Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japache

Aplikacja zrealizowana w ramach projektu na studiach w języku Java. Jest to prosty konsolowy serwer plików statycznych w postaci zasobu sieciowego. Główną zaletą jest jego prostota umożliwająca działanie pod systemem zarówno Windows jak i Linux.

Autorzy

Projekt został wykonany przez studentów Politechniki Śląskiej na wydziale Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii na kierunku Informatyka Przemysłowa:

 • Michał Kucharski, główne zadanie to chorobliwie paniczna i nadmierna optymalizacja skutkująca ogromem poprawek.
 • Monika Husar, główne zadanie to ogrom przeróżnych pomysłów, których nie było czasu zaimplemetnować.

Funkcjonalność

 • Serwowanie plików z zadanego katalogu pod zadanym adresem i portem poprzez generowanie odpowiedzi na zapytania typu "GET" i "HEAD"
 • Możliwość konfiguracji z pliku (plik config.properties) opcji takich jak:
  • katalog z danymi
  • adres i port na którym serowana będzie usługa
  • tryb debugowania (rozumiany jako tryb "verbose")
  • listowanie katalogów
  • zapis do pliku (z opcją czyszczenia logów)
 • Generowanie skromnych ale czytelnych błędów typu 501, 404 zgodnych w formatowaniu z Internet Explorer 9
 • Zabezpieczenia przed m. in:
  • wyjściem dostępem poza zadeklarowany katalog z danymi
  • skasowaniem fragmentu konfiguracji
  • skasowaniem całego pliku kofnguracyjnego
 • Wielowątkowość i zdolność do pracy na systemach Windows i Linux nawet pod sporym obciążeniem
 • Zwracanie w konsoli prostych i czytelnych, formatowanych komunikatów
 • Skalowalność projektu prosta w rozbudowie o kolejne możliwości w pliku oraz obsłudze po stronie kodu

Niedoskonałości i ewentualne możliwości rozbudowy

 • Strony HTML wrzucane w podkatalogi muszą mieć linkowane adresy absoltunie względem głównego katalogu zamiast relatywnych, ponieważ w obecnie użytym rozwiązaniu (klasa HttpServer) nie istnieje możliwość pilnowania ścieżki podzapytania.
 • Dodanie w kodzie obsługi innych zaimplementowanych już możliwych do wygenerowania stron z błędami (na 30 opisanych kodów zwracane jest zaledwie 5)
 • Dodanie graficznego interfejsu użytkownika (z ciągłym wsparciem dla tekstowych konsoli systemu Linux)
 • Dodanie systemu wielu języków
 • Dodanie obsługi SSL

About

Prosty konsolowy serwer plików statycznych

Resources

Packages

No packages published

Languages