
>skpp-1398-R sk20mer-25995
ACTTGTCTGTTGGTCTGACG
>skpp-1399-R sk20mer-67484
GTTTTATCGATCGCTGGTGC
>skpp-1400-R sk20mer-59733
CTGGTGTCCCCTGGTACATA
>skpp-1401-R sk20mer-84889
TATATACGTGGTGGGAGCCT
>skpp-1402-R sk20mer-48811
ATTAATCAGTGCAACCCCGG
>skpp-1403-R sk20mer-88028
TGTGGCGATGTGTGACAATT
>skpp-1404-R sk20mer-16114
CTTCCTCCTTGACCTAGGGT
>skpp-1405-R sk20mer-101818
CGGATCGTTACCGTACTAGC
>skpp-1406-R sk20mer-392
GACTTGACGAGACTGACTGG
>skpp-1407-R sk20mer-605
AGTGTAATGACTCAGCGTCG
>skpp-1408-R sk20mer-10911
GCATCTTATGTCGTGGTCGT
>skpp-1409-R sk20mer-23689
CTTGGTGCGTTGGTTAATCC
>skpp-1410-R sk20mer-129176
GGGCGAGTTAACAGATGTGA
>skpp-1411-R sk20mer-11359
ACTCAGTGTATGACTCACGC
>skpp-1412-R sk20mer-113912
GTCCGAGACAAATATGCCGA
>skpp-1413-R sk20mer-685
TTCCACGCTCCTAGGTCTTT
>skpp-1414-R sk20mer-39743
AGGCACACCGAATCCTACTA
>skpp-1415-R sk20mer-10290
CGTGTATACATCGATGGCGT
>skpp-1416-R sk20mer-43705
GTACTTTTACGTCGTTGGCG
>skpp-1417-R sk20mer-90010
CTTCATGCCCTCCTTGACTT
>skpp-1418-R sk20mer-91872
CTGGCCCTCTGGTCATCTAT
>skpp-1419-R sk20mer-5308
ACTCAGTTTATGGGTTCGGC
>skpp-1420-R sk20mer-23027
GATACGACCTCCCACCTACG
>skpp-1421-R sk20mer-83980
CCAAGTAAAAGCCCACCACA
>skpp-1422-R sk20mer-116856
GCTCCAACCCTAGTAGCTCA
>skpp-1423-R sk20mer-2117
GTAACTAGAGCCGGACACAG
>skpp-1424-R sk20mer-22343
TGTGATCTTATTGACGGCCC
>skpp-1425-R sk20mer-28167
TCGGTTTATTTCCAGGTCCC
>skpp-1426-R sk20mer-13110
TCTCTCGCCCATATAAACGC
>skpp-1427-R sk20mer-81904
AGCCTTTTCGCTTCTGTAGG
>skpp-1428-R sk20mer-142502
CTACATTGTGTGGCTGTTCG
>skpp-1429-R sk20mer-49913
TGGGGTCGCTTATAGTTCCT
>skpp-1430-R sk20mer-581
AGTTCGATGGCTCAGTACAC
>skpp-1431-R sk20mer-14466
GTACGTCGCTCATAGCTAGC
>skpp-1432-R sk20mer-5763
ATCGGCGTATTATGGTGCTC
>skpp-1433-R sk20mer-9878
GATGGGTTCCAACGTGACAA
>skpp-1434-R sk20mer-123066
TTGTCTCTTACCCTTGTGCG
>skpp-1435-R sk20mer-140437
CTTAGTGGAACCATGTGCGA
>skpp-1436-R sk20mer-14081
ATGAGTGTGCGCTTATACCC
>skpp-1437-R sk20mer-17865
TTATGTTGGGATGCGACCTT
>skpp-1438-R sk20mer-87487
TCAATCAAAGCGGTGTGGTT
>skpp-1439-R sk20mer-37216
GACACGGGCTTGTCATGTTA
>skpp-1440-R sk20mer-19077
GTGACTCATTAGGGCTTGCT
>skpp-1441-R sk20mer-142363
AAAGTAAGTGGGTCCAGTGC
>skpp-1442-R sk20mer-21998
ATCTGAAGGTTATGGGCCCA
>skpp-1443-R sk20mer-54359
ATCGATATCAAACCAGCCGG
>skpp-1444-R sk20mer-57697
ATTGGATCTTGCCTCATCCG
>skpp-1445-R sk20mer-2974
TCTACAGTCCGAACTCGTCA
>skpp-1446-R sk20mer-2992
ATTTATCCTGCCGTGGTTGA
>skpp-1447-R sk20mer-146980
AGTACTTGTTCGAGTTGCCG
>skpp-1448-R sk20mer-13390
TACCATTTGAGTGCTGGTCG
>skpp-1449-R sk20mer-150
GATCATACGATCCGGACCTG
>skpp-1450-R sk20mer-8811
AGTGGTTGTCCGATTAACCG
>skpp-1451-R sk20mer-859
TTGGGGTGCATGATAATCCC
>skpp-1452-R sk20mer-62926
TTCTCTGGGCAAGAAATGGG
>skpp-1453-R sk20mer-50838
AACACATCCCTACCCGTACA
>skpp-1454-R sk20mer-72542
AGACGGATTGACGACATCAC
>skpp-1455-R sk20mer-774
ATTATGGAGTCGCCACCTCT
>skpp-1456-R sk20mer-31767
AATGTCTGATGCAGTCTGGC
>skpp-1457-R sk20mer-130025
ATGCCCAGCGAGTTTATACC
>skpp-1458-R sk20mer-43217
GGGCAACGACCGTTACATTA
>skpp-1459-R sk20mer-36973
GCGCCAATCGGTAGAATTGT
>skpp-1460-R sk20mer-3488
GCAGTTAGATCCACTCCCTG
>skpp-1461-R sk20mer-76388
TTAAGAACAGATGCCGGAGC
>skpp-1462-R sk20mer-5774
TAGTGTCCCTATTTCGCCCT
>skpp-1463-R sk20mer-6845
CTAGCTTGCGCCCTTATCTC
>skpp-1464-R sk20mer-109087
GAATACTGACTTCGGCCCTG
>skpp-1465-R sk20mer-11560
GTGCGCGGTTCCTATTGATT
>skpp-1466-R sk20mer-16762
CAGCCGCCACCATACATATT
>skpp-1467-R sk20mer-34489
TGACAGAGTCAGCGTTGCTA
>skpp-1468-R sk20mer-1119
CCCAACCCGTAAACTCAGTT
>skpp-1469-R sk20mer-32281
TCCATTGGTCCGGTAGGTAG
>skpp-1470-R sk20mer-26544
AGTTTCTATTCCTCCGCGTC
>skpp-1471-R sk20mer-85143
GCCGTTGGCTATTCTGAGTT
>skpp-1472-R sk20mer-40120
TAGTCTTTTGCGCTCGTTGT
>skpp-1473-R sk20mer-778
ATTATATATGTCCCCGCGGC
>skpp-1474-R sk20mer-109862
GTTGAGCTTTACCCTCGGAT
>skpp-1475-R sk20mer-54384
TAATCTCCTGCGGACCTTTG
>skpp-1476-R sk20mer-2899
GGGATATCAAGCGGCACCTA
>skpp-1477-R sk20mer-70957
TAGTTTACAGCTGGTGCTCG
>skpp-1478-R sk20mer-5513
CATGAACGACATCCGGTGAG
>skpp-1479-R sk20mer-88406
GGTTGTCTTGGGTCGCTTTA
>skpp-1480-R sk20mer-12914
AATAATCCCCTTTGGGCTGG
>skpp-1481-R sk20mer-136321
GATGCTACTTCCCGCTTCTG
>skpp-1482-R sk20mer-45314
TCATAGTTCGGGCTTTTGGT
>skpp-1483-R sk20mer-41943
AGGGGTTTCTTTTGGAGGTG
>skpp-1484-R sk20mer-72790
AGTCAGAAAGAGCTGGCAAA
>skpp-1485-R sk20mer-11927
CCGTCGGGAGCTCAATAGTA
>skpp-1486-R sk20mer-9118
CGATTAGATACGGCAGCACA
>skpp-1487-R sk20mer-152363
TGTTTCGCTGTCCATTTTGC
>skpp-1488-R sk20mer-143718
TATGTTAGTACGCTCGCTCG
>skpp-1489-R sk20mer-54611
GACCGAACAGGAATACAGGG
>skpp-1490-R sk20mer-24609
AAGAGTCGCCTTCTAGCCTA
>skpp-1491-R sk20mer-20046
TACCTAGAGAGGCTCACTGG
>skpp-1492-R sk20mer-128852
ATACTGTCATGCCTCCTGGA
>skpp-1493-R sk20mer-28019
TCGCCTTTCTGTGTTCTACG
>skpp-1494-R sk20mer-16168
ACATTTACCCACACCGAGTC
>skpp-1495-R sk20mer-1802
TTCAAACTGTCTACGCTCCG
>skpp-1496-R sk20mer-10768
ATCGCCATCCCTTAACTGTG
>skpp-1497-R sk20mer-1569
TCCCACATGTAGAACAGTGC
>skpp-1498-R sk20mer-31969
GTACATCGGCCATTCTTTGC
>skpp-1499-R sk20mer-64993
GTTCCATGTAGCACTCGTCA
>skpp-1500-R sk20mer-5743
GTCGAATGTCAGGATTCCGG
>skpp-1501-R sk20mer-4679
AGTAAGTTCTTTCCCGTGCC
>skpp-1502-R sk20mer-670
GGGCTCCCGGATTTTGTAAG
>skpp-1503-R sk20mer-112368
TGGCCGTGTTCACGAAATAG
>skpp-1504-R sk20mer-66791
TGTAGTTTGTTGACGGGTCG
>skpp-1505-R sk20mer-82019
AAGATCGGTAGGCGTCCTAT
>skpp-1506-R sk20mer-3297
AATCTTCATGACGGGGAACC
>skpp-1507-R sk20mer-13173
CAGTGACTCATTCTCCGACC
>skpp-1508-R sk20mer-21431
TCACTGATTGCGACGTTTCA
>skpp-1509-R sk20mer-147465
CTCTACAACCTGACCAGAGC
>skpp-1510-R sk20mer-17170
GTGATCACACAAACCACCCT
>skpp-1511-R sk20mer-50372
TCGAAGATGTGTGCTAGTCG
>skpp-1512-R sk20mer-39666
TAACGCTTCCGTCCTTTGTT
>skpp-1513-R sk20mer-15642
CTATCAACACGTGACACGCA
>skpp-1514-R sk20mer-129838
AGGATGGAAAAGCATCGGAC
>skpp-1515-R sk20mer-133169
CTTTCTACAGAACTGCGGCT
>skpp-1516-R sk20mer-30349
AGTACTGTTCCTCTTTCGCG
>skpp-1517-R sk20mer-36131
ATGTTTTGACATTACGCGGC
>skpp-1518-R sk20mer-29551
ACAGGCGAATTTAAGGCGTT
>skpp-1519-R sk20mer-32291
AGGTTAGCGTTAGGTCCTCA
>skpp-1520-R sk20mer-1994
ATTAGAACTGCGCCTTTCGG
>skpp-1521-R sk20mer-63263
ACTTGACAGTTCGGCTTTCC
>skpp-1522-R sk20mer-23519
CAGTAGGACCCTTGCCTTCT
>skpp-1523-R sk20mer-71948
GTGTAAAGTTAGGTGCGGGA
>skpp-1524-R sk20mer-40688
ATTGACTATGTTCCTGCCGG
>skpp-1525-R sk20mer-1036
CACGACAATTTGTACGACCG
>skpp-1526-R sk20mer-16354
ACACACATCAATACGGGACC
>skpp-1527-R sk20mer-30101
AAATGAGGCAGGATGTGTCC
>skpp-1528-R sk20mer-134058
TAGAGTGCGTATGTCCGTTC
>skpp-1529-R sk20mer-1002
ATATCGGTTAGTCCCCGTGT
>skpp-1530-R sk20mer-144922
GAAATTCCTTCGGGCTTTCG
>skpp-1531-R sk20mer-31001
ATAGCGTGTTCCTTATGCCG
>skpp-1532-R sk20mer-9112
GTTCTGATGAACAGGGCGAT
>skpp-1533-R sk20mer-91492
ACTTTTGTTGACGCCGCTAT
>skpp-1534-R sk20mer-937
GTATCGTGAACGTTCCGTCA
>skpp-1535-R sk20mer-5710
TGTCGATTGTACCCGATTGC
>skpp-1536-R sk20mer-145141
AGTGTTTCTGGGTCGATTGG
>skpp-1537-R sk20mer-120273
GGTGAGGTCGTCTGATTTGA
>skpp-1538-R sk20mer-55469
TCAACCCGGTCCTGTTCATA
>skpp-1539-R sk20mer-37776
CCACGCTTGCTGTCTTATCA
>skpp-1540-R sk20mer-2705
AGCCAATAAGGGATTCCACG
>skpp-1541-R sk20mer-1841
CAAACTAGGTGGGGCCATAC
>skpp-1542-R sk20mer-12823
GTGATCCGAGAGCCCCTATT
>skpp-1543-R sk20mer-12736
AGAGCGATTTTATGGCCGTT
>skpp-1544-R sk20mer-73
TGAGTAACGTTCTACCCCGA
>skpp-1545-R sk20mer-41995
CATTAGAGCTCTCCCCAAGC
>skpp-1546-R sk20mer-66308
ATCTTTTGGCTGTGGACTGT
>skpp-1547-R sk20mer-58952
TACCCAATCAGTTGCGGTTC
>skpp-1548-R sk20mer-114982
CTAGCTTTTCCGTGGATGCT
>skpp-1549-R sk20mer-150049
TTCTGACAAAGCGAGCCTAG
>skpp-1550-R sk20mer-3901
TCCGGATCATCTTTCCCTGT
>skpp-1551-R sk20mer-2523
GTTACTTCGGGTCCATGACC
>skpp-1552-R sk20mer-36039
AGCTTTGTATCGCTCGTTGT
>skpp-1553-R sk20mer-9028
TACTTCTGACTCCCTGGACG
>skpp-1554-R sk20mer-1652
CCGTCCGGTGAAATGGAATA
>skpp-1555-R sk20mer-3627
CGAGTAGATTCGTTGCCCAC
>skpp-1556-R sk20mer-78230
GCAACCTACCCTTCGCTATG
>skpp-1557-R sk20mer-28353
AGCGAGTTCTGATCCTACCA
>skpp-1558-R sk20mer-111859
AGGACTATTGCTACTCCGGG
>skpp-1559-R sk20mer-5669
ACGATTCCAATGGACATGCG
>skpp-1560-R sk20mer-65003
GCTACTTAAGGGGTGTCGTC
>skpp-1561-R sk20mer-23894
CATGAACCCGCCTCACAATA
>skpp-1562-R sk20mer-65637
GGAGTCTGTTGCGCATCTTA
>skpp-1563-R sk20mer-9290
TTGTTCTCCCCGTTTGAACC
>skpp-1564-R sk20mer-11860
ACCTAGTCCCAAGGAGATCG
>skpp-1565-R sk20mer-113085
GGCCAGATCCAAACCACATC
>skpp-1566-R sk20mer-5229
CGACCACCAACAAGCATAGA
>skpp-1567-R sk20mer-23539
GGTTTGGTGCCTGGTTAGTG
>skpp-1568-R sk20mer-7568
CTACGTGGAGCGACTGTAAC
>skpp-1569-R sk20mer-15396
CCGTGAATATGGTGGTCCAC
>skpp-1570-R sk20mer-22138
TCATGAGTTCGGGTAAAGGC
>skpp-1571-R sk20mer-145198
CAGTCTATGGAGGGGTGTGT
>skpp-1572-R sk20mer-25187
ACTCTTTCGGTTTCTAGCGC
>skpp-1573-R sk20mer-16760
TTACTTGTGGCTTCGAAGCT
>skpp-1574-R sk20mer-98297
TCCGGTCTTTTATCGTTGCA
>skpp-1575-R sk20mer-1512
GAATGTAGTACTACGGGCGG
>skpp-1576-R sk20mer-21198
GCTCGACGTACCCTGAGTTT
>skpp-1577-R sk20mer-139798
ACTTTAGAGGGAGGCGTGTA
>skpp-1578-R sk20mer-120275
CACCCAAGCAACGAAGAAGT
>skpp-1579-R sk20mer-38593
TTTTACTCCATCGCCGTCAC
>skpp-1580-R sk20mer-13940
ACGCAATCCTTCGTCTACCT
>skpp-1581-R sk20mer-53651
CGAGGTTGGAAACACCCATT
>skpp-1582-R sk20mer-123757
ACAAGTAACCATCTCAGCCC
>skpp-1583-R sk20mer-24827
TTTAGCGGTCCTTTGGTACG
>skpp-1584-R sk20mer-11577
TCCAGAGTAGGGACTTACCC
>skpp-1585-R sk20mer-459
AAAGCCCCACGGAATTGATC
>skpp-1586-R sk20mer-91943
CCTCAACCTCCGTTTCCAAT
>skpp-1587-R sk20mer-4019
TCCAACGCTTAAACTAGGGC
>skpp-1588-R sk20mer-10117
TAAATTCTTGCGGGTTTGGC
>skpp-1589-R sk20mer-6115
TGGGCACTGAGAGTACTAGG
>skpp-1590-R sk20mer-30183
GTCTCGCCTTCGATCTTCAA
>skpp-1591-R sk20mer-9495
ATGTGGGGTGTATATTGCCC
>skpp-1592-R sk20mer-10961
GTATTGATATGCGGGGTCCC
>skpp-1593-R sk20mer-62556
CCTGCGCCGTCTTGTATTTA
>skpp-1594-R sk20mer-22139
TAAATACCACCCTCGTGTGC
>skpp-1595-R sk20mer-5065
TCCGAAAGAAGTTTAGGGCC
>skpp-1596-R sk20mer-63574
CTCTCCTACGTGGCAGATTG
>skpp-1597-R sk20mer-12943
ACCATTTTGGGGTTAGTCCG
>skpp-1598-R sk20mer-72277
AATGACTATGTCGCACCAGG
>skpp-1599-R sk20mer-29788
AAACGTATACACGGACGAGC
>skpp-1600-R sk20mer-37560
ACGTAACTTGTCAGTGCACC
>skpp-1601-R sk20mer-20584
ATGTGAGTAACTTGTGCCCC
>skpp-1602-R sk20mer-71014
CGAGCACTCAACAAACCCAT
>skpp-1603-R sk20mer-25132
CCTCTGCCCGTCTGGTATTA
>skpp-1604-R sk20mer-50101
ATCGACTCCCTGCCTATACG
>skpp-1605-R sk20mer-24329
GCTCTAATCGAACCCCGTAC
>skpp-1606-R sk20mer-68154
TACATCTTCACGAGCCGAAC
>skpp-1607-R sk20mer-8749
TACAATCGTAATCTGCGCGT
>skpp-1608-R sk20mer-30988
ACAAGCAGTTCCCTTTCAGC
>skpp-1609-R sk20mer-14519
GTATCTAAGAGGCCGTGCAA
>skpp-1610-R sk20mer-32018
CAGTACGGAGCAGCCATAAG
>skpp-1611-R sk20mer-1468
AGGTAGACTCGTACTCTCCG
>skpp-1612-R sk20mer-51348
AGCGTCACAAGGTAACTTCC
>skpp-1613-R sk20mer-114865
CACCACCTCTCCCACTGTAT
>skpp-1614-R sk20mer-49204
GAACCAAGAAACAGGCCTCA
>skpp-1615-R sk20mer-11439
GCGTCTGATAACTCGCTTGT
>skpp-1616-R sk20mer-10805
TCAACGGAGGGCTTTATGAC
>skpp-1617-R sk20mer-6755
AGCCGATATTCTACAACCGC
>skpp-1618-R sk20mer-34134
TCTTGCAGCTCGGAGACTAA
>skpp-1619-R sk20mer-56484
GCTTATAAGGGACACCCACG
>skpp-1620-R sk20mer-92843
AACACCACTCCTTCCAAGGA
>skpp-1621-R sk20mer-149342
CAGTCGTTGGGTAGAGCCTA
>skpp-1622-R sk20mer-7514
CAAACAACGGGTCCACAGTT
>skpp-1623-R sk20mer-61500
TGTCCGTTAAATGGTCTGGG
>skpp-1624-R sk20mer-4603
GCTCAGTCTGTAACTCGCAA
>skpp-1625-R sk20mer-26159
TGCCTCGACTGTTAATACGG
>skpp-1626-R sk20mer-8856
GTGTGCCTACGCTTTTAAGC
>skpp-1627-R sk20mer-58988
GGACAAATAAAGCGGGCCTA
>skpp-1628-R sk20mer-13065
TAAACTGCATGTGGGGATGT
>skpp-1629-R sk20mer-148899
GTATAAATCTGCCGCGACCC
>skpp-1630-R sk20mer-53284
GTAGATTGCTCCGTTTTGGC
>skpp-1631-R sk20mer-61816
AATGAGGGAGGGTGTGATGA
>skpp-1632-R sk20mer-17701
TTCTGAGGTTGAACGGTTCG
>skpp-1633-R sk20mer-12403
TTTTGGTTTCGCCGTTAACC
>skpp-1634-R sk20mer-30735
ATAGGCTCGTCTGACCATGA
>skpp-1635-R sk20mer-3788
ACGGTATAAACCATCGCAGC
>skpp-1636-R sk20mer-9428
TAGTTTTGCGATCTGACCCG
>skpp-1637-R sk20mer-25825
CTAGGTTTTGCAATCGCAGG
>skpp-1638-R sk20mer-1358
GTGGTGCTCGGAATCAGTTT
>skpp-1639-R sk20mer-38646
GACACGTGATTGTGCTTTGC
>skpp-1640-R sk20mer-66860
ATGGCATGTCCCAACACTAG
>skpp-1641-R sk20mer-41609
AATCGTCTTGCCGTCACAAT
>skpp-1642-R sk20mer-63206
CTTTGCGTTGGGTGCTTAGA
>skpp-1643-R sk20mer-12013
AGTTGGACTAATGCAACCCG
>skpp-1644-R sk20mer-59571
GTGTTCGTCCTTTCGCTACT
>skpp-1645-R sk20mer-4864
TAACGACTGTCACCTACCGA
>skpp-1646-R sk20mer-16290
TAGTCATACTCCAGGCGTCA
>skpp-1647-R sk20mer-139
AGTTCTCGATATGCTGGGGT
>skpp-1648-R sk20mer-8228
TGTGACCTAGACCAAGTGGT
>skpp-1649-R sk20mer-27055
TACCAAATAGCACACGGACC
>skpp-1650-R sk20mer-37402
AGTACGTCAAGGAGGGTGTT
>skpp-1651-R sk20mer-901
CTGTTTACGGCGCATGATTC
>skpp-1652-R sk20mer-64194
AGTCATTCTTCACGTTGCGT
>skpp-1653-R sk20mer-44241
GTTTCGTAGATCGTGGCGAA
>skpp-1654-R sk20mer-20892
CTCAGGGGAGAGGTAGTCTC
>skpp-1655-R sk20mer-9033
CTATATTGGCTCGACCGGGA
>skpp-1656-R sk20mer-31676
AGCAGGAGCTACCATGAGTT
>skpp-1657-R sk20mer-6277
GATCTCCATGGTCCCCAATG
>skpp-1658-R sk20mer-1054
GAATCGACGTGGGACATCAC
>skpp-1659-R sk20mer-4088
ATGTAGGTCACCATGTGCCA
>skpp-1660-R sk20mer-120944
TAGATCCTCACAGACCGACC
>skpp-1661-R sk20mer-14501
GTAATGTTGGATCGGAGGCC
>skpp-1662-R sk20mer-3560
AGACTAAAGGCGTGCTCATG
>skpp-1663-R sk20mer-100105
GTCTCTTGGGTTTCGGGTTC
>skpp-1664-R sk20mer-38549
TACAACTGGAGCCCTCGTAA
>skpp-1665-R sk20mer-57877
ACTGCAAACTCCCGTAGTGA
>skpp-1666-R sk20mer-26479
ACATGTTCTACGCGAAGCTC
>skpp-1667-R sk20mer-229
GACAGTCAGGTTGCATGTGG
>skpp-1668-R sk20mer-53440
TATAGGCCCACCCTTACAGG
>skpp-1669-R sk20mer-40285
ACGTAGAAAAGGCCAAACCC
>skpp-1670-R sk20mer-68258
AATTGTCTATTGGTCCGCGT
>skpp-1671-R sk20mer-1607
GTTCTCTTAAGCGTGGGACG
>skpp-1672-R sk20mer-16225
ACTTCTTCGGCTTCATAGCG
>skpp-1673-R sk20mer-16529
TACATGGTCCCTACGGAACT
>skpp-1674-R sk20mer-10877
GCCTGGTGTATTTCGCATTC
>skpp-1675-R sk20mer-27637
AGTTGTCTAAACTACGGGCG
>skpp-1676-R sk20mer-2134
AATACAGACCAAACCCCGCT
>skpp-1677-R sk20mer-13236
ATTGCCTATGTTCACGCTGT
>skpp-1678-R sk20mer-154192
GTTTCGGTTCCCCTCCTTTG
>skpp-1679-R sk20mer-3852
TGTGTGTTTAGCGCCTATCG
>skpp-1680-R sk20mer-11501
CGACCACCTCATGTACCTTG
>skpp-1681-R sk20mer-11896
ATATGGGTAGGCTACCACCG
>skpp-1682-R sk20mer-3951
CTATGGTTCTTACCTCGCCC
>skpp-1683-R sk20mer-791
GAGTAAGTAGGGCGGGTTTG
>skpp-1684-R sk20mer-42330
TGCGTGGTGTATTAAGGGAC
>skpp-1685-R sk20mer-132716
ACCGCCTCGAATCACTACAT
>skpp-1686-R sk20mer-995
CACTTCCAGCGAAACGGTAA
>skpp-1687-R sk20mer-2277
TTAAATCTCTGGGCAGGCAC
>skpp-1688-R sk20mer-62869
TGATTAGCAGACAGTCGACG
>skpp-1689-R sk20mer-15772
TACCATCCAATCACCCGAGA
>skpp-1690-R sk20mer-71284
TATTCTTCGGCAATCGGACC
>skpp-1691-R sk20mer-77541
AGCTAACGCAGAGGTAGGTA
>skpp-1692-R sk20mer-22667
AGTATTCACCGTGTTCGAGC
>skpp-1693-R sk20mer-5400
TGATCTTGTTTGGCCTGTCG
>skpp-1694-R sk20mer-25537
CTTACACACCACCTCGTGTT
>skpp-1695-R sk20mer-12397
CTGCTGCGGTAGGTAATGTT
>skpp-1696-R sk20mer-54196
TCCGGCTCTCCCTTAAGATC
>skpp-1697-R sk20mer-82847
AAGCACTGTGTGGTCGTTAG
>skpp-1698-R sk20mer-77568
TGACTAGACCCTCAGCCATT
>skpp-1699-R sk20mer-105320
CTATTTTCGGTGGCGGATGA
>skpp-1700-R sk20mer-23706
TCGCAAACTCCCTAAAACCG
>skpp-1701-R sk20mer-360
TATGGGTTACTTTGCCGCAA
>skpp-1702-R sk20mer-28400
GAAGATCCCCGGAGACTGTT
>skpp-1703-R sk20mer-20598
GGTGGACGCAGACAATCAAA
>skpp-1704-R sk20mer-862
CGTCGATGCCATGTCCATAA
>skpp-1705-R sk20mer-24366
ACGGACTGGTTCCCTATTCT
>skpp-1706-R sk20mer-23026
ACTAATTCTGTTCCGCTCCG
>skpp-1707-R sk20mer-63175
TAAGTTTGGTAGTTGGCGGG
>skpp-1708-R sk20mer-25626
TGTCGCTTATTCAGCACTCG
>skpp-1709-R sk20mer-65543
GGGTTTTCCTCCCTTGTCTT
>skpp-1710-R sk20mer-5458
TATGGTCGACACCCCTAAGG
>skpp-1711-R sk20mer-53587
GGCTTAGACGAAGTAGACCG
>skpp-1712-R sk20mer-1849
GTCCAGAAGAATTGCCGTCT
>skpp-1713-R sk20mer-3417
TTTAACCTCCTCGTCTGCGA
>skpp-1714-R sk20mer-3369
GACGAACGTTGCTGCTGATT
>skpp-1715-R sk20mer-23439
CGTTTATCCCATCGCTGGTT
>skpp-1716-R sk20mer-84378
CGGATATCTTCAAGGCCTGG
>skpp-1717-R sk20mer-9030
TCTAGCCCGTTGATTGTTGG
>skpp-1718-R sk20mer-47102
CTGGGTGCCCTTGGTCTATA
>skpp-1719-R sk20mer-23033
CTTATTATGACGGACGCGCT
>skpp-1720-R sk20mer-24301
AAAACTGCCCTCTCGCAAAG
>skpp-1721-R sk20mer-30663
CTGGTGTTGTCGTTCGCTTA
>skpp-1722-R sk20mer-2
GGTCTTGACAAACGTGTGCT
>skpp-1723-R sk20mer-3259
AAGGTCTAACTTTCTCGCCG
>skpp-1724-R sk20mer-7485
GGCAAAGCTAACTTCCTCGA
>skpp-1725-R sk20mer-13862
CTGTTGTTGGGACATCCGTA
>skpp-1726-R sk20mer-67036
GACACATTTAAAGCAGCCGG
>skpp-1727-R sk20mer-5110
CTTTGCAGATGGGAGGAACC
>skpp-1728-R sk20mer-126915
CGATGTGTATTTGCGTACGG
>skpp-1729-R sk20mer-54431
TGACGGCGCTTATTTCCTTG
>skpp-1730-R sk20mer-82161
GACCATAATCCCGATCGCTT
>skpp-1731-R sk20mer-142341
CTAGTCTGGGTTGGTAGGCT
>skpp-1732-R sk20mer-32695
TCTCGTTCTCACGGTACTGT
>skpp-1733-R sk20mer-69797
GAGTATCTAGTGCGGCTCGA
>skpp-1734-R sk20mer-17832
AGATGTCGCATTAGCCTTGG
>skpp-1735-R sk20mer-117291
ATTTGTGGTCCCGTTACTGC
>skpp-1736-R sk20mer-1165
AGTAAGTGTTCCTTGTCGCG
>skpp-1737-R sk20mer-468
AAGATGTTCGACCTACGCTC
>skpp-1738-R sk20mer-26281
CCTCGGGTAGGCTTAGACTC
>skpp-1739-R sk20mer-25047
TTACGTGGCACCGTTAATCG
>skpp-1740-R sk20mer-27107
GGAGTTTCTGCCAACGTACT
>skpp-1741-R sk20mer-1678
TCGTTATGTTTCTCGGTGCC
>skpp-1742-R sk20mer-1675
TGAGGTCCTTAGGTCGTTGG
>skpp-1743-R sk20mer-2762
CCTGTATTTGGACTGGGCTG
>skpp-1744-R sk20mer-326
TAGTACTCCCCTCAAGCTGG
>skpp-1745-R sk20mer-10866
AAATTCTCCAACCTCCCGTG
>skpp-1746-R sk20mer-7857
CAGATGATCTGTACGCCTCG
>skpp-1747-R sk20mer-24624
AGATTCAATCAAGCGGTGCA
>skpp-1748-R sk20mer-1281
AATCTGCTATCAATGGCCGG
>skpp-1749-R sk20mer-19919
TTGGATCATAAACCGGACCG
>skpp-1750-R sk20mer-16831
TGAACCTAACAGAGGGCACT
>skpp-1751-R sk20mer-28583
GGCCACGGACCATTATACTC
>skpp-1752-R sk20mer-1339
ATTCGACTGCGACCAAACTT
>skpp-1753-R sk20mer-120293
CTTACCACACTCGCATCTCG
>skpp-1754-R sk20mer-111487
AGGGATAGGTGAGACTCTGC
>skpp-1755-R sk20mer-18070
ATGTCTATTTGGCGTCCCCT
>skpp-1756-R sk20mer-77209
ACTAGCGTTGGGGTAGAAGG
>skpp-1757-R sk20mer-35786
AGTTCTTTGCGTCCCCATTT
>skpp-1758-R sk20mer-1860
TTACGAATGCGACTGGAACC
>skpp-1759-R sk20mer-7025
CGCCATCACCTGAAGCATTT
>skpp-1760-R sk20mer-45893
TGAGCACGGTGTGTTGATTT
>skpp-1761-R sk20mer-18956
CTAAGTAGGTGCGGGGTGTA
>skpp-1762-R sk20mer-114003
ACTTAAGGCTGTGCTCATCG
>skpp-1763-R sk20mer-74875
CCACGCCTTGTCACTATGTC
>skpp-1764-R sk20mer-64075
GAATGGTGAGCATGGTCCAA
>skpp-1765-R sk20mer-149841
GAGCCTGGCCCGTATTCTAT
>skpp-1766-R sk20mer-143673
GGGACACAACGCGATCATTA
>skpp-1767-R sk20mer-6012
CTTTGGTTCGGTGCCTGTTT
>skpp-1768-R sk20mer-64603
ATACCATGGTCCCTACCTGG
>skpp-1769-R sk20mer-10562
TTGGGTCTGATCCGTTGGTA
>skpp-1770-R sk20mer-16390
TTCGCGTGTTTTCCCTAGTT
>skpp-1771-R sk20mer-5048
TCGTAAGACTAGGAGGCAGC
>skpp-1772-R sk20mer-32208
ACGAGCAGTCTATAAGCCGA
>skpp-1773-R sk20mer-81217
CTTTAGATTGGACCCGCTGT
>skpp-1774-R sk20mer-8081
GAAACATCGTTCCGAGCTCT
>skpp-1775-R sk20mer-9335
TACATACGGGGTTTGAACCG
>skpp-1776-R sk20mer-78598
GGACGTGAAGCTCGGATCTT
>skpp-1777-R sk20mer-59754
CTATTCCCCAGCCAAACCAA
>skpp-1778-R sk20mer-9707
GTCTAGCCAGACTCCCCAAA
>skpp-1779-R sk20mer-15700
GAGGGCAACCGTCTATAGGA
>skpp-1780-R sk20mer-125206
CGCAACGTTTCTCTACGGTC
>skpp-1781-R sk20mer-122249
ATATTTGTATCGGCCACCGC
>skpp-1782-R sk20mer-29343
TGTTAGGATTGTTGTCCCCG
>skpp-1783-R sk20mer-120840
CGTGCACCCATCCCATTAAT
>skpp-1784-R sk20mer-1091
GTTCTTTGACCGCCTAGAGG
>skpp-1785-R sk20mer-17077
CGACGGGACTCTATCGGAAA
>skpp-1786-R sk20mer-18279
ATAACTCTCACTACCGGCCC
>skpp-1787-R sk20mer-10918
GACAGCTAGACGCTTGGTAC
>skpp-1788-R sk20mer-22187
TAGGAGCATACGGAAAACCG
>skpp-1789-R sk20mer-8833
TTACAGCACCGTAAAGACGC
>skpp-1790-R sk20mer-40459
CATCGCGTTATGCTTCACAC
>skpp-1791-R sk20mer-97614
AGATAACCAGCGCTATGCAG
>skpp-1792-R sk20mer-7248
TTCCTGATAAACATGGGCCG
>skpp-1793-R sk20mer-42574
CGTGGTTCGCTTTGGGATTA
>skpp-1794-R sk20mer-83295
AACTTACCCTAAACCGCGAC
>skpp-1795-R sk20mer-6127
GACTATTTTGGCTCTCGCGA
>skpp-1796-R sk20mer-120162
GCACACCTTTCCCTCAACAT
>skpp-1797-R sk20mer-2984
ACAGCTTGGTCCTAAACACG
>skpp-1798-R sk20mer-43539
ATCTAGGGGCTCATCAGGTC
>skpp-1799-R sk20mer-1378
TGCTCTCGGATGTGGTTCTA
>skpp-1800-R sk20mer-28699
GGCTCTATGGAGGCCTGTAA
>skpp-1801-R sk20mer-74813
CATACACTTCCCTTCCACGG
>skpp-1802-R sk20mer-9631
GGTGCTTTCGGTCTGCTAAC
>skpp-1803-R sk20mer-16793
TAATCTAGGGGTTGCGGACC
>skpp-1804-R sk20mer-16682
GTCGACGTTTCCTCGCTAAG
>skpp-1805-R sk20mer-115166
TCCGCAGGCGTCCTATATAA
>skpp-1806-R sk20mer-1141
AATAACGGCTTCGAGACTGG
>skpp-1807-R sk20mer-37470