Skip to content

LIKS/master_thesis_template_vu_mif_cs2

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrinio darbo šablonas (LaTeX)

Šis magistro baigiamojo darbo šablonas atitinka VU MIF Kompiuterijos katedros 2015 metų reikalavimus. Šis šablonas taip pat tinkamas kursiniams ir bakalauro baigiamiesiems darbams, tereikia atmesti perteklinius elementus. Šis šablonas pritaikytas lietuvių kalbai.

Pagrindinis failas: magistrinis.tex

Norint paruošti aplinką Ubuntu sistemoje šakninėje šio projekto direktorijoje pakanka įvykdyti make ubuntu. Įvykdžius šią komandą bus įdiegiami XeLaTeX, Biber bei Palemonas šriftas.

Sukonstruoti išeities failą galima šio projekto šakninėje direktorijoje įvykdžius komandą make (tai galioja Linux distribucijoms).

Keitimų istorija

 • 2015.02.08 (2.0) „Atviras kodas Lietuvai“
  • Pereita prie XeLaTeX, iš šablono pašalinti seni moduliai ir kodas.
  • Pereita prie BibLaTeX su Biber bibliografijos tvarkymui. Taip įdiegtas pilnas UTF-8 palaikymas.
  • Atnaujintas šablonas, kad atitiktų 2015 metų Kompiuterijos katedros reikalavimus.
 • 2014.03.15 (1.3) Albertas Gimbutas ir Gražina Laurinavičiūtė
  • Pridėtas angliškas darbo pavadinimas tituliniame puslapyje.
  • Sukurtas naujas skyriaus tipas, kuris nėra numeruojamas ir nėra įtraukiamas į turinį (vumifsectionnonumnocontent).
  • Apibrėžtas ketvirto lygio skyrius
  • Sukurta galimybė nurodyti du autorius
  • Panaikintas dešiniosios paraštės "dantytumas"
 • 2007.01.29 (1.2) Laurynas Biveinis
  • Atsisakyta fiksuotų darbo tipų, dabar jis nurodomas laisvai ir nėra privalomas.
  • Pridėta galimybė nurodyti recenzentą
  • Pataisyti klaidų pranešimai
  • Stilius licenzijuotas LPPL sąlygomis
 • 2005.06.02 (1.1) Albertas Agejevas
  • Idėtas titulinis lapas matematinės informatikos katedrai
 • 2005.05.20 (1.0)
  • Pataisytas literatūros sąrašo puslapio numeris turinyje
  • Skyriaus pabaigoje išvedame visus slankius objektus

About

VU MIF CS2 LaTeX template for master thesis.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published