Skip to content

LIKS/phd_report_template_lt

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasmetinės doktorantų ataskaitos šablonas (LaTeX)

Lietuviškas kasmetinės doktorantų ataskaitos šablonas, atitinkantis VU MII reikalavimus (2014 metai).

Pagrindinis failas: report.tex

Sukonstruoti išeities failą galima projekto šakninėje direktorijoje įvykdžius komandą make (tai galioja Linux distribucijoms).

Licenzija: CC BY 4.0

Laukiami bet kokie pasiūlymai ar įnašai! Taip pat susipažinkite: http://latex.liks.lt!

Plačiau apie licenziją: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Keitimų istorija

  • 2014.10.09 (1.0) Albertas Gimbutas
    • Sukurta pirmoji PhDReportLT šablono versija

About

Yearly PhD technical report lithuanian LaTeX template.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages