Permalink
Browse files

Initial commit - added all files from oldest version

 • Loading branch information...
Kubo2 committed Mar 15, 2014
0 parents commit 60690660c90d64557cee366066a7c755a2c98e26
Showing with 12,113 additions and 0 deletions.
 1. +96 −0 authors.html
 2. +29 −0 connect.php
 3. +101 −0 create.php
 4. +31 −0 create_topic.php
 5. +406 −0 css/style.css
 6. +300 −0 css/style.css-OLD
 7. +112 −0 diggyshelper.js
 8. BIN favicon.png
 9. +6 −0 includes/footer.php
 10. +44 −0 includes/forum.php
 11. +4 −0 includes/functions.php
 12. +11 −0 includes/head.php
 13. +7 −0 includes/header.php
 14. +10 −0 includes/menu.php
 15. +32 −0 includes/statistiky.php
 16. +71 −0 index.php
 17. +9,789 −0 jquery.js
 18. +52 −0 login.php
 19. +5 −0 logout.php
 20. +102 −0 members-new.php
 21. +103 −0 post_reply.php
 22. +43 −0 post_reply_parse.php
 23. +112 −0 register.php
 24. +9 −0 robots.txt
 25. +95 −0 samples/profil.html
 26. +20 −0 selector.js
 27. +170 −0 statistics.php
 28. +31 −0 universal.js
 29. +76 −0 upload.php
 30. +1 −0 usercache.cache
 31. +185 −0 view.php
 32. +60 −0 view_topic.php
@@ -0,0 +1,96 @@
<!doctype html>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.1,user-scalable=no">
<meta
name="description"
content="Mohlo by Vás zaujímať, kto stojí za vznikom diskusného fóra Diggy's Helper. Prečítajte si to na tejto stránke.">
<title>Autori fóra Diggy's Helper</title>
<style>
a[href^='#'] {
font-style: italic;
}
[id]:target {
outline: 1.8px solid #ff9e49;
border-top-color: transparent;
background: #ffcfa4;
transition: all 1.2s;
}
[id]:not(:target) {
transition: all .7s;
}
h1, h2, h3 {
margin: 0;
padding: .4em 0 .4em .7em;
outline: 1.8px solid transparent;
}
h2, h3 {
border-top: 2px dashed silver;
}
p {
margin: .1em 0 1.2em;
}
/* miesta, ktoré treba ešte zmeniť/doplniť obsah */
.doplniť {
color: grey;
font-weight: bold;
max-width: 55%;
}
.doplniť::before {
display: block;
border: 3px solid red;
content: "Nasledujúci element treba ešte zmeniť/doplniť:";
color: red;
text-align: center;
padding: 3.2px;
margin-bottom: 8px;
}
.doplniť::after {
display: block;
content: "Po doplnení prosím odoberte triedu .doplniť z elementu.";
font-size: small;
color: blue;
font-weight: normal;
margin-top: 8px;
}
</style>
<article>
<h1>Autori diskusného fóra Diggy's Helper</h1>
<p>Kto stojí za vznikom diskusného fóra <b>Diggy's Helper</b>? Či už na našom fóre pôsobíte dlhšie, alebo ste nováčik a chcete sa dozvedieť viac o jeho vzniku, histórii a autoroch, ste tu správne. Čítajte prosím ďalej.</p>
<p>
<a href="#historia">História vzniku</a> &bull;
<a href="#autori">Autori fóra</a>:
<a href="#WladinQ">Vladimír Jacko</a> -
<a href="#Kubo2">Jakub Kubíček</a> -
<a href="#Beastaros">Jakub Szabo</a>
</p>
<h2 id="historia">História vzniku</h2>
<p class="doplniť">{{história vzniku}}</p>
<h2 id="autori">Autori fóra</h2>
<dl>
<dt id="WladinQ"><a href="https://www.facebook.com/WladinQ" target="blank">Vladimír Jacko</a></dt>
<dd>
<p>Vášnivý programátor v najlepších rokoch a zakladateľ projektu
Diggy's Helper. Pri programovaní najradšej počúva skupinu KABÁT.<br>
Rád si pozrie dobrý film, miluje prírodu a dobre vychladené pivo.<p>
Zaoberá sa prevažne dizajnom projektu. </p>
</dd>
<dt id="Kubo2"><a href="http://kubo2.wz.sk/" target="blank">Jakub Kubíček</a></dt>
<dd>
<p>Mladý programátor zameraný na <b>webové
technológie</b>. Zbožňuje exotické ovocie zvané
<b>pomelo</b>, rád jazdí na <b>bicykli</b>, v zime
<b>lyžuje</b> a medzi jeho záľuby patrí najmä
<b>programovanie</b> a tvorba webových stránok.<br>
Na webe je ho možné nájsť pod prezývkou
<strong>Kubo2</strong>.
<p>Na projekte Diggy's Helper má zásluhy hlavne ako
<b>manažér</b> projektu, <b>programátor</b> serverovej
aplikácie v&nbsp;skriptovacom jazyku PHP a klientského
aplikačného rozhrania v jazyku JavaScript.
</dd>
<dt id="Beastaros">Jakub Szabo</dt>
<dd class=doplniť>{{popis osoby|meno=Beastaros}}</dd>
</dl>
</article>
@@ -0,0 +1,29 @@
<?php
if(defined('DB_CONNECTION_ESTABLISHED')) return;
define('DB_CONNECTION_ESTABLISHED', true);
$dbData = array(
"host" => 'localhost',
"user" => 'skdiggyshelper',
"password" => (strpos($_SERVER["SERVER_NAME"], 'localhost') !== false ? '' : '7FD58A34E5'),
"name" => 'skdiggyshelper',
);
$connection = mysql_connect(
$dbData["host"],
$dbData["user"],
$dbData["password"]
);
if((bool)$connection) {
mysql_query("SET NAMES utf8");
$selectedDb = mysql_select_db($dbData["name"]);
unset($dbData);
if($selectedDb)
return true;
}
return false;
?>
@@ -0,0 +1,101 @@
<html>
<head>
<?php include 'includes/head.php'; ?>
<script>
function addtag(g, o)
{
var t = document.getElementsByTagName('textarea')[0];
if (typeof t.selectionStart == 'number')
{
var v = t.value,
s = t.selectionStart,
e = t.selectionEnd;
if (!o)
{
t.value = v.substring(0, s) + String.fromCharCode(60)+g+'>' + v.substring(s, e) + String.fromCharCode(60)+'/'+g+'>' + v.substring(e);
}
else if (g == 'img')
{
t.value = v.substring(0, s) + String.fromCharCode(60)+'img src="' + v.substring(s, e) + '">' + v.substring(e);
}
else if (g == 'cite')
{
t.value = v.substring(0, s) + '&bdquo;' + v.substring(s, e) + '&ldquo;' + v.substring(e);
}
else
{
return;
}
}
else if (document.selection)
{
t.focus();
s = document.selection.createRange();
if (s.parentElement() == t)
{
if (!o)
{
s.text = String.fromCharCode(60)+g+'>' + s.text + String.fromCharCode(60)+'/'+g+'>';
}
else if (g == 'img')
{
s.text = String.fromCharCode(60)+'img src="' + s.text + '">';
}
else if (g == 'cite')
{
s.text = '&bdquo;' + s.text + '&ldquo;';
}
else
{
return;
}
}
}
else
{
return;
}
}
</script>
</head>
<body>
<?php include 'includes/header.php'; ?>
<?php session_start(); ?>
<?php
if ((!isset($_SESSION['uid'])) || ($_GET['cid'] == "")) {
header("Location: index.php");
exit();
}
$cid = $_GET['cid'];
?>
<div id="forum">
<?php
echo "Vitaj <font color='#106CB5'>".$_SESSION['username']."</font> !
<div class='right'><a class='button_logout' href='logout.php'>Odhlasit sa</a></div>";
?>
<hr />
<a class='button' href='javascript:history.back(1)'>Spat</a> <a class='button_obr' onclick="window.open('upload.php', 'okno1', 'width=500,height=400')">Nahrat obrazok</a>
<hr/>
<div id="content">
<form action="create_topic.php" method="post">
<p>Nazov temy:</p>
<input type="text" name="topic_title" size="98" maxlength="150" />
<p>Obsah temy:</p>
<textarea name="topic_content" rows="5" cols="75"></textarea><br>
<button class='button' type=button onclick="addtag('b')"><b>tucne</b></button> <button class='button' type=button onclick="addtag('i')"><i>kurziva</i></button> <button class='button' type=button onclick="addtag('u')"><u>podciarknute</u></button> <button class='button' type=button onclick="addtag('s')"><s>preciarknute</s></button> <button class='button' type=button onclick="addtag('center')">center</button> <button class='button_obr' type=button onclick="addtag('docastne nefunkcne')">images/nefunkcne</button><br>
Tag na vlozenie obrazku: &lt;img src=&quot;link obrazku&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;250&quot;&gt;
<br /><br />
<input type="hidden" name="cid" value="<?php echo $cid; ?>" />
<input type="submit" name="topic_submit" class='input_button' value="Vytvorit novu temu" />
</form>
</div>
</div>
<div id="statistiky">
<?php include 'includes/statistiky.php'; ?>
</div>
</center>
</body>
</html>
@@ -0,0 +1,31 @@
<?php
session_start();
if ($_SESSION['uid'] == "") {
header("Location: index.php");
exit();
}
if (isset($_POST['topic_submit'])) {
if (($_POST['topic_title'] == "") && ($_POST['topic_content'] == "")) {
echo "Nevyplnili ste vsetky polia. Prosim, vratte sa na predchadzajucu stranku.";
exit();
} else {
include_once("connect.php");
$cid = $_POST['cid'];
$title = $_POST['topic_title'];
$content = $_POST['topic_content'];
$creator = $_SESSION['uid'];
$sql = "INSERT INTO topics (category_id, topic_title, topic_creator, topic_date, topic_reply_date) VALUES ('".$cid."', '".$title."', '".$creator."', now(), now())";
$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
$new_topic_id = mysql_insert_id();
$sql2 = "INSERT INTO posts (category_id, topic_id, post_creator, post_content, post_date) VALUES ('".$cid."', '".$new_topic_id."', '".$creator."', '".$content."', now())";
$res2 = mysql_query($sql2) or die(mysql_error());
$sql3 = "UPDATE categories SET last_post_date=now(), last_user_posted='".$creator."' WHERE id='".$cid."' LIMIT 1";
$res3 = mysql_query($sql3) or die(mysql_error());
if (($res) && ($res2) && ($res3)) {
header("Location: view.php?cid=".$cid."&tid=".$new_topic_id);
} else {
echo "Nastal problém pri vytváraní vasej tému. Skúste to prosím znova.";
}
}
}
?>
Oops, something went wrong.

3 comments on commit 6069066

@Kubo2

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Kubo2

Kubo2 Jan 1, 2015

Owner

...and now I am here looking at this dirty stuff, which I had to completely rewrite. :-)

Owner

Kubo2 replied Jan 1, 2015

...and now I am here looking at this dirty stuff, which I had to completely rewrite. :-)

@Kubo2

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Kubo2

Kubo2 Mar 13, 2015

Owner

Oh, and I see now that I misspelled my commit message, I think there should be eldest, not oldest.

Owner

Kubo2 replied Mar 13, 2015

Oh, and I see now that I misspelled my commit message, I think there should be eldest, not oldest.

@Kubo2

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Kubo2

Kubo2 Mar 2, 2016

Owner

Ohh, and I see, that this software is still one total rubbish.

Owner

Kubo2 replied Mar 2, 2016

Ohh, and I see, that this software is still one total rubbish.

Please sign in to comment.