FolderList to prosty skrypt napisany w języku PHP do wyświetlania zawartości folderu i interakcji z nią.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
License.txt
README.md
index.php

README.md

FolderList demo v3.0

Co to jest?

FolderList to prosty skrypt napisany w języku PHP do wyświetlania zawartości folderu i interakcji z nią.

Jaka licencja?

FolderList jest udostępniany na licencji Creative Commons BY-NC-SA. Oznacza to, że możesz go użyć gdzie chcesz i jak chcesz. Pamiętaj jednak o wzmiance o autorze!

Ile kosztuje?

FolderList, mimo iż nie zawiera reklam, a z jego rozwoju autor nie czerpie żadnych korzyści to skrypt jest zupełnie darmowy!

Funkcjonalny!

Wbudowane ikony, system zabezpieczeń, wielojęzykowość to tylko niektóre atuty. Napisany w HTML5 i CSS3 a działa na przeglądarce Internet Explorer!

Konfigurowalny!

Edycja stylu czy komunikatów. Możliwość wyłączenia wyświetlania wybranych plików i folderów.

Małego rozmiaru!

Mimo dość rozbudowanego systemu i ilości funkcji, FolderList mieści się jedynie w jednym pliku, zawierając ustawienia, komunikaty a nawet ikony!