Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Kasmetinės doktorantų ataskaitos šablonas (LaTeX)

Angliškas kasmetinės doktorantų ataskaitos šablonas, atitinkantis VU MII reikalavimus (2014 metai).

Pagrindinis failas: report.tex

Sukonstruoti išeities failą galima projekto šakninėje direktorijoje įvykdžius komandą make (tai galioja Linux distribucijoms).

Licenzija: CC BY 4.0

Laukiami bet kokie pasiūlymai ar įnašai! Taip pat susipažinkite: http://latex.liks.lt!

Plačiau apie licenziją: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Keitimų istorija

  • 2014.10.09 (1.0) Albertas Gimbutas
    • Sukurta pirmoji PhDReportEN.sty šablono versija

About

Yearly PhD technical report english LaTeX template.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages