Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
364 lines (303 sloc) 7.43 KB

Tüm Dökümantasyonlar

BeyonVisit Tag Kurulumu

 1. Tüm Sayfalar
 2. Ürün Detayı Sayfası
 3. Sepet Sayfası
 4. Sipariş Sonu Sayfası
 5. Kategori Ürün Listeleme ve Arama Sayfası
 6. Arama Sayfası
 7. Üye Giriş Sayfası
 8. Üye Kayıt Sayfası
 9. Üye Çıkış Sayfası

1. Tüm sayfalar

Tüm sayfalarda </head> öncesi yer alması gereken script tag'i

<!--BeyondVisit Tag Start-->
<script>
  (function (w, d) {
    var n = d.createElement("script"); 
    n.src = "//<domain>.beyondvisit.com/robot.js";
    n.async=1;
    d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n);
  }(window, document));
  window.beyondvisit_q= window.beyondvisit_q||[];
  window.beyondvisit_q.push({
    event:"view",
    values:
    {
      PageType:"<page_type>"
    }
  });
</script>
<!--BeyondVisit Tag End-->

<domain> type: String required

Bizimle anlaştığınız web sitenizin Domaini. (******)

<page_type> type: String:Any required

Mevcut sayfanın türü.

2. Ürün Detay Sayfası

Ürün detayı sayfasında olması gereken script tag'i.

  <!--BeyondVisit Product Tag Start-->
  <script>
  window.beyondvisit_q.push({
    event:"product",
    values:
    {
      Sku:"<product_code>",
      Title:"<product_title>",
      Category:"<product_category>"
    }
  });
  </script>
  <!--BeyondVisit Product Tag End-->

<product_code> type: String required

Ürünün kodu.

<product_title> type: String

Ürünün başlığı.

<product_category> type: String

Görüntülenen ürünün kategori adı.

3. Sepet Sayfası

Sepet sayfasında yer alması gereken script tag'i.

  <!--BeyondVisit Cart Tag Start-->
  <script>
    window.beyondvisit_q.push({
      event:"cart",values:[
      {sku:"<product_code>",price_sell:"<price_sell>",currency:"<currency>",quantity:"<quantity>"},
      ..
      ...
      ....
      ]
    });
  </script>
  <!--BeyondVisit Cart Tag End-->

<product_code> type: String:Any required MaxLength: 128

Ürün kodu.

<price_sell> type: Number required

Satış Fiyatı.

<currency> type: String:Any optional

Para Birimi

<quantity> type: Integer required

Ürün adeti.

4. Sipariş Sonu Sayfası

Siparişin onaylanmasından sonra açılan sayfa tagi

  <!--BeyondVisit Order End Tag Start-->
  <script>
    window.beyondvisit_q.push({
      event:"order",
      values:
      {
       OrderNumber:"<order_number>",
       TotalPrice:"<total_price>",
       Currency:"<currency>",
       PaymentType:"<payment_type>",
       ShippingPrice:"<shipping_price>"
      }
     });
  </script>
  <!--BeyondVisit Order End Tag End-->

<order_number> type: String required MaxLength: 255

Sipariş Numarası

<total_price> type: Number required MaxLength: 100

Sipariş edilen toplam tutar.

<currency> type: String

Para Birimi.

<payment_type> type: String MaxLength: 40

Ödeme yöntemi tercihi.

<shipping_price> type: Number

Ödeme yöntemi tercihi.

5. Kategori Ürün Listesi Sayfası

Kategori ürün listeleme sayfasında olması gereken script tag'i.

  <!--BeyondVisit Category Tag Start-->
  <script>
  window.beyondvisit_q.push({
    event:"category",
    values:
    [
      "<product_code>"
      ..
      ...
    ]
  });
  </script>
  <!--BeyondVisit Category Tag End-->

<product_code> type: String:Any required MaxLength: 128

Ürün kodu.

6. Arama Sayfası

Arama Sayfasında olması gereken script tag'i.

  <!--BeyondVisit Search Tag Start-->
  <script>
  window.beyondvisit_q.push({
    event:"search",
    values:
    {
      SearchKey:"<search_key>"
    }
  });
  </script>
  <!--BeyondVisit Search Tag End-->

<search_key> type: String required MaxLength: 128

Aranan Kelime

7. Üye Giriş Sayfası

Üye Giriş Sayfasında olması gereken script tag'i.

  <!--BeyondVisit SignIn Tag Start-->
  <script>
    window.beyondvisit_q.push({
      event:"signIn",
      values:
      {
       FirstName:"<member_firstname>",
       LastName:"<member_lastname>",
       Email:"<member_email>",
      }
     });
  </script>
  <!--BeyondVisit SignIn Tag End-->

<member_firstname> type: String required

Giriş yapmış Üye'nin adı.

<member_lastname> type: String required

Giriş yapmış Üye'nin soyadı.

<member_email> type: String required

Giriş yapmış Üye'nin email adresi.

8. Üye Kayıt Sayfası

Üyelik kaydının tamamlandığı sayfada yer alması gereken script tag'i.

  <!--BeyondVisit SignUp Tag Start-->
  <script>
  window.beyondvisit_q.push({
    event:"signUp",
    values:
    {
      MemberCode:"<member_code>",
      MemberGroup:"<member_group>",
      Company:"<member_company>",
      FirstName:"<member_firstname>",
      LastName:"<member_lastname>",
      Email:"<member_email>",
      Gender:"<member_gender>",
      BirthDate:"<member_birthdate>",
      Country:"<member_country>",
      City:"<member_city>",
      Adress:"<member_address>",
      PostalCode:"<member_postalcode>",
      IDnumber:"<member_idnumber>",
      Phone1:"<member_phone1>",
      Phone2:"<member_phone2>",
      Phone3:"<member_phone3>"
    }
  });
  </script>
  <!--BeyondVisit SignUp Tag End-->

<member_code> type: String

Üye Kod.

<member_group> type: String

Üye Grubu.

<member_company> type: String

Firma Adı.

<member_firstname> type: String required

Üye Adı.

<member_lastname> type: String required

Giriş yapmış Üye'nin soyadı.

<member_email> type: String required

Giriş yapmış Üye'nin email adresi.

<member_gender> type: String

Üye'nin Cinsiyeti.

<member_birthdate> type: String

Üye'nin Doğum tarihi.

<member_country> type: String

Ülke.

<member_city> type: String

Şehir.

<member_address> type: String

Adres Bilgisi.

<member_postalcode> type: String

Posta Kodu.

<member_idnumber> type: String

Kimlik Numarası.

<member_phone1> type: String

Telefon Numarası 1.

<member_phone2> type: String

Telefon Numarası 2.

<member_phone3> type: String

Telefon Numarası 3.

9. Üye Çıkış Sayfası

Üye'nin çıkış yaptığı sayfa için script tag'i.

  <!--BeyondVisit SignOut Tag Start-->
  <script>
  window.beyondvisit_q.push({
    event:"signOut",
    values:
    {
      Email:"<member_email>"
    }
  });
  </script>
  <!--BeyondVisit SignOut Tag End-->

<member_email> type: String required

Çıkış yapmış Üye'nin email adresi.

You can’t perform that action at this time.