Skip to content

LIKS/course_work_template_vu_mif_se

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilniaus universiteto Programų sistemų kursinio darbo LaTeX šablonas

Šablonas naudoja:

  • latexmk kompiliavimo paleidimui
  • lualatex PDF generavimui
  • biblatex ir biber bibliografijos tvarkymui

Pagrindinis šriftas yra Palemonas.

Pasiruošimas

Linux

Instaliuoti Tex Live.

Ubuntu

Užtenka įvydyti make ubuntu šio projekto direktorijoje.

Overleaf

Reikia pakeisti kompiliatorių į LuaLaTeX, žr.: https://www.overleaf.com/learn/how-to/Changing_compiler.

Windows

Instaliuoti vieną iš:

macOS

Instaliuoti MacTex.

PDF generavimas

Linux / macOS

Įvykdyti vieną iš:

  • make
  • make pdf
  • latexmk -lualatex kursinis.tex

Windows

Įvykdyti latexmk -lualatex kursinis.tex.

Kitos naudingos komandos

Linux / macOS

  • nuolatinis perkompiliavimas dokumentui pasikeitus: make watch
  • dokumento žodžių skaičius (apytikslis): make wordcount
  • paprastų klaidų patikrinimas (pastaba: praneša apie daugybę dalykų, iš kurių nebūtinai visi aktualūs): make check
  • nereikalingų failų išvalymas: make clean

About

VU MIF SE course work LaTeX template.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published