VU MIF CS2 LaTeX template for master thesis.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Palemonas-2.1
img
LTPlius.sty
Makefile
README.md
VUMIFKompMagistrinis.cls
bibliografija.bib
csquotes.cfg
lithuanian.lbx
magistrinis.pdf
magistrinis.tex

README.md

Magistrinio darbo šablonas (LaTeX)

Šis magistro baigiamojo darbo šablonas atitinka VU MIF Kompiuterijos katedros 2015 metų reikalavimus. Šis šablonas taip pat tinkamas kursiniams ir bakalauro baigiamiesiems darbams, tereikia atmesti perteklinius elementus. Šis šablonas pritaikytas lietuvių kalbai.

Pagrindinis failas: magistrinis.tex

Norint paruošti aplinką Ubuntu sistemoje šakninėje šio projekto direktorijoje pakanka įvykdyti make ubuntu. Įvykdžius šią komandą bus įdiegiami XeLaTeX, Biber bei Palemonas šriftas.

Sukonstruoti išeities failą galima šio projekto šakninėje direktorijoje įvykdžius komandą make (tai galioja Linux distribucijoms).

Keitimų istorija

 • 2015.02.08 (2.0) „Atviras kodas Lietuvai“
  • Pereita prie XeLaTeX, iš šablono pašalinti seni moduliai ir kodas.
  • Pereita prie BibLaTeX su Biber bibliografijos tvarkymui. Taip įdiegtas pilnas UTF-8 palaikymas.
  • Atnaujintas šablonas, kad atitiktų 2015 metų Kompiuterijos katedros reikalavimus.
 • 2014.03.15 (1.3) Albertas Gimbutas ir Gražina Laurinavičiūtė
  • Pridėtas angliškas darbo pavadinimas tituliniame puslapyje.
  • Sukurtas naujas skyriaus tipas, kuris nėra numeruojamas ir nėra įtraukiamas į turinį (vumifsectionnonumnocontent).
  • Apibrėžtas ketvirto lygio skyrius
  • Sukurta galimybė nurodyti du autorius
  • Panaikintas dešiniosios paraštės "dantytumas"
 • 2007.01.29 (1.2) Laurynas Biveinis
  • Atsisakyta fiksuotų darbo tipų, dabar jis nurodomas laisvai ir nėra privalomas.
  • Pridėta galimybė nurodyti recenzentą
  • Pataisyti klaidų pranešimai
  • Stilius licenzijuotas LPPL sąlygomis
 • 2005.06.02 (1.1) Albertas Agejevas
  • Idėtas titulinis lapas matematinės informatikos katedrai
 • 2005.05.20 (1.0)
  • Pataisytas literatūros sąrašo puslapio numeris turinyje
  • Skyriaus pabaigoje išvedame visus slankius objektus