Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[PL] So Minimize thAt Width SMAW

Skrypt napisany w języku PHP skracający linki. Główne funkcje i zalety:

 • Przyjemna konfiguracja na początku pliku
 • Mozliwość włączenia/wyłączenia generowania ładnych URLi
 • Możliwość przestawienia języka (polski / angielski) wspierająca możliwosć dodania własnych tłumaczeń
 • Korzysta z frameworka Zurb Foundation
 • Wszystko w JEDNYM pliku

Lista zmian

######Wersja 2.0

 • Poprawki i aktualizacje tłumaczeń
 • Poprawki CSS (z klasami framework'a)
 • Poprawiony niezmienny kod języka "en" html
 • Przepisany generator linków rewritemod
 • Standardowo wyłączony rewritemod
 • Usunięty dziwny i nieużyteczny regex do walidacji adresów
 • Uproszczono wyświetlanie wiadomości
 • Zmiana czasu przekierowania na 3 sekundy
 • Dodana opcja do pokazywania ostatnich X skróconych adresów
 • Dodano licznik adresów z opcją włączenia
 • Dodano tytuł strony podczas przekierowywania
 • Pół wbudowany HTML w kod echo PHP
 • Troche zminimalizowano kod
 • Włączono output buffering

######Wersja 1.0

 • Początkowa wersja

[EN] So Minimize thAt Width SMAW

Script written in PHP which shortens links. Main features and benefits:

 • A nice setup at the beginning of the file
 • Option to enable / disable the generation of the pretty URLs
 • Option to change language (polish / english),which supports adding your own translations
 • It uses the Zurb Foundation framework
 • That's all in ONE file

Changelog

######Version 2.0

 • Translation updates and fixes
 • CSS fixes (with framework classes)
 • Fixed always "en" html lang code
 • Reworked rewritemod links generator
 • Default disabled rewritemod
 • Removed stange and useless regex to validate URL
 • Simplified showing messages
 • Changed redirection time to 3 sec
 • Added option to show last X shorted urls
 • Added links count with enable option
 • Added show title page when redirecting
 • Semi HTML build-in PHP echo code
 • Some minimized code
 • Turned output buffering on

######Version 1.0

 • Initial version

About

So Minimize thAt Width to skrypt w języku PHP skracający linki do użyteczniejszej formy.

Resources

Packages

No packages published

Languages