TeXová šablona pro vytváření zpěvníku s akordy
TeX Makefile
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit b593016 Jul 6, 2017

README.md

ZPĚVNÍK TeXová šablona pro vytváření zpěvníku s akordy

LaTeXová šablona pro vytváření textů s akordy. Neváhejte ji vylepšit nebo v ní psát písničky, vše prosím opět sdílejte. :)

STÁHNOUT PDF: http://krejdom.cz/file/zpevnik.pdf

Konvence

  • Snažte se zachovávat styl dle ostatních písniček.
  • Písnička by se měla vléz na jednu stránku (při zobrazování na mobilních zařízení se nemusí "obracet strana").
  • Text refrénu vepište do \chorustext{}. Opakování refrénu vyznačte pomocí \chorus.
  • Sedmička v názvu akordu se zapisuje jako horní index např. \chord{A\textsuperscript{7}}.
  • Molové akordy se píší s "i" tj. Ami nikoli Am.
  • Používají se akordy H a B, nikoli B a Bb.

SONG BOOK

LaTeX template for creating lyrics with chords. Feel free to make it better or create new lyrics with it and share it please. :)

DOWNLOAD PDF: http://krejdom.cz/file/zpevnik.pdf