HTML
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Kökler
Sureler
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Kuran114.org Açık Kaynaklı Kuran Çevirisi

Herkesin fikrini dinleyerek Kuran114.org 'un Kuran Çevirisini geliştirmek istiyoruz.

Çeviriyi Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Siteler:

✦ (Fihrist + Kuran Metni) www.alQuran.eu

✦ (19 Denetçisi) www.submission.org/QI#/contents

✦ (Fihrist-Sözlük) www.QuraniX.org

✦ (Dil Bilgisi) http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp

✦ (Kuran Tarayıcısı) www.QuranBrowser.org

✦ (İlgili Ayetler) www.KuranaSor.com

✦ (Kuran Metni) www.tanzil.net + www.tanzil.net/docs/Tanzil_Project + www.tanzil.net/download

Sözlükler:

✦ (Ejtaal Arabic Almanac: Lane's Lexicon, Hans Wehr, Lisânü’l-Arab ve diğerleri) www.ejtaal.net/aa#bwq=Alh

✦ (Perseus: Lane's Lexicon) www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Alh&fromdoc=Perseus:text:2002.02.0015

Yazılımlar - Araçlar:

✦ (Fihrist + Matematiksel İnceleme Aracı) http://openquran.codeplex.com

✦ (Ayetlerin Sayı Değerleri) http://masjidtucson.org/quran/wordCount/QuranGV.php

✦ (Ebced Hesaplayıcısı) www.bayanic.com/Science/abjad_calculator.html

✦ (Uzun Sayı Bölücüsü) http://bit.ly/19Calculator


Lütfen değiştirmeyi "düşündüğü"nüz söz öbeğini belirtmek için www.github.com/Kuran114/Ceviri/projects adresinde şu gösterimi kullanın:

"mevcut -?-> düşündüğünüz"

Eğer başkalarının düşüncelerine katılmıyorsanız; tartışabilmak için katılmadığınız düşünceleri, sorunlara (Issues) çevirin.

Kuran Çevirisi'ni, herkesin düşüncesini alarak geliştirmek istiyoruz.


Eğer direkt fikrinizi tartışmaya açmak istiyorsanız, Issues(Sorunlar) www.github.com/Kuran114/Ceviri/issues/new kısmından yeni tartışma açın.

Selam üzerinize olsun! =)