Skip to content

Kucharskov/FolderList

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

FolderList demo v3.0

Co to jest?

FolderList to prosty skrypt napisany w języku PHP do wyświetlania zawartości folderu i interakcji z nią.

Jaka licencja?

FolderList jest udostępniany na licencji Creative Commons BY-NC-SA. Oznacza to, że możesz go użyć gdzie chcesz i jak chcesz. Pamiętaj jednak o wzmiance o autorze!

Ile kosztuje?

FolderList, mimo iż nie zawiera reklam, a z jego rozwoju autor nie czerpie żadnych korzyści to skrypt jest zupełnie darmowy!

Funkcjonalny!

Wbudowane ikony, system zabezpieczeń, wielojęzykowość to tylko niektóre atuty. Napisany w HTML5 i CSS3 a działa na przeglądarce Internet Explorer!

Konfigurowalny!

Edycja stylu czy komunikatów. Możliwość wyłączenia wyświetlania wybranych plików i folderów.

Małego rozmiaru!

Mimo dość rozbudowanego systemu i ilości funkcji, FolderList mieści się jedynie w jednym pliku, zawierając ustawienia, komunikaty a nawet ikony!

About

FolderList to prosty skrypt napisany w języku PHP do wyświetlania zawartości folderu i interakcji z nią.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages