Permalink
Browse files

Convert all \r\n to \n

 • Loading branch information...
mahagr committed Jun 18, 2012
1 parent b9f5ed8 commit 4c69f48d0cda76f32bad97a3c4f2cc67e9f8715e
Showing with 1,276 additions and 1,276 deletions.
 1. +1 −1 administrator/components/com_kunena/controllers/templates.php
 2. +3 −3 administrator/components/com_kunena/install/modules/mod_kunenamenu/mod_kunenamenu.php
 3. +1 −1 administrator/components/com_kunena/libraries/controller.php
 4. +2 −2 administrator/components/com_kunena/libraries/factory.php
 5. +1 −1 administrator/components/com_kunena/libraries/forum/announcement/announcement.php
 6. +1 −1 administrator/components/com_kunena/libraries/model.php
 7. +41 −41 administrator/components/com_kunena/liveupdate/language/da-DK/da-DK.liveupdate.ini
 8. +33 −33 administrator/components/com_kunena/liveupdate/language/lt-LT/lt-LT.liveupdate.ini
 9. +13 −13 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/cs.js
 10. +24 −24 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/de.js
 11. +24 −24 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/es.js
 12. +32 −32 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/fi.js
 13. +24 −24 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/fr.js
 14. +32 −32 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/lv.js
 15. +20 −20 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/nl.js
 16. +20 −20 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/ru.js
 17. +11 −11 administrator/components/com_kunena/media/kunena/js/plupload/i18n/sv.js
 18. +1 −1 components/com_kunena/template/blue_eagle/html/common/menu_menu.php
 19. +85 −85 components/com_kunena/template/mirage/css/buttons.css
 20. +277 −277 components/com_kunena/template/mirage/css/category.css
 21. +318 −318 components/com_kunena/template/mirage/css/main.css
 22. +33 −33 components/com_kunena/template/mirage/css/menu.css
 23. +29 −29 components/com_kunena/template/mirage/css/search.css
 24. +173 −173 components/com_kunena/template/mirage/css/topic.css
 25. +56 −56 components/com_kunena/template/mirage/css/user.css
 26. +21 −21 sources/silkicons/readme.txt
@@ -141,7 +141,7 @@ function uninstall() {
// templates to prevent to remove
$templates_locked = array('blue_eagle', 'mirage');
- $otemplate = KunenaTemplateHelper::parseXmlFile($id);
+ $otemplate = KunenaTemplateHelper::parseXmlFile($id);
// Initialize variables
$retval = true;
@@ -10,15 +10,15 @@
**/
defined('_JEXEC') or die;
-// Kunena detection and version check
+// Kunena detection and version check
$minKunenaVersion = '2.0';
if (!class_exists('KunenaForum') || !KunenaForum::installed() || !KunenaForum::isCompatible($minKunenaVersion)) {
return;
}
-// Include the class only once
+// Include the class only once
require_once dirname ( __FILE__ ) . '/class.php';
-$params = (object) $params;
+$params = (object) $params;
$menu = new modKunenaMenu($params);
$menu->display();
@@ -20,7 +20,7 @@
class KunenaController extends JController {
public $app = null;
public $me = null;
- public $config = null;
+ public $config = null;
var $_escape = 'htmlspecialchars';
var $_redirect = null;
@@ -125,7 +125,7 @@ public static function loadLanguage( $file = 'com_kunena', $client = 'site' ) {
$lookup2 = KPATH_SITE;
} else {
$client = 'admin';
- $lookup1 = JPATH_ADMINISTRATOR;
+ $lookup1 = JPATH_ADMINISTRATOR;
$lookup2 = KPATH_ADMIN;
}
if (empty($loaded["{$client}/{$file}"])) {
@@ -140,7 +140,7 @@ public static function loadLanguage( $file = 'com_kunena', $client = 'site' ) {
$filename = JLanguage::getLanguagePath( $lookup1, $lang->_lang)."/{$lang->_lang}.{$file}.ini";
$loaded[$file] = self::parseLanguage($lang, $filename);
if (!$loaded[$file]) {
- $filename = JLanguage::getLanguagePath( $lookup2, $lang->_lang)."/{$lang->_lang}.{$file}.ini";
+ $filename = JLanguage::getLanguagePath( $lookup2, $lang->_lang)."/{$lang->_lang}.{$file}.ini";
$loaded[$file] = self::parseLanguage($lang, $filename);
}
if (!$loaded[$file]) {
@@ -16,7 +16,7 @@
class KunenaForumAnnouncement extends KunenaDatabaseObject {
protected $_table = 'KunenaAnnouncements';
protected $_date = null;
- protected $_author = null;
+ protected $_author = null;
protected static $actions = array(
'none'=>array(),
@@ -19,7 +19,7 @@
class KunenaModel extends JModel {
public $app = null;
public $me = null;
- public $config = null;
+ public $config = null;
protected $__state_set = null;
protected $state = null;
@@ -1,42 +1,42 @@
-; Akeeba Live Update
-; Copyright (c)2010-2012 Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com
-; Licensed under the GNU LGPLv3 or later <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>
-
-LIVEUPDATE_TASK_OVERVIEW="Live Opdatering"
-
-LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_HEAD="Live opdatering understøttes ikke af denne server"
-LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_INFO="Din server indikerer at Live opdatering ikke er understøttet. Kontakt venligst din udbyder og spørg dem om at aktivere cURL PHP udvidelsen eller aktivere URL fopen() wrappers. Hvis disse allerede er aktive, så spørg dem venligst om at konfigurere deres firewall, således at den tillader adgang til følgende :";
-LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_ALTMETHOD="Du kan altid opdatere <var>%s</var> ved at besøge vores side manuelt og hente den seneste udgivelse og derefter installere den ved at bruge Joomla!'s udvidelsesinstaller."
-
-LIVEUPDATE_STUCK_HEAD="Live opdatering melder at den gik ned"
-LIVEUPDATE_STUCK_INFO="Live opdatering opdagede at den gik ned sidste gang den prøvede at kontakte opdateringsserveren. Dette indikerer nomalt en udbyder der aktivt blokerer kommunikation med eksterne sider. Hvis du vil forsøge at hente opdateringsinformationen igen, klik da venligst på &quot;Opdater opdateringsinformation&quot; herunder. Hvis det resulterer i en blank side, så kontakt venligst din udbyder og rapporter dette problem."
-
-LIVEUPDATE_ERROR_NEEDSAUTH="Du skal angive dit brugernavn/adgangskode eller Download ID i komponentens indstillinger, før du kan opdatere til den seneste version. Opdateringsknappen vil forblive inaktiv indtil da."
-LIVEUPDATE_HASUPDATES_HEAD="En ny version er tilgængelig"
-LIVEUPDATE_NOUPDATES_HEAD="Du har allerede den seneste version"
-LIVEUPDATE_CURRENTVERSION="Installeret version"
-LIVEUPDATE_LATESTVERSION="Seneste version"
-LIVEUPDATE_LATESTRELEASED="Seneste udgivelsesdato"
-LIVEUPDATE_DOWNLOADURL="Direkte download link"
-
-LIVEUPDATE_REFRESH_INFO="Opdater opdateringsinformation"
-LIVEUPDATE_DO_UPDATE="Opdater til seneste version"
-
-LIVEUPDATE_FTP_REQUIRED="Live opdatering har opdaget at den skal bruge FTP for at kunne hente og installere din opdatering, men da du har ikke gemt FTP logind information i din Joomla! globale konfiguration.<br/><br/>Angiv venligst FTP brugernavn og adgangskode herunder for at fortsætte med opdateringen."
-LIVEUPDATE_FTP="FTP information"
-LIVEUPDATE_FTPUSERNAME="FTP Brugernavn"
-LIVEUPDATE_FTPPASSWORD="FTP Adgangskode"
-LIVEUPDATE_DOWNLOAD_AND_INSTALL="Hent og installer opdatering"
-
-LIVEUPDATE_DOWNLOAD_FAILED="Hentning af opdateringspakken fejlede. Vær venligst sikker på at din temp mappe er skrivbar og at du har aktiveret Joomla!'s FTP mulighed i Joomla!'s globale konfiguration."
-LIVEUPDATE_EXTRACT_FAILED="Udpakning af opdateringspakken fejlede. Opdater venligst udvidelsen manuelt."
-
-LIVEUPDATE_INVALID_PACKAGE_TYPE="Ugyldig pakketype. Opdateringen kan ikke fortsætte."
-LIVEUPDATE_INSTALLEXT="Installer %s %s"
-LIVEUPDATE_ERROR="Fejl"
-LIVEUPDATE_SUCCESS="Korrekt"
-
-LIVEUPDATE_ICON_UNSUPPORTED="Live opdatering er ikke understøttet"
-LIVEUPDATE_ICON_CRASHED="Live opdatering gik ned"
-LIVEUPDATE_ICON_CURRENT="Du har den seneste version"
+; Akeeba Live Update
+; Copyright (c)2010-2012 Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com
+; Licensed under the GNU LGPLv3 or later <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>
+
+LIVEUPDATE_TASK_OVERVIEW="Live Opdatering"
+
+LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_HEAD="Live opdatering understøttes ikke af denne server"
+LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_INFO="Din server indikerer at Live opdatering ikke er understøttet. Kontakt venligst din udbyder og spørg dem om at aktivere cURL PHP udvidelsen eller aktivere URL fopen() wrappers. Hvis disse allerede er aktive, så spørg dem venligst om at konfigurere deres firewall, således at den tillader adgang til følgende :";
+LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_ALTMETHOD="Du kan altid opdatere <var>%s</var> ved at besøge vores side manuelt og hente den seneste udgivelse og derefter installere den ved at bruge Joomla!'s udvidelsesinstaller."
+
+LIVEUPDATE_STUCK_HEAD="Live opdatering melder at den gik ned"
+LIVEUPDATE_STUCK_INFO="Live opdatering opdagede at den gik ned sidste gang den prøvede at kontakte opdateringsserveren. Dette indikerer nomalt en udbyder der aktivt blokerer kommunikation med eksterne sider. Hvis du vil forsøge at hente opdateringsinformationen igen, klik da venligst på &quot;Opdater opdateringsinformation&quot; herunder. Hvis det resulterer i en blank side, så kontakt venligst din udbyder og rapporter dette problem."
+
+LIVEUPDATE_ERROR_NEEDSAUTH="Du skal angive dit brugernavn/adgangskode eller Download ID i komponentens indstillinger, før du kan opdatere til den seneste version. Opdateringsknappen vil forblive inaktiv indtil da."
+LIVEUPDATE_HASUPDATES_HEAD="En ny version er tilgængelig"
+LIVEUPDATE_NOUPDATES_HEAD="Du har allerede den seneste version"
+LIVEUPDATE_CURRENTVERSION="Installeret version"
+LIVEUPDATE_LATESTVERSION="Seneste version"
+LIVEUPDATE_LATESTRELEASED="Seneste udgivelsesdato"
+LIVEUPDATE_DOWNLOADURL="Direkte download link"
+
+LIVEUPDATE_REFRESH_INFO="Opdater opdateringsinformation"
+LIVEUPDATE_DO_UPDATE="Opdater til seneste version"
+
+LIVEUPDATE_FTP_REQUIRED="Live opdatering har opdaget at den skal bruge FTP for at kunne hente og installere din opdatering, men da du har ikke gemt FTP logind information i din Joomla! globale konfiguration.<br/><br/>Angiv venligst FTP brugernavn og adgangskode herunder for at fortsætte med opdateringen."
+LIVEUPDATE_FTP="FTP information"
+LIVEUPDATE_FTPUSERNAME="FTP Brugernavn"
+LIVEUPDATE_FTPPASSWORD="FTP Adgangskode"
+LIVEUPDATE_DOWNLOAD_AND_INSTALL="Hent og installer opdatering"
+
+LIVEUPDATE_DOWNLOAD_FAILED="Hentning af opdateringspakken fejlede. Vær venligst sikker på at din temp mappe er skrivbar og at du har aktiveret Joomla!'s FTP mulighed i Joomla!'s globale konfiguration."
+LIVEUPDATE_EXTRACT_FAILED="Udpakning af opdateringspakken fejlede. Opdater venligst udvidelsen manuelt."
+
+LIVEUPDATE_INVALID_PACKAGE_TYPE="Ugyldig pakketype. Opdateringen kan ikke fortsætte."
+LIVEUPDATE_INSTALLEXT="Installer %s %s"
+LIVEUPDATE_ERROR="Fejl"
+LIVEUPDATE_SUCCESS="Korrekt"
+
+LIVEUPDATE_ICON_UNSUPPORTED="Live opdatering er ikke understøttet"
+LIVEUPDATE_ICON_CRASHED="Live opdatering gik ned"
+LIVEUPDATE_ICON_CURRENT="Du har den seneste version"
LIVEUPDATE_ICON_UPDATES="OPDATERING FUNDET! OPDATER NU."
@@ -1,33 +1,33 @@
-; Akeeba Live Update
-; Copyright (c)2010-2012 Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com
-; Licensed under the GNU LGPLv3 or later <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>
-LIVEUPDATE_TASK_OVERVIEW="Automatinis atnaujinimas"
-LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_HEAD="Šiame serveryje automatinis atnaujinimas negalimas"
-LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_INFO="Jūsų serveris rodo, kad automatinis atnaujinimas yra negalimas. Prašome susisiekti su savo tinklapio talpintojais ir paprašyti įgalinti cURL PHP plėtinį arba aktyvuoti URL fopen(). Jei šie plėtiniai jau yra įgalinti, paprašykite jų sukonfigūruoti savo ugniasienę taip, kad ji leistų prieigą prie šios URL:"
-LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_ALTMETHOD="Jūs visada galite atnaujinti <var>%s</var> rankiniu būdu, aplankydami mūsų tinklapį, parsisiųsdami naujausią programos laidą ir įdiegdami standartiniu Joomla! Būdu."
-LIVEUPDATE_STUCK_HEAD="Automatinis atnaujinimas nurodė, kad įvyko programinė klaida"
-LIVEUPDATE_STUCK_INFO="Automatinis atnaujinimas nurodė, kad bandant susisiekti su atnaujinimų serveriu įvyko programinė klaida. Paprastai tai rodo, kad tinklapio talpintojas aktyviai blokuoja ryšius su išorinėmis svetainėmis. Jei norite pabandyti iš naujo parsisiųsti atnaujinimo informaciją, prašome spragtelėti žemiau esantį mygtuką &quot;Atnaujinti informaciją&quot;. Jei parodomas tuščias puslapis, norint išspręsti šią problemą turėsite kreiptis į savo tinklapio talpintoją."
-LIVEUPDATE_ERROR_NEEDSAUTH="Norėdami atsinaujinti į naujausią programos versiją, turite nurodyti savo prisijungimo vardą/slaptažodį arba Parsisiuntimo ID komponento parametruose. Kol to nepadarysite, atnaujinimo mygtukas išliks neaktyvus."
-LIVEUPDATE_HASUPDATES_HEAD="Yra nauja versija"
-LIVEUPDATE_NOUPDATES_HEAD="Jūs turite naujausią programos versiją."
-LIVEUPDATE_CURRENTVERSION="Įdiegta versija"
-LIVEUPDATE_LATESTVERSION="Naujausia versija"
-LIVEUPDATE_LATESTRELEASED="Naujausios versijos išleidimo data"
-LIVEUPDATE_DOWNLOADURL="Tiesioginė parsisiuntimo nuoroda"
-LIVEUPDATE_REFRESH_INFO="Atnaujinti informaciją"
-LIVEUPDATE_DO_UPDATE="Atnaujinti į naujausią versiją"
-LIVEUPDATE_FTP_REQUIRED="Automatinis atnaujinimas nustatė, kad norint atsisiųsti ir įdiegti atnaujinimą turi būti naudojamas FTP sluoksnis, tačiau Jūs nenurodėte savo FTP prisijungimo duomenų globaliose savo tinklapio Joomla! nuostatose.<br/><br/>Jei norite įdiegti naujinimą, nurodykite FTP prisijungimo duomenis."
-LIVEUPDATE_FTP="FTP informacija"
-LIVEUPDATE_FTPUSERNAME="FTP naudotojo vardas"
-LIVEUPDATE_FTPPASSWORD="FTP slaptažodis"
-LIVEUPDATE_DOWNLOAD_AND_INSTALL="Atsisiųsti ir įdiegti naujinimą"
-LIVEUPDATE_DOWNLOAD_FAILED="Nepavyko atsisiųsti atnaujinimo paketo. Įsitikinkite, kad į tinklapio laikinąjį aplanką leidžiama rašyti ir tai, kad Jūsų tinklapio globaliose Joomla! nuostatose įgalintas FTP naudojimas."
-LIVEUPDATE_EXTRACT_FAILED="Nepavyko išpakuoti atnaujinimo paketo. Prašome bandyti atsinaujinti rankiniu būdu."
-LIVEUPDATE_INVALID_PACKAGE_TYPE="Neteisingas paketo tipas. Atnaujinimas negalimas"
-LIVEUPDATE_INSTALLEXT="Įdiegti %s %s"
-LIVEUPDATE_ERROR="Klaida"
-LIVEUPDATE_SUCCESS="Pavyko"
-LIVEUPDATE_ICON_UNSUPPORTED="Automatinis atnaujinimas nepalaikomas"
-LIVEUPDATE_ICON_CRASHED="Įvyko automatinio atnaujinimo programinis lūžis"
-LIVEUPDATE_ICON_CURRENT="Jūs turite naujausią programos versiją."
-LIVEUPDATE_ICON_UPDATES="GALIMAS ATNAUJINIMAS! NORĖDAMI ATSINAUJINTI SPRAGTELĖKITE ČIA"
+; Akeeba Live Update
+; Copyright (c)2010-2012 Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com
+; Licensed under the GNU LGPLv3 or later <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>
+LIVEUPDATE_TASK_OVERVIEW="Automatinis atnaujinimas"
+LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_HEAD="Šiame serveryje automatinis atnaujinimas negalimas"
+LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_INFO="Jūsų serveris rodo, kad automatinis atnaujinimas yra negalimas. Prašome susisiekti su savo tinklapio talpintojais ir paprašyti įgalinti cURL PHP plėtinį arba aktyvuoti URL fopen(). Jei šie plėtiniai jau yra įgalinti, paprašykite jų sukonfigūruoti savo ugniasienę taip, kad ji leistų prieigą prie šios URL:"
+LIVEUPDATE_NOTSUPPORTED_ALTMETHOD="Jūs visada galite atnaujinti <var>%s</var> rankiniu būdu, aplankydami mūsų tinklapį, parsisiųsdami naujausią programos laidą ir įdiegdami standartiniu Joomla! Būdu."
+LIVEUPDATE_STUCK_HEAD="Automatinis atnaujinimas nurodė, kad įvyko programinė klaida"
+LIVEUPDATE_STUCK_INFO="Automatinis atnaujinimas nurodė, kad bandant susisiekti su atnaujinimų serveriu įvyko programinė klaida. Paprastai tai rodo, kad tinklapio talpintojas aktyviai blokuoja ryšius su išorinėmis svetainėmis. Jei norite pabandyti iš naujo parsisiųsti atnaujinimo informaciją, prašome spragtelėti žemiau esantį mygtuką &quot;Atnaujinti informaciją&quot;. Jei parodomas tuščias puslapis, norint išspręsti šią problemą turėsite kreiptis į savo tinklapio talpintoją."
+LIVEUPDATE_ERROR_NEEDSAUTH="Norėdami atsinaujinti į naujausią programos versiją, turite nurodyti savo prisijungimo vardą/slaptažodį arba Parsisiuntimo ID komponento parametruose. Kol to nepadarysite, atnaujinimo mygtukas išliks neaktyvus."
+LIVEUPDATE_HASUPDATES_HEAD="Yra nauja versija"
+LIVEUPDATE_NOUPDATES_HEAD="Jūs turite naujausią programos versiją."
+LIVEUPDATE_CURRENTVERSION="Įdiegta versija"
+LIVEUPDATE_LATESTVERSION="Naujausia versija"
+LIVEUPDATE_LATESTRELEASED="Naujausios versijos išleidimo data"
+LIVEUPDATE_DOWNLOADURL="Tiesioginė parsisiuntimo nuoroda"
+LIVEUPDATE_REFRESH_INFO="Atnaujinti informaciją"
+LIVEUPDATE_DO_UPDATE="Atnaujinti į naujausią versiją"
+LIVEUPDATE_FTP_REQUIRED="Automatinis atnaujinimas nustatė, kad norint atsisiųsti ir įdiegti atnaujinimą turi būti naudojamas FTP sluoksnis, tačiau Jūs nenurodėte savo FTP prisijungimo duomenų globaliose savo tinklapio Joomla! nuostatose.<br/><br/>Jei norite įdiegti naujinimą, nurodykite FTP prisijungimo duomenis."
+LIVEUPDATE_FTP="FTP informacija"
+LIVEUPDATE_FTPUSERNAME="FTP naudotojo vardas"
+LIVEUPDATE_FTPPASSWORD="FTP slaptažodis"
+LIVEUPDATE_DOWNLOAD_AND_INSTALL="Atsisiųsti ir įdiegti naujinimą"
+LIVEUPDATE_DOWNLOAD_FAILED="Nepavyko atsisiųsti atnaujinimo paketo. Įsitikinkite, kad į tinklapio laikinąjį aplanką leidžiama rašyti ir tai, kad Jūsų tinklapio globaliose Joomla! nuostatose įgalintas FTP naudojimas."
+LIVEUPDATE_EXTRACT_FAILED="Nepavyko išpakuoti atnaujinimo paketo. Prašome bandyti atsinaujinti rankiniu būdu."
+LIVEUPDATE_INVALID_PACKAGE_TYPE="Neteisingas paketo tipas. Atnaujinimas negalimas"
+LIVEUPDATE_INSTALLEXT="Įdiegti %s %s"
+LIVEUPDATE_ERROR="Klaida"
+LIVEUPDATE_SUCCESS="Pavyko"
+LIVEUPDATE_ICON_UNSUPPORTED="Automatinis atnaujinimas nepalaikomas"
+LIVEUPDATE_ICON_CRASHED="Įvyko automatinio atnaujinimo programinis lūžis"
+LIVEUPDATE_ICON_CURRENT="Jūs turite naujausią programos versiją."
+LIVEUPDATE_ICON_UPDATES="GALIMAS ATNAUJINIMAS! NORĖDAMI ATSINAUJINTI SPRAGTELĖKITE ČIA"
@@ -1,14 +1,14 @@
-// .po file like language pack
-plupload.addI18n({
- 'Select files' : 'Vyberte soubory',
- 'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Přidejte soubory do fronty a pak spusťte nahrávání.',
- 'Filename' : 'Název souboru',
- 'Status' : 'Status',
- 'Size' : 'Velikost',
- 'Add Files' : 'Přidat soubory',
- 'Stop current upload' : 'Zastavit nahrávání',
- 'Start uploading queue' : 'Spustit frontu nahrávání',
- 'Drag files here.' : 'Sem přetáhněte soubory.',
- 'Start Upload': 'Spustit nahrávání',
- 'Uploaded %d/%d files': 'Nahráno %d/%d souborů'
+// .po file like language pack
+plupload.addI18n({
+ 'Select files' : 'Vyberte soubory',
+ 'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Přidejte soubory do fronty a pak spusťte nahrávání.',
+ 'Filename' : 'Název souboru',
+ 'Status' : 'Status',
+ 'Size' : 'Velikost',
+ 'Add Files' : 'Přidat soubory',
+ 'Stop current upload' : 'Zastavit nahrávání',
+ 'Start uploading queue' : 'Spustit frontu nahrávání',
+ 'Drag files here.' : 'Sem přetáhněte soubory.',
+ 'Start Upload': 'Spustit nahrávání',
+ 'Uploaded %d/%d files': 'Nahráno %d/%d souborů'
});
@@ -1,25 +1,25 @@
-// German
-plupload.addI18n({
- 'Select files' : 'W&auml;hlen Sie die Dateien:',
- 'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Dateien hinzuf&uuml;gen und danach auf \'Starten des Uploads\' klicken und die Datei hochzuladen.',
- 'Filename' : 'Dateiname',
- 'Status' : 'Status',
- 'Size' : 'Gr&ouml;&szlig;e',
- 'Add files' : 'Hinzuf&uuml;gen von Dateien',
- 'Stop current upload' : 'Stop aktuellen Upload',
- 'Start uploading queue' : 'Starte Upload',
- 'Uploaded %d/%d files': '%d/%d Dateien sind Hochgeladen',
- 'N/A' : 'Nicht verf&uuml;gbar',
- 'Drag files here.' : 'Ziehen Sie die Dateien hier hin',
- 'File extension error.': 'Dateiendungs Fehler.',
- 'File size error.': 'Dateigr&ouml;ßen Fehler.',
- 'Init error.': 'Initialisierungs Fehler.',
- 'HTTP Error.': 'HTTP Fehler.',
- 'Security error.': 'Sicherheits Fehler.',
- 'Generic error.': 'Generic Fehler.',
- 'IO error.': 'Ein/Ausgabe Fehler.',
- 'Stop Upload': 'Stoppen des Uploads.',
- 'Add Files': 'Dateien hinzuf&uuml;gen',
- 'Start Upload': 'Starten des Uploads.',
- '%d files queued': '%d Dateien in der Warteschlange.'
+// German
+plupload.addI18n({
+ 'Select files' : 'W&auml;hlen Sie die Dateien:',
+ 'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Dateien hinzuf&uuml;gen und danach auf \'Starten des Uploads\' klicken und die Datei hochzuladen.',
+ 'Filename' : 'Dateiname',
+ 'Status' : 'Status',
+ 'Size' : 'Gr&ouml;&szlig;e',
+ 'Add files' : 'Hinzuf&uuml;gen von Dateien',
+ 'Stop current upload' : 'Stop aktuellen Upload',
+ 'Start uploading queue' : 'Starte Upload',
+ 'Uploaded %d/%d files': '%d/%d Dateien sind Hochgeladen',
+ 'N/A' : 'Nicht verf&uuml;gbar',
+ 'Drag files here.' : 'Ziehen Sie die Dateien hier hin',
+ 'File extension error.': 'Dateiendungs Fehler.',
+ 'File size error.': 'Dateigr&ouml;ßen Fehler.',
+ 'Init error.': 'Initialisierungs Fehler.',
+ 'HTTP Error.': 'HTTP Fehler.',
+ 'Security error.': 'Sicherheits Fehler.',
+ 'Generic error.': 'Generic Fehler.',
+ 'IO error.': 'Ein/Ausgabe Fehler.',
+ 'Stop Upload': 'Stoppen des Uploads.',
+ 'Add Files': 'Dateien hinzuf&uuml;gen',
+ 'Start Upload': 'Starten des Uploads.',
+ '%d files queued': '%d Dateien in der Warteschlange.'
});
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 4c69f48

Please sign in to comment.