Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
ajax
img
.gitignore
README.md
connect.js
index.php
lobby.php
manage_quiz.php
manifest.json
qwins.sql
style.css
style_manager.css

README.md

qwins

Prosta gra w quiz pozwalająca na rozgrywkę za pomocą smartphone'ów. Zawiera tryb dla pojedynczego gracza, jak i dla wielu osób.

Instalacja

Aby uruchomić grę na swoim serwerze, potrzebujemy serwera z zainstalowanym PHP oraz bazą danych MySQL. Importujemy plik qwins.sql, a następnie tworzymy w katalogu głównym plik connect.php, w którym znajdować się będzie połączenie z bazą. Pobieramy także bibliotekę datachannel.js (https://github.com/muaz-khan/DataChannel) i umieszczamy ją w katalogu głównym. Jeśli korzystamy z Firebase jako serwera sygnalizującego, tworzymy plik initialize_firebase.js, w którym wklejamy kawałek kodu z panelu zarządzania Firebase. Po tym wszystkim otwieramy w przeglądarce plik manage_quiz.php, w którym możemy zarządzać quizami i dodawać swoje kategorie/pytania/odpowiedzi. Kiedy już wszystko będzie gotowe, możemy otworzyć index.php i rozpocząć rozgrywkę.

Demo

Oficjalną wersję możecie znaleźć pod tym adresem: http://krylan.ovh/qwins/

Pomoc

W razie pytań, błędów czy sugestii, zapraszam do kontaktu ze mną poprzez formularz: http://krylan.ovh/portfolio/contact/ Lub poprzez tę stronę GitHub.

Życzę udanej rozgrywki i świetnej zabawy!