Skip to content
VU MIF CS2 LaTeX template v2 for master thesis.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Palemonas-2.1
img
LTPlius.sty
Makefile
README.md
VUMIFKompMagistrinis.cls
bibliografija.bib
csquotes.cfg
lithuanian.lbx
thesis.pdf
thesis.tex

README.md

Baigiamojo darbo šablonas (LaTeX)

Šis baigiamųjų darbų šablonas yra sukurtas pagal VU MIF Kompiuterijos katedros 2015 metų LaTeX šablono V1.0 stilių. Šis šablonas yra perdarytas nuo nulio, siekiant išspręsti kai kurias problemas bei supaprastinti šablono naudojimą. Šis šablonas tinkamas kursiniams, bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams, tereikia pasirinkti tinkamas struktūrines dalis. Šis šablonas pritaikytas lietuvių kalbai.

Pagrindinis failas: thesis.tex

Norint paruošti aplinką Ubuntu sistemoje šakninėje šio projekto direktorijoje pakanka įvykdyti make ubuntu. Įvykdžius šią komandą bus įdiegiami XeLaTeX, Biber bei Palemonas šriftas.

Sukonstruoti PDF išeities failą galima šio projekto šakninėje direktorijoje įvykdžius komandą make (tai galioja Linux distribucijoms).

Keitimų istorija

 • 2015.04.29 (2.1) „Atviras kodas Lietuvai“
  • Šablonas pritaikytas VU MIF Kompiuterijos katedros antrojo stiliaus reikalavimams.
 • 2015.02.08 (2.0) „Atviras kodas Lietuvai“
  • Pereita prie XeLaTeX, iš šablono pašalinti seni moduliai ir kodas.
  • Pereita prie BibLaTeX su Biber bibliografijos tvarkymui. Taip įdiegtas pilnas UTF-8 palaikymas.
  • Atnaujintas šablonas, kad atitiktų 2015 metų Kompiuterijos katedros reikalavimus.
 • 2014.03.15 (1.3) Albertas Gimbutas ir Gražina Laurinavičiūtė
  • Pridėtas angliškas darbo pavadinimas tituliniame puslapyje.
  • Sukurtas naujas skyriaus tipas, kuris nėra numeruojamas ir nėra įtraukiamas į turinį (vumifsectionnonumnocontent).
  • Apibrėžtas ketvirto lygio skyrius
  • Sukurta galimybė nurodyti du autorius
  • Panaikintas dešiniosios paraštės "dantytumas"
 • 2007.01.29 (1.2) Laurynas Biveinis
  • Atsisakyta fiksuotų darbo tipų, dabar jis nurodomas laisvai ir nėra privalomas.
  • Pridėta galimybė nurodyti recenzentą
  • Pataisyti klaidų pranešimai
  • Stilius licenzijuotas LPPL sąlygomis
 • 2005.06.02 (1.1) Albertas Agejevas
  • Idėtas titulinis lapas matematinės informatikos katedrai
 • 2005.05.20 (1.0)
  • Pataisytas literatūros sąrašo puslapio numeris turinyje
  • Skyriaus pabaigoje išvedame visus slankius objektus
You can’t perform that action at this time.