dh Forum — software, na ktorom beží diskusné fórum Diggy's Helper.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
liquibase
tests
web
.gitignore
.travis.yml
CHANGELOG.md
README.md
TODOlist.md
codeception.yml
composer.json
composer.lock
database-state.xml
liquibase.properties
test-data.sql

README.md

dh Forum

dh Forum alebo Diggy's Helper Forum je softvérové riešenie online komunitného diskusného fóra, ktoré aktuálne beží na serveri diggyshelper.net. Softvér DH je napísaný v programovacom jazyku PHP a v súčasnosti je prispôsobený na mieru potrebám servera diggyshelper.net.

Originálne zdrojáky pochádzajú z nemenovaného tutoriálu na YouTube, napísal ich @WladinQprvá revízia v tomto repozitári je už mierne upravenou verziou týchto originálnych zdrojákov.

Najzaujímavejšie informácie pre najväčší okruh ľudí sa ďalej nachádzajú:

  • v CHANGELOGu, kde sú popísané zmeny softvéru v každej stable verzii, ktorá vyšla;
  • v TODO zozname, ktorý obsahuje podrobné opisy plánovaných a pripravovaných zmien a ich vzťahov k rôznym verziám.

Zistite tiež, kedy a ako vychádzajú nové verzie. Každá verzia má aj svoj charakteristický názov.